RISPOVAL IBR – Marker inactivatum

Balení:
10d, 50d
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
Bovinní herpesvirus typ 1 (BHV-1), kmen Difivac (gE-negativní)
Detail:
Bovinní herpesvirus typ 1 (BHV-1), kmen Difivac (gE-negativní)
Popis:
Inaktivovaná virová vakcína pro skot
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

 

RISPOVAL IBR – Marker inactivatum
injekční suspenze pro skot

 

Výrobce:

Pfizer Animal Health S.A., Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika.

 

Složení:

1 dávka 2 ml obsahuje:
Bovinní herpesvirus typ 1 (BHV-1), kmen Difivac (gE-negativní), indukující průměrný titr sérumneutralizačních protilátek nejméně 1:160 u skotu.

Pomocné látky: Adjuvans: Hydroxid hlinitý 14-24 mg, Quil A 0,25 mg.
Konzervační prostředek: Thiomersal 0,2 mg.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Vakcína.

 

Charakteristika:

Glykoprotein gE se nenachází ve virových částicích přípravku RISPOVAL IBR – Marker inactivatum. Tím mohou být vakcinační virus i protilátky proti němu jasně odlišeny od terénních kmenů nebo protilátek serologicky, pokud zvířata nebyla předtím vakcinována konvenční vakcínou nebo nebyla infikována terénním virem.

Vakcína indukuje u skotu vznik imunity proti respiračním symptomům způsobeným virem infekční bovinní rhinotracheitidy (IBR). Intenzita a trvání klinických symptomů stejně jako i titr a trvání vylučování viru po infekci jsou signifikantně redukovány. Stejně jako u ostatních vakcín, vakcinace neposkytuje kompletní chráněnost, ale snižuje riziko infekce. Přípravek indukuje u vakcinovaného skotu vznik protilátek, které jsou detekovatelné sérumneutralizačním testem a ELISA testy. Specifickým testovacím kitem mohou být tyto protilátky odlišeny, na základě absence protilátek proti gE, od protilátek vzniklých na základě infekce zvířat terénními kmeny nebo po použití jiných konvenčních vakcín.

 

Cílový druh zvířat:

Skot.

 

Indikace:

K aktivní imunizaci skotu proti Infekční Bovinní Rinotracheitídě (IBR), ke snížení klinických příznaků a vylučování viru. U krav na prevenci abortů spojeným s infekcí BHV-1. Vakcinace březích krav zamezí abortu spojeného s BHV-1 infekcemi, jak bylo prokázáno během druhého trimestru březosti při čelenži 28 dnů po vakcinaci.

V důsledku vynechání markeru může být vakcinovaný skot odlišen od skotu infikovaného terénním virem za předpokladu, že zvířata nebyla předtím vakcinována konvenční vakcínou nebo nebyla infikována terénním virem.

Trvání imunity: 6 měsíců.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u nemocných zvířat.

 

Nežádoucí účinky:

V ojedinělých případech se může v místě aplikace vyskytnout přechodný subkutánní otok o velikosti do 5 cm v průměru, který do 14 dnů vymizí.

V ojedinělých případech se může objevit alergická reakce tak jako při podání jiných vakcín. Proto by vakcinovaná zvířata měla být pozorována přibližně po dobu 30 minut po imunizaci. V těchto případech by se měly podat antialergika.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Imunosupresiva, t.j. kortikosteroidy nebo vakcíny s modifikovaným živým virem Bovine Dirarrhoea by neměly být podávány 7 dní před a po aplikaci přípravku, protože můžou zhoršit nástup imunity.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem.

 

Těhotenství a laktace:

Lze použít během březosti a laktace.

 

Dávkování:

Dávka pro skot od 3 měsíců stáří je 2 ml, způsob podání subkutánně.

Vakcinační schéma sestává ze základní vakcinace a revakcinace.

Základní vakcinace: 2krát aplikace 1 dávky (2 ml) v rozmezí 3-5 týdnů.

Revakcinace: aplikace 1 dávky (2 ml) v rozmezí 6 měsíců.

Doporučuje se, aby byla očkována všechna zvířata ve stádě.

Při vakcinaci telat mladších 3 měsíců může dojít vzhledem k přítomnosti mateřských protilátek v mlezivu k omezení tvorby protilátek. Tato telata proto musí být ve stáří nad 3 měsíce revakcinována.

Způsob použití:

Subkutánně, před použitím protřepat. Používejte sterilizované jehly a stříkačky. Vyhnout se kontaminaci během používaní.

 

Předávkování:

Reakce po podání dvojnásobné dávky vakcíny se neliší od těch po jedné dávce.

 

Upozornění:

V případě náhodného samopodání, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Doporučuje se vakcinovat všechna zvířata v chovu, infikovaná i neinfikovaná. Použitím Rispoval IBR – Marker inactivatum je riziko infekce, titr a trvání vylučovaní viru snížené. Trvání programu na dosažení chovu prostého BHV-1 závisí od počáteční hladiny BHV-1 infekce v chovu a od odstraňování zůstávajících BHV-1 pozitivních zvířat.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě 2-8 st. C. Chraňte před mrazem, teplem a světlem.

 

Poznámka:

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

1 x 20 ml (10 dávek), 1 x 100 ml (50 dávek).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po 1. otevření je 8 hodin.

 

Datum zpracování: 25.2.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr