TIAMVET 125 mg/ml por. sol. ad us. vet.

Balení:
5 l
Léková forma:
Perorální roztok
Aktivní látka:
Tiamulini fumaras 125 mg (odp. Tiamulinum 101,2 mg) v 1 ml perorálního roztoku.
Detail:
Popis:
Antibiotikum.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Drůbež

Příbalová informace

TIAMVET 125 mg/ml por. sol. ad us. vet.
perorální roztok

 

Výrobce:

Ceva Sante Animale, Loudéac, Francie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Sante Animale, Libourne, Francie.

 

Složení:

Tiamulini fumaras 125 mg (odp. Tiamulinum 101,2 mg) v 1 ml perorálního roztoku.

Pomocné látky:

Alcohol benzylicus, Ethanolum anhydricum, Aqua purificata.

 

Cílové druhy zvířat:

Kur domácí, krůty, prasata.

Popis přípravku:

Čirý, světležlutý roztok.

 

Druh obalu:

Lahev z vysokohustotního polyetylenu s odměrným víčkem.

 

Balení:

5 l.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, antibiotikum.

 

Charakteristika:

Tiamulin je semisyntetické bakteriostatické antibiotikum patřící do skupiny pleuromutilinů. Je účinný proti brachyspirám (Brachyspira hyodysenteriae, Brachyspira pilosicoli), mykoplasmatům (Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma synoviae), Lawsonia intracellularis, Actinobacillus pleuropneumoniae, Clostridium perfringens.

 

Indikace:

Kur domácí a krůty:
Léčba a prevence chronické respiratorní choroby vyvolané původci citlivými na tiamulin: Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis.
Prasata:
Léčba enzootické pneumonie vyvolané původci citlivými na tiamulin: Mycoplasma hyopneumoniae, Mycoplasma hyorhinis.
Léčba hemoragické enteritidy vyvolané nebo komplikované původci citlivými na tiamulin: Brachyspira hyodysenteriae.

 

Kontraindikace:

Nejsou.

 

Nežádoucí účinky:

Výjimečně hypersenzibilita na tiamulin ve formě akutní dermatitidy se zarudnutím kůže a silným svěděním. Nežádoucí účinky jsou obvykle mírné a přechodné, ale ve vzácných případech mohou být vážné. Při objevení se typických nežádoucích účinků je nutno okamžitě léčbu zastavit, vyčistit zvířata a kotce vodou. Vhodná je symptomatická léčba, jako je elektrolytická a antiinflamatorní terapie.

 

Interakce:

Nepodávat současně s monenzinem, salinomycinem a narazinem a jinými monovalentními antikokcidiky 7 dní před, po dobu léčby a 7 dní po léčbě.
Inkompatibilita se může vyskytnout s některými ionoformními antikokcidiky Důsledkem simultánního podání se mohou vyskytnout intoxikační syndromy jako je zpomalení růstu, ochrnutí a úhyn.

 

Upozornění:

Použití přípravku by mělo být podloženo stanovením citlivosti.
Cílená léčba by měla být omezena na zvířata, u kterých byli ve stádu izolovaní původci citliví na tiamulin.
Dlouhodobému nebo opakovanému použití se dá předejít zlepšením chovatelských praktik a zvýšením čistoty a desinfekce.

 

Dávkování:

Kur domácí (brojleři, kuřice, nosnice a chovné slepice):
20,2 mg tiamulinu/kg ž.hm./den, podávané po dobu 3-5 po sobě následujících dnů. Této dávky je dosaženo zamícháním 20 ml tiamulinu ve 100 l pitné vody.
Krůty (mladé krůty, chovné krůty):
32,4 mg tiamulinu/kg ž.hm./den, podávané po dobu 3-5 po sobě následujících dnů. Této dávky je dosaženo zamícháním 32,4 ml tiamulinu ve 100 l pitné vody.
Příjem medikované vody závisí na fyziologickém a klinickém stavu zvířat. Pro získání správné koncentrace tiamulinu, musí být dávka upravena odpovídajícím způsobem.
Preventivní léčba tiamulinem by měla být zahájena pouze po potvrzení infekce zárodky M. gallisepticum nebo M. meleagridis a to jako podpůrná léčba v rámci preventivní strategie k omezení klinických příznaků a mortality při respiračních onemocněních v hejnech, kde je pravděpodobná infekce in ovum, protože je známo, že onemocnění se vyskytuje v rodičovské generaci. Součástí preventivní strategie by měla být snaha o eliminaci infekce z rodičovské generace.
Prasata:
6,48-8,10 mg tiamulin báze/kg ž.hm./den (což odpovídá 8-10 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm./den), perorálně v pitné vodě, tj. 6,4-8 ml roztoku na 100 kg ž.hm./den, po dobu 5 dnů.
Pro zajištění správného dávkování by měla být stanovena co nejpřesněji živá hmotnost, aby se předešlo poddávkování.

 

Způsob použití:

Perorálně v pitné vodě.

 

Ochranná lhůta:

Maso prasat, kuřat a krůt: 6 dní.
Vejce: bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

36 měsíců, po prvním otevření 3 měsíce, po rozpuštění v pitné vodě 24 hodin.

 

Způsob skladování:

Žádné zvláštní podmínky uchování.

 

Datum zpracování:

8.8.2013

 

Autor článku:

Dle SPC.

Hledat produkt

Zrušit filtr