ROBENZ 66 G

Balení:
20kg
Léková forma:
Premix
Aktivní látka:
ROBENIDIN HYDROCHLORID 66 g/kg
Detail:
ROBENIDIN HYDROCHLORID 66 g/kg
Popis:
Kokcidiostatikum
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Drůbež

 

ROBENZ 66 G

 

Antikokcidikum

Doplňková látka pro použití v krmivech

 

Složení: Robenidin hydrochlorid 66 g/kg

 

Pokyny k použití:

Robenz 66 G je určen jako pomoc k prevenci kokcidiózy způsobené Eimeria spp. Používejte pouze u cílových druhů viz. níže.

Identifikační číslo látkyDruh nebo skupina zvířatRobenidin hydrochlorid mg/kg kompletního krmivaRobenz 66 G g/tunu kompletního krmivaDalší podmínky

E 758

Kuřata na výkrm

30 – 36

450 – 550

Ochranná lhůta:

nejméně 5 dnů

Krůty

30 – 36

450 – 550

 

Robenidin hydrochlorid: CAS N° 25875-50-7, EINECS N° 2473078

 

Pokyny k míchání: Určeno pro přidání do krmných směsí jako premix. Před přípravou dalšího krmiva důkladně vyčistěte všechna zařízení.

 

Stabilita a podmínky skladování:

Skladujte na chladném, suchém místě při teplotě do 25°C, chraňte před světlem. Po použití bezpečně uzavřete balení. Robenz 66 G může být skladován po dobu 36 měsíců v uzavřených, originálních baleních. Robenz 66 G je v krmivu stabilní po dobu 12 týdnu pokud je skladovaný v suchu při teplotě do 25°C.

 

Varování a kontraindikace

Nejsou.

 

Bezpečností instrukce při použití

R50/53 – Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S36/37/39 – Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S57 – Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí.

 

Pro další informace čtěte bezpečností list přípravku.

 

Dodavatel:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika

 

Identifikační číslo provozu: αCZ 800996-01

Tel: +420 283 004 111

Fax: +420 251 610 270

Hledat produkt

Zrušit filtr