PRAZINON Plus tablety

Balení:
10*10 tablet
Léková forma:
Tablety se čtvrtící rýhou
Aktivní látka:
1 tableta obsahuje: Účinné látky: Praziquantelum 50 mg, Pyranteli embonas 144 mg, Febantelum 155 mg
Detail:
Dávkovanie pre každý druh, cesta (-y) a spôsob podania lieku: 1 tableta/10 kg ž.hm. jednorazovo (5 mg prazikvantelu, 15 mg febantelu a 14,4 mg pyrantel embonátu na kg ž.hm.).
Popis:
Indikácia(-e): Liečebno-ochranne a liečba invázií všetkých črevných štádií (zrelých aj nezrelých) oblých a plochých červov u psov a šteniat: Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia taeniaeformis, Taenia seralis, Taenia avis, Taenia cervi, Mesocestoides spp. a Joyeuxielfa spp., Toxocara canis, Toxocara Ieonina, Uncinariastenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

PRAZINON Plus tablety

Tento přípravek je v CZ regsitrován pod názvem CANIHELMIN Plus.

Zloženie:účinná látka (látky) a iné zložky

1 tableta obsahuje:

Účinné látky:

Praziquantelum                         50 mg

Pyranteli embonas                    144 mg

Febantelum                              155 mg

Pomocné látky: Monohydrát laktózy, Kukuričný škrob, Kopóvidon, Nátriumlaurysulfát,

Mikrokryštalická celulóza, Koloidný oxid kremičitý, Hydrogenovaný rastlinný

olej, Mastenec, Magnéziumstearát

Žlté okrúhle tablety s krížovou poliacou ryhou ma jednej strane.

Indikácia(-e): Liečebno-ochranne a liečba invázií všetkých črevných štádií (zrelých aj nezrelých) oblých a plochých červov u psov a šteniat:

Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia

hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia taeniaeformis, Taenia seralis, Taenia avis,

Taenia cervi, Mesocestoides spp. a Joyeuxielfa spp., Toxocara canis, Toxocara Ieonina,

Uncinariastenocephala, Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis.

 

Kontraindikácie: Nesmie sa podávať s liekmi s obsahom piperazínu.

Neodporúča sa podávať sukám v období prvých 40 dní gravidity.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe. Ak zistíte akékoľvek vážne nežiaduce účinky alebo iné vedľajšie účinky, informujte vášho veterinárneho lekára.

 

Cieľový druh: Psy.

Dávkovanie pre každý druh, cesta (-y) a spôsob podania lieku

1 tableta/10 kg ž.hm. jednorazovo (5 mg prazikvantelu, 15 mg febantelu a 14,4 mg

pyrantel embonátu na kg ž.hm.). Tableta sa môže podať‘ zvieraťu priamo perorálne

alebo v krmive (kúsok mäsa, syru, …), celá alebo rozdrvená.

Odporúča sa podanie lieku pred kŕmením, pričom hladovka pred ani po podaní nie

je potrebná.

Šteňatá a malé psy:

0,5-2 kg ž.hm.     1/4 tablety

2-5 kg kg ž.hm.    1/2 tablety

5-10 kg ž.hm.         1 tabletu

Psy strednej veľkosti:

10-20 kg ž.hm.        2 tablety

20-30 kg ž.hm.        3 tablety

Veľké psy:

30-40 kg ž.hm.        4 tablety

Pokyn o správnom podaní:

Na pravidelnú dehelmintizáciu sa odporúča podávať tablety každé 3 mesiace.

V prípade vážnej infekcie, liečba sa môže po 14 dňoch zopakovať.

U mláďat je infekcia pásomnicami možná až po 3 týždňoch veku. Po tomto období

sa mláďatá môžu liečiť Prazinon Plus tabletami, ak je diagnostikovaná miešaná

infekcia oblými a plochými červami.

Odporúča sa liečiť psy pravidelne pred vakcináciou.

Ochranná lehota

Liek nie je určený pre potravinové zvieratá.

Osobitné bezpečnostné opatrenia na uchovávanie

Uchovávať mimo dosahu detí. Uchovávať pri teplote do 25°C.

Nepoužívať‘ po uplynutí dátumu exspirácie uvedeného na obale.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

GENERA Sl d.o.o. Parmova ulica 53, Ljubljana, Slovinsko

Tel. ++386 1 436 44 66, Fax: +386 1 436 44 68, E-mail: info@generasi.si

Výrobca zodpovedný za uvoľnenie šarže:

GENERA d.d., Svetonedeljska 2, Kalinovica, 10436 Rakov Potok, Chorvátsko

Hledat produkt

Zrušit filtr