Shotapen

Balení:
100ml, 250ml
Léková forma:
injekční suspenze
Aktivní látka:
Benzathini benzylpenicillinum, Dihydrostreptomycini sulfas, Procaini benzylpenicillinum
Detail:
Popis:
Léčba bakteriálních infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na účinné látky přípravku.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka, Prase, Skot, Ovce, Kůň

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Shotapen  injekční suspenze

 

1.         JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

VIRBAC SA

1ére Avenue – L.I.D. 2065 M

06516 – CARROS (Francie)

 

2.         NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Shotapen injekční suspenze

 

3.         OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

1ml bílé až krémově bílé injekční suspenze obsahuje:

 

Léčivé látky:

Benzylpenicillinum (ut benzathinum)………………………………… 74 mg

Benzylpenicillinum (ut procainum monohydricum) ……………. 57 mg

Dihydrostreptomycinum (ut sulfas) ………………………………… 164 mg

 

Pomocné látky

Sodná sůl methylparabenu ……………………………………………… 0,9 mg

Sodná sůl propylparabenu………………………………………………. 0,1 mg

Natrium-hydroxymethansulfinát……………………………………… 3,0 mg

 

4.         INDIKACE

Léčba bakteriálních infekcí způsobených mikroorganismy citlivými na účinné látky přípravku, tedy např.: aktinomykóza, leptospiróza, metritida, umbilikální infekce, bronchitida, pneumonie, sekundární bakteriální infekce, enteritida a infekce ran. 

 

5.         KONTRAINDIKACE

Nepoužívat u zvířat citlivých na penicilin.

Nepodávat králíkům a drůbeži.

Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko jsou určeny pro lidský konzum.

Nepoužívat v případě selhání ledvin.

 

6.         NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Může dojít k alergické reakci. V takovém případě je třeba podat antihistaminika.

Ototoxicita, nefrotoxicita, neuromuskulární blok.

 

7.         CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot, prasata, koně, psi a kočky.

  

8.         DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Podávat intramuskulárně.

 

Skot, prasata a koně:

10 mg Benzathini benzylpenicillinum na kg ž.hm., 10 mg Procaini benzylpenicillinum monohydricum na kg ž.hm. a 16,4 mg Dihydrostreptomycinum (odpovídjící 20,5 mg Dihydrostreptomycini sulphas) na kg ž.hm., což odpovídá 10 ml přípravku na 100 kg živé hmotnosti.

 

Telata, selata, hříbata, psi, kočky:

8 mg Benzathini benzylpenicillinum na kg ž.hm., 8 mg Procaini benzylpenicillinum monohydricum na kg ž.hm. a 13,12 mg Dihydrostreptomycinum (odpovídající 16,4 mg Dihydrostreptomycini sulphas) na kg ž.hm., což odpovídá 8 ml přípravku na 100 kg živé hmotnosti.

 

9.         POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Před použitím důkladně protřepat.

 

10.       OCHRANNÁ LHŮTA

 

Maso: prasata: 39 dní, skot: 64 dní

Mléko: 10 dojení

Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko jsou určeny pro lidský konzum.

 

11.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

 

Uchovávejte v chladničce (2°C – 8°C).

Chraňte před světlem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

Doba použitelnosti po prvním otevření balení: 28 dní.

 

12.       ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat ochranné rukavice.

 

13.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

14.       DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Listopad 2013

 

15.       DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Pokud chcete získat informace o tomto veterinárním léčivém přípravku, kontaktujte prosím příslušného místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr