STRONGHOLD 60mg spot-on pro velké kočky

Balení:
3ml
Léková forma:
Spot on
Aktivní látka:
Selamectin 60mg
Detail:
Kočky: Léčba a prevence před zablešením způsobeným Ctenocephalides spp. po dobu jednoho měsíce po jednorázové aplikaci. To je výsledek adulticidních, larvicidních a ovicidních vlastností přípravku. Přípravek je také ovicidní po dobu 3 týdnů po podání. Prostřednictvím snížení populace blech, pravidelná měsíční aplikace březím a laktujícím zvířatům bude působit jako prevence zamoření vrhu blechami až do sedmi týdnů věku. Přípravek může být použit jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami a prostřednictvím ovicidního a larvicidního působení může pomáhat kontrolovat stávající zamoření okolního prostředí blechami v prostorách, do kterých má zvíře přístup. - Prevence onemocnění vyvolaných dirofiláriemi Dirofilaria immitis s aplikací jednou měsíčně. Stronghold může být bezpečně aplikován zvířatům infikovaným dospělými dirofiláriemi, podle správné veterinární praxe je však před zahájením léčby Strongholdem doporučeno, aby všechna zvířata ve věku 6 měsíců nebo starší žijící v krajinách, kde je přítomen vektor, byla vyšetřena na přítomnost infekce dospělými dirofiláriemi. Jako součást preventivní strategie proti dirofiláriím se také doporučuje pravidelné vyšetřování psů na přítomnost dospělých stádií dirofilárií, i když je Stronghold aplikován v měsíčních intervalech. Tento přípravek není účinný proti dospělým D. immitis. - Léčba ušního svrabu (Otodectes cynotis). Kočky: - Léčba infestace všenkami (Felicola subrostratus) - Léčba parazitóz vyvolaných dospělými oblými červy (Toxocara cati) - Léčba parazitóz vyvolaných dospělými střevními měchovci (Ancylostoma tubaeforme)
Popis:
Selamektin je semisyntetická látka patřící do skupiny avermektinů
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Kočka

Příbalová informace

 

Výrobce:

Pfizer Service Company bvba, Hoge Wei, 10, B-1930 Zaventem, Belgie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer Ltd, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Velká Británie.

 

Složení:

Každá jednorázová dávka (tuba) přípravku Stronghold obsahuje:

Stronghold 60 mg spot-on roztok pro kočky 7,6 – 10,0 kg

Stronghold 60 mg 6% roztok: Selamectinum 60 mg
Cílový druh zvířat:

Stronghold 60 mg spot-on roztok pro kočky 7,6 – 10,0 kg

Indikace:

Kočky:

– Léčba a prevence před zablešením způsobeným Ctenocephalides spp. po dobu jednoho měsíce po jednorázové aplikaci. To je výsledek adulticidních, larvicidních a ovicidních vlastností přípravku. Přípravek je také ovicidní po dobu 3 týdnů po podání. Prostřednictvím snížení populace blech, pravidelná měsíční aplikace březím a laktujícím zvířatům bude působit jako prevence zamoření vrhu blechami až do sedmi týdnů věku. Přípravek může být použit jako součást léčby alergické dermatitidy vyvolané blechami a prostřednictvím ovicidního a larvicidního působení může pomáhat kontrolovat stávající zamoření okolního prostředí blechami v prostorách, do kterých má zvíře přístup.

– Prevence onemocnění vyvolaných dirofiláriemi Dirofilaria immitis s aplikací jednou měsíčně.

Stronghold může být bezpečně aplikován zvířatům infikovaným dospělými dirofiláriemi, podle správné veterinární praxe je však před zahájením léčby Strongholdem doporučeno, aby všechna zvířata ve věku 6 měsíců nebo starší žijící v krajinách, kde je přítomen vektor, byla vyšetřena na přítomnost infekce dospělými dirofiláriemi. Jako součást preventivní strategie proti dirofiláriím se také doporučuje pravidelné vyšetřování psů na přítomnost dospělých stádií dirofilárií, i když je Stronghold aplikován v měsíčních intervalech. Tento přípravek není účinný proti dospělým D. immitis.

– Léčba ušního svrabu (Otodectes cynotis).

Kočky:

– Léčba infestace všenkami (Felicola subrostratus)

– Léčba parazitóz vyvolaných dospělými oblými červy (Toxocara cati)

– Léčba parazitóz vyvolaných dospělými střevními měchovci (Ancylostoma tubaeforme)

Psi:

– Léčba infestace všenkami (Trichodectes canis)

– Léčba sarkoptového svrabu (způsobená Sarcoptes scabiei)

– Léčba parazitóz vyvolaných dospělými střevními oblými červy (Toxocara canis)

 

Kontraindikace:

Nepoužívat u zvířat mladších 6-ti týdnů. Nepoužívat u koček, které trpí současně probíhajícím onemocněním, nebo jsou oslabené a mají podváhu (s ohledem na velikost a věk).

 

Speciální upozornění:

Nepoužívat u zvířat mladších 6-ti týdnů. Nepoužívat u koček, které trpí současně probíhajícím onemocněním, nebo jsou oslabené a mají podváhu (s ohledem na velikost a věk).

 

Nežádoucí účinky:

Použití přípravku u koček bylo ve výjimečných případech spjato s mírnou přechodnou alopecií v místě aplikace. Ve velmi výjimečných případech bylo pozorováno přechodné místní podráždění. Alopecie a podráždění obvykle vymizí samovolně, ale za určitých okolností je třeba použít symptomatickou léčbu.

Ve výjimečných případech může aplikace přípravku vyvolat lokální přechodné slepení chlupů v místě aplikace a/nebo výjimečný výskyt malého množství bílého prášku. To je normální a obvykle vymizí do 24 hodin po aplikaci a nemá vliv ani na bezpečnost, ani na účinnost přípravku.

Ve výjimečných případech, tak jako u jiných makrolytických laktonů, byly po použití přípravku pozorovány vratné neurologické příznaky.

Je důležité přípravek aplikovat podle uvedeného návodu, aby se minimalizovalo množství, které si zvíře může slízat. Pokud je slízáno velké množství, může se u koček výjimečně objevit krátkodobá hypersalivace.

STRONGHOLD byl testován bez nežádoucích účinků na více jak 100 různých čistých plemenech nebo křížencích plemen psů, včetně kólií, a u koček na křížencích plemen, a na 16 čistých plemenech.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Během rozsáhlého terénního testování nebyly zaznamenány žádné interakce mezi tímto přípravkem a běžně používanými veterinárními přípravky nebo léčebnými či chirurgickými postupy.

 

Dávkování:

Aplikovat Stronghold místně v souladu s následující tabulkou:

               

                          

   Léčba a prevence zablešení (kočky a psi)

Zvířata starší šesti týdnů.

Po aplikaci přípravku jsou dospělé blechy na zvířeti usmrceny a nejsou produkována životaschopná vajíčka, což zastavuje reprodukci blech a může pomáhat kontrolovat stávající zamoření okolního prostředí blechami v prostorách, do kterých má zvíře přístup. Pro prevenci před zablešením je třeba přípravek aplikovat v měsíčních intervalech během celé sezóny výskytu blech. Podávání je třeba zahájit jeden měsíc před začátkem aktivity blech, což zaručí, že blechy, které napadly zvíře, jsou usmrceny, a těmito blechami nejsou produkována žádná životaschopná vajíčka. Takto je přerušen vývojový cyklus blechy a předchází se dalšímu rozšíření blech.

Jako součást léčebné strategie při alergické dermatitidě vyvolané blechami má být přípravek aplikován v měsíčních intervalech.

Léčba gravidních a laktujících zvířat za účelem prevence rozšíření blech u štěňat a koťat:

Protože dochází k snížení množení bleší populace, léčba gravidních a laktujících zvířat v měsíčních intervalech napomůže při prevenci při zablešení ve vrhu až do sedmi týdnů věku.

Prevence onemocnění vyvolaných dirofiláriemi (kočky a psi)

Přípravek může být aplikován během celého roku nebo alespoň během jednoho měsíce, kdy došlo k prvnímu kontaktu zvířete s komáry a následně měsíčně do konce sezóny výskytu komárů. Poslední dávka musí být podaná do jednoho měsíce po posledním kontaktu s komáry. Pokud je dávka vynechána a měsíční interval mezi dávkami je překročen, potom okamžitá aplikace léku a návrat k měsíčnímu podávání bude minimalizovat možnost vývoje dospělých dirofilárií. Jestliže je nahrazen jiným preventivním přípravkem v rámci preventivního programu proti dirofiláriím, musí být první dávka přípravku podaná do jednoho měsíce od poslední dávky předcházející léčby.

Léčba infekce oblými červy (kočky a psi)

Podávat jednorázovou dávku.

Léčba infestace všenkami (kočky a psi)

Podávat jednorázovou dávku. Léčba ušního svrabu (kočky)

Podávat jednorázovou dávku.

Léčba ušního svrabu (psi)

Podávat jednorázovou dávku. Uvolněný detritus by měl být z vnějšího zvukovodu jemně odstraněn při každé aplikaci. Po 30 dnech je doporučena kontrola u veterinárního lékaře, protože u některých zvířat je třeba druhá aplikace.

Léčba infekce měchovci (kočky)

Podávat jednorázovou dávku.

Léčba sarkoptového svrabu (psi)

Pro úplnou eliminaci zákožek je třeba podávat jednorázovou dávku dva po sobě následující měsíce.

 

Způsob použití:

Pouze pro vnější použití.

Aplikovat místně na kůži na bázi krku před lopatkami.

Stronghold se aplikuje jako jednorázová lokální dávka, která obsahuje minimálně 6 mg selamektinu/kg. Jestliže jsou léčeny současně u jednoho zvířete léčeny souběžné infestace nebo infekce provádí se jen jedna lokální aplikace doporučené dávky 6 mg/kg. Odpovídající délka léčby pro jednotlivé parazity je specifikovaná v odstavci Dávkování pro každý druh.

Vyndejte tubu Stronghold-u z jejího ochranného obalu.

Držte tubu svisle, silně stlačte uzávěr tak, aby jste propíchli špičku tuby, potom uzávěr odstraňte.

Rozhrňte srst zvířete na bázi krku před lopatkami, aby se obnažila malá část kůže.

Přiložte špičku tuby Stronghold-u přímo na kůži bez masáže. Silně stlačte tubu, aby jste vytlačili její obsah na jedno místo. Vyhněte se kontaktu přípravku s Vašimi prsty.

Neaplikovat, když je srst zvířete vlhká, i když šampónování nebo namáčení zvířete dvě nebo více hodin po aplikaci neredukuje účinnost přípravku.

 

Předávkování:

Přípravek byl aplikován v 10-ti násobku doporučené dávky a nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Přípravek byl aplikován v 3-násobku doporučené dávky kočkám a psům infikovaným dospělými dirofiláriemi a nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky. Nebyly pozorovány žádné nežádoucí účinky ani při aplikaci 3-násobku doporučené dávky chovným zvířatům i gravidním a laktujícím kočkám a fenám, které kojily své vrhy, ani při aplikaci 5-ti násobku doporučené dávky kóliím citlivým na ivermektin.

 

Upozornění:

Tento přípravek aplikovat pouze na povrch kůže. Neaplikovat perorálně nebo parenterálně.

Při léčbě ušního svrabu neaplikovat přímo do zvukovodu.

Neaplikovat, pokud je srst zvířete vlhká.

Zabránit přímému kontaktu s ošetřenými zvířaty, dokud místo aplikace nevyschne. Zabránit kontaktu dětí s ošetřenými zvířaty nejméně 30 minut po aplikaci nebo dokud srst nevyschne.

Zabránit ošetřeným zvířatům koupat se ve vodných tocích nejméně dvě hodiny po aplikaci přípravku.

Po použití si umýt ruce a okamžitě smýt mýdlem a vodou případné zbytky přípravku z pokožky. V případě náhodného kontaktu s očima, okamžitě vypláchnout oči vodou, a vyhledat lékařskou pomoc.

Ošetřená zvířata držet mimo dosah ohně či jiných zdrojů vznícení nejméně 30 minut po aplikaci, nebo dokud srst nevyschne.

Během manipulace s přípravkem nekouřit, nejíst nebo nepít.

Vysoce hořlavé. – Uchovávat mimo zdroj tepla, jisker, otevřeného ohně, nebo jiných zdrojů vznícení.

Lidé s citlivou kůží nebo se zjištěnou alergií na produkty tohoto typu, by měli zacházet s přípravkem obezřetně.

 

Uchovávání:

Uchovávat při teplotě do 30 st. C. Uchovávat v neotevřené fólii na suchém místě.

 

Poznámka:

Podrobné informace o veterinárním léčivém přípravku jsou k dispozici na webové stránce Evropské lékové agentury (EMA) http://www.ema.europa.eu/.

Varování:

Nepoužívat po datu exspirace uvedeném na etiketě. Uchovávat mimo dosah dětí. Pouze pro zvířata.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad musí být likvidován podle místních právních předpisů.

Selamektin může mít nežádoucí účinek na ryby nebo určité vodní živočichy, kterými se ryby živí. Obaly a zbytkový obsah by měly být likvidovány s domovním odpadem, aby se předešlo kontaminaci jakýchkoliv vodních toků.

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Autor článku: ÚSKVBL, Brno

 

 

 

Hledat produkt

Zrušit filtr