RISPOVAL 3

Balení:
5d, 25d
Léková forma:
Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem
Aktivní látka:
Virus bovinní parainfluenzy (PI3 ), modifikovaný živý, kmen RLB 103, Bovinní respirační syncyciální virus (BRSV), modifikovaný živý, kmen 375
Detail:
Virus bovinní parainfluenzy (PI3 ), modifikovaný živý, kmen RLB 103, Bovinní respirační syncyciální virus (BRSV), modifikovaný živý, kmen 375
Popis:
Živá virová vakcína pro skot
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

 

RISPOVAL 3
Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

 

Složení:

Jedna dávka (4 ml) obsahuje:
Lyofilizát:
Virus bovinní parainfluenzy (PI3 ), modifikovaný živý, kmen RLB 103 105,0 – 108,6 CCID50.
Bovinní respirační syncyciální virus (BRSV), modifikovaný živý, kmen 375 105,0 – 10 7,2 CCID50.
CCID50 = 50% infekční dávka pro buněčnou kulturu.

Pomocné látky: Adjuvans: Alhydrogel 2%: 0,8 ml (ekvivalent 24,36 mg hydroxidu hlinitého).

 

Charakteristika:

Vakcína má širokou zkříženou schopnost neutralizace proti různým současným evropským kmenům BVDV typu 1 měřeno prostřednictvím virus neutralizačního testu in vitro. Zkřížená neutralizace na nižší úrovni byla také prokázaná u kmene BVDV typu 2.

 

Cílový druh zvířat:

Skot.

 

Indikace:

Aktivní imunizace telat od 12 týdnů věku pro:

– snížení vylučování viru a výskytu klinických příznaků onemocnění způsobených virem PI3

– snížení vylučování viru způsobených infekcí BRSV

– snížení vylučování viru a závažnosti leukopenie indukované infekcí BVDV typu 1.

Nástup imunity: 3 týdny po vakcinaci.

Délka trvání imunity: 6 měsíců (prokázána čelenžními studiemi) po vakcinaci BRSV a BVDV virem typu 1. Délka trvání imunity u bovinní PI3 nebyla stanovena.

Účinnost proti kmenům BVDV typu 2 nebyla prokázána.

 

Kontraindikace:

Nejsou.

 

Nežádoucí účinky:

Podání vakcíny může vést k přechodné lehké hypertermii, která může přetrvávat 2 dny, a k přechodné menší zánětlivá reakce v místě aplikace o velikosti do 0,5 cm, která vymizí do 15-ti dnů.

Ve velmi vzácných případech může vakcína způsobit hypersenzitivní reakce. V případě anafylaktické reakce je třeba zahájit symptomatickou léčbu.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

Těhotenství a laktace:

Nepoužívat v průběhu gravidity a laktace.

 

Dávkování:

Podejte jednu dávku (4 ml) naředěné vakcíny intramuskulárně podle následujícího vakcinačního schématu:

První vakcinace: od 12 týdnů věku, druhá vakcinace: o 3-4 týdny později.

Zvířata by měla být vakcinována alespoň 3 týdny před dobou stresu nebo zvýšeným rizikem infekce, jako je přeskupování či transport zvířat, nebo začátek podzimu.

Revakcinace: Pokud se vyžaduje ochrana proti BRSV a BVDV typu 1, pak by zvířata měla být po 6 měsících revakcinována.

Délka trvání imunity PI3 složky není známa.

 

Způsob použití:

Rozřeďte vakcínu smícháním lyofilizované frakce s rozpouštědlem. Před použitím dobře protřepejte.

 

Upozornění:

Nevakcinovat nemocná zvířata.

Zvláštní opatření určené osobám, které podávají veterinární léčivý přípravek zvířatům

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Uchovávání:

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2-8 st. C). Chraňte před mrazem. Chraňte před teplem a světlem.

 

Poznámka:

Pokud chcete získat infornmace o tomto vetetrinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu. Pouze pro zvířata – veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

 

Balení:

Kartónová krabička obsahující 1 x 5-ti dávkovou lékovku lyofilizátu a 1 x 5-ti dávkovou lékovku tekuté složky.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po rekonstituci podle návodu 2 hodiny.

 

Datum zpracování: 19.3.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr