PRID DELTA 1.55 g vag. ins. ad us. vet.

Balení:
Léková forma:
Vaginální inzert
Aktivní látka:
Progesteronum 1,55 g v 1 vaginálním inzertu.
Detail:
Popis:
Hormon. Kontrola pohlavního cyklu u krav a jalovic včetně: Synchronizace říje u cyklujících krav. Použít v kombinaci s prostaglandinem (PGF2alfa).
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

PRID DELTA 1.55 g vag. ins. ad us. vet.
vaginální inzert pro skot

 

Výrobce:

Ceva Sante Animale, Loudeac, Francie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Sante Animale, Libourne, Francie.

 

Složení:

Progesteronum 1,55 g v 1 vaginálním inzertu.

Pomocné látky:

Etylvinylacetát, polyamid, polyesterový provázek.

 

Cílový druhy zvířat:

Skot – krávy a jalovice.

Popis přípravku:

Bělavý trojhranný vaginální inzert s připojeným dvojitým provázkem o délce 50 cm.

 

Druh obalu:

Polyester/PE trojúhelníkový nebo obdélníkový sáček.

 

Balení:

1 x 10 ks

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, hormon.

 

Charakteristika:

Progesteron působí na specifické jádrové receptory a váže se v genomu na určitou sekvenci DNA a následně spouští přepis specifického souboru genů, které jsou ve výsledku zodpovědné za převedení účinků hormonu do fyziologických procesů.
Progesteron působí negativní zpětnou vazbou na osu hypothalamus-hypofýza, primárně na sekreci GnRH a následně na sekreci LH. Progesteron zabraňuje cyklickému uvolňování hormonů z hypofýzy (FSH a LH) a tím tlumí říji a ovulaci. Po vyjmutí vaginálního inzertu v průběhu 1 hodiny hladina progesteronu rychle klesá, což umožňuje v krátkém čase dozrání folikulů, říji a ovulaci.

 

Farmakokinetické údaje:

Progesteron se po intravaginálním podání rychle vstřebává. Po absorpci se váže na krevní bílkoviny. Progesteron se váže na kortikosteroidy vážící globulin (CBG) a na albumin. Progesteron je lipofilní, a proto se hromadí v tukové tkáni a v orgánech / tkáních, které obsahují progesteronové receptory. Nejvýznamnější množství progesteronu je metabolizováno v játrech. Největší množství se vylučuje trusem, menší část je vyloučena močí.

 

Indikace:

Kontrola pohlavního cyklu u krav a jalovic včetně:
Synchronizace říje u cyklujících krav. Použít v kombinaci s prostaglandinem (PGF2alfa).
Vyvolání a synchronizace říje u necyklujících krav. Použít v kombinaci s prostaglandinem a koňským choriovým gonadotropinem.

 

Kontraindikace:

Nepoužívejte u pohlavně nedospělých jalovic.
Nepoužívejte prvních 35 dnů po otelení.
Nepoužívejte u zvířat, která trpí infekčními nebo neinfekčními onemocněními pohlavního aparátu.

 

Nežádoucí účinky:

V průběhu sedmidenní léčby může vaginální inzert vyvolat mírné lokální reakce (např. zánět poševní stěny). Klinické studie, které byly prováděny na 319 krávách a jalovicích prokázaly, že 25% zvířat mělo v době vyjímání inzertu hlenový nebo zakalený výtok z vulvy. Tato lokální reakce rychle vymizí bez léčby v období mezi vyjmutím inzertu a inseminací a při inseminaci neovlivňuje plodnost ani zabřezávání.

 

Interakce:

Nejsou známy.

 

Březost a laktace:

Lze použít během laktace.
Nepoužívejte do uplynutí 35 dnů po otelení.
Použití u březích krav a jalovic je kontraindikováno.

 

Upozornění:

Samostatná léčba progesteronem dle doporučeného dávkování není dostatečná pro indukci cyklu a ovulace u všech cyklujících samic.
Pro optimalizaci léčebného režimu se před použitím progesteronové léčby doporučuje stanovit aktivitu vaječníků.
Zvířata, která jsou ve špatné kondici v důsledku nemoci, nesprávné výživy nebo jiných příčin, mohou na léčbu odpovídat nedostatečně.
Před zahájením léčby tímto přípravkem se doporučuje vyčkat nejméně 35 dnů po porodu.
Při manipulaci s přípravkem se musí používat ochranné rukavice, jak při zavádění, tak vyjímání vaginálního inzertu.

 

Dávkování:

1,55 g progesteronu (1 vaginální inzert) pro toto po dobu 7 dní.

 

Způsob použití:

Vaginální podání.
Pomocí aplikátoru zaveďte jeden inzert do pochvy zvířete. Inzert by měl zůstat zaveden po dobu 7 dní.
U cyklujících zvířat se v kombinaci s inzertem musí použít prostaglandin, který aplikujte injekčně 24 hodin před vyjmutím inzertu.
U necyklujících zvířat aplikujte prostaglandin injekčně 24 hodin před vyjmutím inzertu a souběžně s vyjmutím inzertu aplikujte injekčně eCG.
Inzert je určen na jednorázově použití.
Aplikátor musí být vyčištěn a desinfikován před a po použití nedráždivým antiseptickým roztokem, při ošetření více zvířat zvlášť pro každé zvíře.
Zvířata by měla být inseminována 56 hodin po vyjmutí inzertu.

 

Ochranná lhůta:

Maso a mléko: bez ochranných lhůt.
V průběhu léčby lze z ošetřených zvířat získávat mléko a maso pro lidský konzum.

 

Použití, exspirace:

36 měsíců, po prvním otevření sáčku s 10 inzerty 6 měsíců.

 

Způsob skladování:

Žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Datum zpracování:

26.4.2011

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr