RESPIPORC FLU3 inj.susp.

Balení:
25 dávek, 50 dávek
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
Kmeny inaktivovaného viru chřipky A u prasat: Bakum/IDT1769/2003 (H3N2) ≥ 10.53 log2 GMNU1 , Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1) ≥ 10.22 log2 GMNU1 , Bakum/1832/2000 (H1N2) ≥ 12.34 log2GMNU1 1GMNU = Geometrický průměr neutralizačních jednotek indukovaný u morčat po dvou vakcinacích s dávkou 0,5 ml této vakcíny
Detail:
Imunologické přípravky, inaktivované virové vakcíny. Charakteristika: Vakcína stimuluje aktivní imunitu proti prasečí chřipce typu A s podtypy H1N1, H3N2 a H1N2. Vakcína indukuje neutralizační a hemaglutinačně inhibiční protilátky proti každému z těchto tří podtypů. Pokud se aplikuje jedna dávka vakcíny 14 dní před porodem jako revakcinace předtím vakcinovaných prasnic, vakcína podporuje aktivní imunitu přenosem mateřských protilátek na potomstvo proti prasečí chřipce typu A s podtypy H1N1, H3N2 a H1N2.
Popis:
Aktivní imunizace prasat od věku 56 dní a starších, včetně březích prasnic proti chřipce způsobené podtypy H1N1, H3N2 a H1N2 ke zmírnění klinických příznaků a zátěže plic virem po infekci. Nástup imunity: 7 dní po primovakcinaci Délka trvání imunity: 4 měsíce u prasat vakcinovaných mezi 56. a 96. dnem věku a 6 měsíců u prasat vakcinovaných poprvé v 96. dnu věku a starších. Aktivní imunizace březích prasnic po ukončené primární imunizaci podáním jedné dávky 14 dní před porodem k zajištění kolostrální imunity, která poskytuje klinickou ochranu selat nejméně 33 dnů po narození.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

 

RESPIPORC FLU3 injekční suspenze pro prasata

 

Držitel registračního rozhodnutí: IDT Biologika GmbH, Am Pharmapark, 06861 Dessau-Rosslau

Německo

 

Složení: Každá dávka (2 ml) obsahuje:

Léčivé látky:  Kmeny inaktivovaného viru chřipky A u prasat:  Bakum/IDT1769/2003 (H3N2) ≥ 10.53 log2 GMNU1 , Haselünne/IDT2617/2003 (H1N1) ≥ 10.22 log2 GMNU1 , Bakum/1832/2000 (H1N2) ≥ 12.34 log2GMNU1

1GMNU = Geometrický průměr neutralizačních jednotek indukovaný u morčat po dvou vakcinacích s dávkou 0,5 ml této vakcíny

Adjuvans: Karbomer 971 P NF 2.0 mg

Pomocné látky: Thiomersal 0.21 mg

 

Cílový druh zvířat: Prasata

Popis přípravku: Čirá, žluto oranžová až růžová injekční suspenze.

 

Druh obalu: Plastové injekční lahvičky: 20ml, 50ml a 100ml

Zátka: bromobutylová gumová zátka, Uzávěr: Přírubový uzávěr

Balení: Kartónová krabička s 1 PET injekční lahvičkou po 10 dávkách (20 ml), 25 dávkách (50 ml) nebo 50 dávkách (100 ml) s gumovou zátkou a přírubovým uzávěrem.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Farmakoterapeutická skupina: Imunologické přípravky, inaktivované virové vakcíny.

 

Charakteristika: Vakcína stimuluje aktivní imunitu proti prasečí chřipce typu A s podtypy H1N1, H3N2 a H1N2. Vakcína indukuje neutralizační a hemaglutinačně inhibiční protilátky proti každému z těchto tří podtypů. Pokud se aplikuje jedna dávka vakcíny 14 dní před porodem jako revakcinace předtím vakcinovaných prasnic, vakcína podporuje aktivní imunitu přenosem mateřských protilátek na potomstvo proti prasečí chřipce typu A s podtypy H1N1, H3N2 a H1N2.

 

Indikace: Aktivní imunizace prasat od věku 56 dní a starších, včetně březích prasnic proti chřipce způsobené podtypy H1N1, H3N2 a H1N2 ke zmírnění klinických příznaků a zátěže plic virem po infekci. Nástup imunity: 7 dní po primovakcinaci  Délka trvání imunity: 4 měsíce u prasat vakcinovaných mezi 56. a 96. dnem věku a 6 měsíců u prasat vakcinovaných poprvé v 96. dnu věku a starších. Aktivní imunizace březích prasnic po ukončené primární imunizaci podáním jedné dávky 14 dní před porodem k zajištění kolostrální imunity, která poskytuje klinickou ochranu selat nejméně 33 dnů po narození.

 

Kontraindikace: Nejsou

 

Nežádoucí účinky: Ve velmi vzácných případech se po vakcinaci může v místě aplikace vyskytnout přechodný mírný otok, který vymizí do 2 dnů. Ve velmi vzácných případech se po vakcinaci může vyskytnout mírné přechodné zvýšení rektální teploty.

Četnost nežádoucích účinků je charakterizována podle následujících pravidel:

– velmi časté (nežádoucí účinky se projevily u více než 1 z 10 zvířat v průběhu jednoho ošetření)

– časté (u více než 1, ale méně než 10 ze 100 zvířat)

– neobvyklé (u více než 1, ale méně než 10 z 1000 zvířat)

– vzácné (u více než 1, ale méně než 10 z 10000 zvířat)

– velmi vzácné (u méně než 1 z 10000 zvířat, včetně ojedinělých hlášení).

 

Interakce: Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

Březost a laktace: Lze použít během březosti a laktace.

Upozornění: Zvláštní opatření pro použití u zvířat: Neuplatňuje se.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného samopodání se předpokládá jen mírná reakce v místě aplikace.

 

Dávkování: Selata:

Primovakcinace: 2 injekce jedné dávky (2 ml)

– Od věku 96 dnů, s intervalem 3 týdnů mezi injekcemi k dosažení trvání imunity déle než 6 měsíců

nebo

– ve věku mezi 56. a 96. dnem s intervalem 3 týdnů mezi injekcemi k dosažení trvání imunity déle než 4 měsíce.

Prasničky a prasnice:

Primovakcinace: viz výše

Booster vakcinace je možná v každé fázi březosti a laktace. Pokud je vakcinace provedena 14 dnů před porodem jednou dávkou (2 ml), poskytuje matkou zprostředkovanou imunitu selatům, která chrání před klinickými projevy chřipky po dobu nejméně 33 dnů od narození.4 Matkou zprostředkovaná imunita je u selat ve vzájemné interakci s indukcí protilátek. Obecně, mateřské protilátky indukované vakcinací, přetrvávají přibližně po dobu 5 – 8 týdnů po narození. V některých případech četnějších kontaktů prasnic s antigeny (terénní infekce + vakcinace) mohou protilátky předávané selatům přetrvávat až do věku 12 týdnů. V takových případech by měla být selata vakcinována až po 96. dnu stáří.

 

Způsob použití: Intramuskulární podání.

Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace: Doba použitelnosti veterinárního léčivého přípravku v neporušeném obalu: 2 roky. Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 hodin

Způsob skladování: Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C). Chraňte před mrazem.

Uchovávejte injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

Datum zpracování: 14/01/2010

Autor článku: ÚSKVBL Brno

Hledat produkt

Zrušit filtr