SYNULOX LC

Balení:
24*4,5ml
Léková forma:
Intramamární suspenze
Aktivní látka:
Amoxycillinum (ut Amoxycillinum trihydricum), Acidum clavulanicum (ut Calii clavulanas), Prednisolonum
Detail:
Amoxycillinum (ut Amoxycillinum trihydricum), Acidum clavulanicum (ut Calii clavulanas), Prednisolonum
Popis:
Antibakteriální léčiva skot (dojnice v laktaci)
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

 

SYNULOX LC 260 mg intramamární suspenze pro skot
Intramamární suspenze.

 

Výrobce:

Haupt Pharma Latina S.r.L., SS 156 Km 47.600, 041 00 Borgo San Michele (Latina), Itálie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, ČR.

 

Složení:

1 injektor 3 g (4,5 ml) obsahuje:
Amoxycillinum (ut Amoxycillinum trihydricum) 200,00 mg, Acidum clavulanicum (ut Calii clavulanas) 50,00 mg, Prednisolonum 10,0 mg.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, antibiotikum.

 

Cílový druh zvířat:

Skot (dojnice v laktaci).

 

Indikace:

Léčba mastitidy krav v laktaci. Přípravek má široké spektrum antibakteriální účinnosti proti patogenům běžně izolovaným z mléčné žlázy krav:

stafylokoky (včetně kmenů produkujících beta-laktamázu), streptokoky (včetně S. agalactiae, S. dysgalactiae a S. uberis), Corynebacteria (včetně C. pyogenes), Escherichia coli (včetně kmenů produkujících beta-laktamázu).

Kromě toho, jsou kyselina klavulanová a amoxycilin aktivní in vitro proti dalším méně běžným patogenům způsobujícím zánět vemene včetně: Bacillus cereus, Bacteroides (včetně kmenů produkujících beta-laktamázu), Campylobacter spp., Klebsiella, Pasteurella.

 

Kontraindikace:

Synulox není indikován v případě zánětu způsobeného Pseudomonas spp.

 

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

 

Dávkování:

Obsah jedné stříkačky se aplikuje do každé postižené čtvrti strukovým kanálkem ihned po vydojení, 3-krát v 12hodinových intervalech.

 

Způsob použití:

Intramamárně.

Příprava a použití krátkého hrotu: Uchopit krycí klobouček mezi ukazovák a palec, ohnout a sejmout (viz příslušný obrázek). Do strukového kanálku zavést pouze bílou část hrotu dle nákresu. Přípravek aplikovat šetrně pod mírným tlakem až do rovnoměrného naplnění strukového kanálku.

Příprava a použití konvenčního hrotu: Uchopit spodní část krycího kloboučku mezi ukazovák a palec, ohnout, přitlačit a odstranit (viz příslušný obrázek). Přípravek aplikovat šetrně pod mírným tlakem až do rovnoměrného naplnění strukového kanálku.

V žádném případě se nedotýkat prsty odkrytého hrotu!

 

Upozornění:

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné. Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a/nebo cefalosporiny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se u vás rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí ztížené dýchání jsou vážnějšími příznaky a vyžadují neodkladný lékařský zásah.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí. Pouze pro zvířata.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Veterinární přípravek je vydáván pouze na předpis. Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Maso: 7 dnů. Mléko: 84 hodin (7 dojení).

 

Použití, exspirace:

18 měsíců. Datum ukončení použitelnosti je uvedeno na obalu.

 

Datum zpracování: 23.3.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

Hledat produkt

Zrušit filtr