TETRA-DELTA

Balení:
20*10ml
Léková forma:
Intramamární suspenze
Aktivní látka:
Novobiocinum (ut natricum), Neomycinum (ut sulfas), Procaini benzylpenicillinum monohydricum, Dihydrostreptomycinum (ut sulfas), Prednisolonum
Detail:
Novobiocinum (ut natricum), Neomycinum (ut sulfas), Procaini benzylpenicillinum monohydricum, Dihydrostreptomycinum (ut sulfas), Prednisolonum
Popis:
Antibakteriální léčiva pro skot -dojnice v laktaci
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

 

TETRA-DELTA intramamární suspenze

 

Výrobce:

Pfizer Ltd., 7 Godwin Road ,Corby, NN 17 4 DS Velká Británie nebo Norbrook Laboratories Ltd., Station Works, Newry, Co Down BT35 6JP, Severní Irsko.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika.

 

Složení:

1 aplikátor (10 ml) obsahuje: Novobiocinum (ut natricum) 100 mg, Neomycinum (ut sulfas) 150 mg, Procaini benzylpenicillinum monohydricum 100 mg (odpovídá 100 tis. IU), Dihydrostreptomycinum (ut sulfas) 100 mg, Prednisolonum 10 mg.

 

Popis přípravku:

Bílá, olejová, intramamární suspenze.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria pharmaceutica.

 

Cílový druh zvířat:

Skot -dojnice v laktaci.

 

Indikace:

Léčba bovinní mastitidy.

 

Kontraindikace:

Nejsou známy.

 

Speciální upozornění:

Pokud přetrvává zarudnutí, otok nebo vady mléka v důsledku léčby, je nutno přerušit používání a přehodnotit diagnózu. Během léčby by měl být stav pravidelně kontrolován veterinárním lékařem.

 

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

 

Dávkování:

Po vydojení, očištění a dezinfekci struku se do každé infikované čtvrti aplikuje obsah jednoho aplikátoru (10 ml). Po 12 hodinách se postižená čtvrť vydojí.

Léčbu opakujeme po 24-48 hodinách po první aplikaci.

 

Způsob použití:

Intramammární podání.

TETRA – DELTA by měla být před použitím důkladně protřepána.

 

Upozornění:

Peniciliny a cefalosporiny mohou vyvolat alergickou reakci následně po injekci, inhalaci, pozření nebo po kontaktu s pokožkou. Hypersenzitivita k penicilinům může vést ke zkřížené citlivosti na cefalosporiny a také obráceně. Příležitostně mohou být tyto alergické reakce vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny nebo cefalosporiny by se proto měli vyhnout kontaktu s tímto veterinárním léčivým přípravkem. Zacházejte s tímto přípravkem velmi opatrně a v souladu se všemi doporučenými opatřeními, abyste se vyhnuli expozici přípravku.

Jestliže se následně po expozici přípravku vyvinou příznaky jako je svědění pokožky, vyhledejte lékařskou pomoc a seznamte lékaře s tímto varováním. Otoky obličeje, rtů nebo očí nebo obtíže při dýchání jsou vážnější příznaky a vyžadují okamžité lékařské ošetření.

 

Uchovávání:

Při teplotě do 25 st. C. Uchovávejte v suchu. Chraňte před mrazem.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obale.

Nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Ochranná lhůta:

Maso 4 dny, mléko 108 hodin.

 

Datum zpracování: 1.11.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr