RISPOVAL RS+PI3 IntraNasal

Balení:
5*1d, 25*1d
Léková forma:
Prášek pro přípravu suspenze k intranazální aplikaci s rozpouštědlem
Aktivní látka:
Virus bovinní parainfluenzy (PI3V), modifikovaný živý, kmen RLB 103, Bovinní respirační syncyciální virus (BRSV) modifikovaný živý, kmen 375(BRSV)
Detail:
Virus bovinní parainfluenzy (PI3V), modifikovaný živý, kmen RLB 103, Bovinní respirační syncyciální virus (BRSV) modifikovaný živý, kmen 375(BRSV)
Popis:
Živá virová vakcína pro skot
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

 

RISPOVAL RS+PI3 INTRANASAL
Prášek pro přípravu suspenze k intranazální aplikaci s rozpouštědlem

 

Výrobce:

Pfizer Animal Health s.a., Rue Laid Burniat 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika.

 

Složení:

Prášek obsahuje: Virus bovinní parainfluenzy (PI3V), modifikovaný živý, kmen RLB 103, mezi 105,0 a 108,6 CCID50 a Bovinní respirační syncyciální virus (BRSV) modifikovaný živý, kmen 375, mezi 105,0 a 107,2 CCID50.
CCID50 – 50% infekční dávka pro buněčné kultury.

Pomocné látky: Dodáváno se sterilním rozpouštědlem (voda pro injekci a chlorid sodný 18 mg v 2 ml) pro naředění.

 

Popis přípravku: 

Jemně zabarvený lyofilizát a čiré bezbarvé rozpouštědlo pro přípravu suspenze na intranazální aplikaci.

 

Cílový druh zvířat:

Skot.

 

Indikace:

Pro aktivní imunizaci telat od 3 týdnů věku pozitivních nebo negativních na mateřské protilátky proti BRSV a PI3, na redukci středního titru a délky trvání vylučování obou virů.

Nástup ochranné imunity: 5 dnů pro BRSV a 10 dnů pro PI3V po jedné vakcinaci.

Doba trvání ochranné imunity: 12 týdnů po jedné dávce. Doba trvání ochranné imunity proti PI3V frakci může být znížena u telat pozitivních na mateřské protilátky vakcinovaných před 3. týdnem věku.

 

Kontraindikace:

Nejsou.

 

Nežádoucí účinky:

Publikovaná fakta ukázala, že v ojedinělých případech může opakované vystavení BRSV způsobit reakce přecitlivělosti.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Nemísit s jiným veterinárním léčivým přípravkem/imunologickými přípravky.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

Těhotenství a laktace:

Nepoužívat během březosti/laktace.

 

Dávkování:

Vakcinační program:

Telatům od 9 dnů věku se podává jedna dávka (2 ml) naředěné vakcíny intranazálně použitím intranazálniho aplikátoru. Doporučuje se pro každé zvíře použít nový aplikátor, aby se předešlo přenosu infekce.

 

Způsob použití:

Rozřeďte vakcínu aspetickým přidáním rozpouštědla do lékovky obsahující lyofilizované složky. Dobře protřepejte.

Naředěná vakcína je narůžovělá suspenze.

 

Předávkování:

U zvířat bez kolostrální výživy, která byla vakcinována před 3. týdnem věku 10krát vyšší dávkou vakcíny, bylo pozorováno přechodné zvýšení teploty, průjem, neobvyklá stolice a změny v chování.

 

Upozornění:

Vakcinovat jen zdravá zvířata.

Zvířata by se měla vakcinovat alespoň 10 dnů před obdobím stresu nebo vysokým rizikem infekce jako přeskupování nebo transport zvířat, nebo na začátku podzimu. Pro dosažení optimálních výsledků se doporučuje vakcinovat všechna telata ve stádě.

Viry se mohou rozšířit z vakcinovaných na nevakcinovaná telata a mohou způsobit serologickou odpověď, ale bez vyvolání klinických příznaků. V laboratorních experimentech bylo pro viry BRSV a PI3 pozorováno vylučování do 11 respektive 7 dnů po vakcinaci jednou dávkou obsahující maximální množství viru.

 

Uchovávání:

Uchovávejte a přepravujte chlazené 2-8 st. C. Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

 

Varování:

Pouze pro zvířata.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Likvidovat odpad vařením, spálením nebo ponořením do vhodného dezinfekčního přípravku schváleného k tomuto účelu příslušnými úřady.

 

Balení:

1 x 5 dávek, 1 x 25 dávek.

Balení obsahuje rovněž intranazální aplikátory pro vakcinaci.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

Po naředění spotřebovat do 2 hodin.

 

Datum zpracování: 8.8.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

Hledat produkt

Zrušit filtr