Panacur 25 mg/ml

Balení:
1000 ml
Léková forma:
perorální suspenze
Aktivní látka:
Fenbendazolum
Detail:
Popis:
Širokospektrální anthelmintikum k léčbě napadení dospělci i nezralými stádii nematodů gastro-intestinálního a respiratorního traktu a plochými červy u ovcí a koz.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Ovce

 

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA OBALU = PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Panacur 25 mg/ml perorální suspenze

Fenbendazolum

 

1.         JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemsko

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

Intervet Productions S.A.

Rue de Lyons

27460 Igoville

Francie

 

 

2.         NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Panacur 25 mg/ml perorální suspenze

Fenbendazolum

 

 

3.         OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

1 ml bílé suspenze obsahuje :

Léčivá látka:

Fenbendazolum 25 mg

 

Pomocné látky:

Sodná sůl methylparabenu 2 mg

Sodná sůl propylparabenu 0,216 mg.

Benzylalkohol (E 1519) 4,835 mg

 

 

4.         INDIKACE

 

Širokospektrální anthelmintikum k léčbě napadení dospělci i nezralými stádii nematodů gastro-intestinálního a respiratorního traktu a plochými červy u ovcí a koz jako jsou:

Haemonchus spp., Ostertagia spp., Trichostrongylus spp., Cooperia spp., Nematodirus spp., Oesophagostomum spp., Bunostomum spp., Capillaria spp., Trichuris spp., Strongyloides spp., Dictyocaulus filaria, Moniezia spp.

 

5.         KONTRAINDIKACE

 

Bez kontraindikací.

 

 

6.         NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Bez nežádoucích účinků.

 

7.         CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Ovce, kozy (piktogramy)

 

8.         DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

 

Obecná dávka pro ovce a kozy je 5 mg fenbendazolu / kg ž. hm (1,0 ml přípravku / 5 kg ž.hm.), jednorázově.

Při napadení plochými červy se přípravek aplikuje v dávce 10 mg fenbendazolu / kg ž.hm.(2,0 ml / 5 kg ž.hm.), jednorázově.

 

Pouze pro perorální podání, při aplikaci využijte kalibrované dávkovací zařízení. K zajištění správného dávkování je třeba co nejpřesněji určit živou hmotnost; přesnost dávkovacího zařízení je by měla být ověřena.

 

Jestliže jsou zvířata léčena spíše hromadně než individuálně, měly by být vytvořeny skupiny dle jejich živé hmotnosti a dle toho dávkovány, aby se vyhnulo pod- nebo pře-dávkování.

 

9.         POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Přípravek je třeba před použitím dobře protřepat. Používá se přímo, bez dalšího ředění.

 

Přípravek se aplikuje jednorázově perorálně běžným dávkovacím aplikátorem nebo pomocí plastové injekční stříkačky.

 

Bez omezení použití v průběhu březosti a laktace.

 

10.       OCHRANNÁ LHŮTA

 

Maso: 14 dnů

Mléko: 7 dnů

 

11.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 6 měsíců

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

 

12.       ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Lidé se známou přecitlivělostí na fenbendazol by se měli vyhnout přímému kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem. Po použití přípravku si umyjte ruce.

 

13.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.       DATUM POSLEDNÍ REVIZE TEXTU

Duben 2011

 

15.       DALŠÍ INFORMACE

 

Z důvodu zvýšení rizika možného vývoje rezistence, které by mohlo vést k neúčinné terapii, je třeba přistupovat k podání přípravku obezřetně a vyhnout se následujícím praktikám:

–       příliš častému a opakujícímu se používání anthelmintik ze stejné skupiny, příliš dlouhé  době podávání

–       poddávkování, z důvodu špatného stanovení živé hmotnosti, chybného podání přípravku nebo nedostatečné kalibrace dávkovacího zařízení (pokud je použito)

 

Za použití vhodných testů (např. Testu redukce počtu vajíček-FECRT) mají být vyšetřeny podezřelé klinické případy na rezistenci k anthelmintikům. Tam, kde výsledky testu potvrzují rezistenci k určitému anthelmintiku, by mělo být použito anthelmintikum náležející do jiné skupiny a mající jiný způsob účinku.

 

Rezistence k fenbendazolu byla hlášena u nematod ovcí. Proto použití přípravku by mělo být založeno na základě místní epidemiologické informace o citlivosti druhů a doporučení, jak omezit další selekci rezistence k anthelmintikům.

 

Farmakokinetické údaje.

Po perorální aplikaci se fenbendazol vstřebává jen částečně a poté se metabolizuje v játrech. Fenbendazol a jeho metabolity jsou distribuovány po celém těle, ale nejvyšší koncentrace dosahuje v játrech. Fenbendazol a jeho metabolity se vylučují z těla především trusem          (> 90%) a v menší míře i v moči a mléce.

 

Interakce nejsou známy.

 

Pouze pro zvířata.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

 

1000 ml

 

Reg.číslo: 10/014/76-S/C

 

Číslo šarže:

 

EXP:

 

Perorální suspenze

 

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr