RIMADYL

Balení:
20ml
Léková forma:
Injekční roztok
Aktivní látka:
Carprofenum
Detail:
Carprofenum
Popis:
Protizánětlivá a protirevmatická léčba pro psy a kočky
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

Příbalová informace

 

RIMADYL 50 mg/ml injekční roztok
Carprofenum

 

Výrobce:

Místo výroby: Laboratórios Pfizer LtdaAv. Presidente Tancredo de Almeida, Neves, 1555 Guarulhos, San Paulo, Brazilie.
Místo propouštění šarží: Pfizer Animal Health S.A., Laid Burniat, 1B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 

 

Složení:

1 ml čirého průhledného roztoku obsahuje: Carprofenum 50 mg.

Pomocné látky: Benzylalkohol (E1519) 10 mg.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica.

 

Cílový druh zvířat:

Psi, kočky.

 

Indikace:

Pes: Tlumení pooperačních bolestí a zánětu po ortopedických operacích a operacích měkkých tkání (včetně intraokulární chirurgie).

Kočka: Tlumení pooperačních bolestí.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u gravidních zvířat. Neaplikovat intramuskulárně. Nepřekračovat doporučené dávky ani délku léčby. Nepoužívat u zvířat trpících srdečními, jaterními, ledvinovými chorobami, kde je možnost výskytu gastrointestinální ulcerace nebo krvácení,nebo kde je zjevná krevní dyskrasie nebo hypersenzitivita na přípravek. Tak jako u ostatních NSAIDs existuje riziko ojedinělých renálních nebo hepatálních nežádoucích reakcí.

Během 24 hodin po aplikaci carprofenu neaplikujte jiné NSAIDs. Některé NSAIDs mohou být vysoce vázané na plazmatické proteiny a v kombinaci s jinými mohou vést k toxickým příznakům.

 

Speciální upozornění:

Použití u zvířat mladších než 6 týdnů nebo u starých zvířat představuje určité riziko. Pokud je použití nezbytné, je potřeba zredukovat dávky a zvířata pečlivě klinicky sledovat.

Vyhnout se použití u dehydratovaných, hypovolemických nebo hypotensních zvířat, kde hrozí zvýšení nefrotoxicity.

Je třeba se vyhnout současné aplikaci potenciálně nefrotoxických látek. NSAIDs mohou způsobit inhibici fagocytozy a proto v případě zánětu s bakteriální infekcí je vhodná doplňující antimikrobiální léčba.

 

Nežádoucí účinky:

Tak jako u jiných nesteroidních protizánětlivých látek (NSAID) existuje riziko (i když vzácného výskytu) nežádoucích reakcí týkající se ledvin, jater nebo gastrointestinálního traktu.

Psi: Experimentální a klinické údaje naznačují, že použití karprofenu u psů může vzácně způsobit gastrointestinální ulceraci, hlavně při výrazném překročení terapeutické dávky.

Kočky: Typické nežádoucí reakce NSAID jako jsou ztráta apetitu, zvracení, průjem, krev ve stolici a apatie byly příležitostně hlášeny.

 

Interakce:

Nebyly zjištěna žádné významné interakce carprofenu s jinými látkami. Akutní toxicita carprofenu nebyla zjištěna při testech s patnácti běžně dostupnými látkami. Byly to kyselina acetylsalicylová, amphetamin, atropin, chlorpromazin, diazepam, diphenhydramin, ethylalkohol, hydrochlorthiasid, imipramin, meperidin, propoxyphen, pentobarbital, sulfisoxazol, tetracyklin a tolbutamid.

Carprofen a warfarin mohou být vázány na plazmatické proteiny, proto jejich souběžné použití je možné pouze když je klinický stav pečlivě monitorován.

 

Dávkování:

Pes: doporučená dávka je 4,0 mg/kg živé váhy (1 ml/12,5 kg živé váhy), intravenozně nebo subkutánně. Rimadyl inj. je nejlépe používat před operací, současně s premedikací nebo indukcí anestesie.

K prodloužení analgetického a protizánětlivého působení v pooperačním období pokračovat po parenterální aplikaci perorální aplikací Rimadyl tablet v dávce 4 mg/kg živé váhy po dobu do 5 dnů po operaci.

Kočka: doporučená dávka je 4 mg/kg živé váhy (0,24 ml/3,0 kg živé váhy) intravenozně nebo subkutánně. Nejvhodnější je použití přípravku před operací při indukci anestesie. Kvůli delšímu poločasu rozpadu a užšímu terapeutickému indexu u koček je nutné nepřekračovat dávkování a neopakovat aplikaci. Je vhodné použít 1 ml stříkačku kvůli přesnému měření dávky.

 

Upozornění:

Osoby manipulující s přípravkem by se měly vyhnout kontaktu kůže a očí s přípravkem. V případě, že dojde k náhodnému kontaktu je třeba potřísněné místo okamžitě omýt vodou.

Přípravek podávat obezřetně, aby nedošlo k samopodání. V případě náhodného samopodání, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Uchovávání:

Uchovávejte v chladničce (2-8 st. C). Chraňte před mrazem.

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Baleno v 20 ml skleněných lékovkách, uzavřené pryžovou zátkou a hliníkovou přírubou.

1 x 20 ml.

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

 

Datum zpracování: 9.7.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr