Tiamvet 450 mg/g

Balení:
1 kg
Léková forma:
granule pro perorální roztok
Aktivní látka:
Tiamulini fumaras
Detail:
Popis:
Prasata: Léčba a prevence dysenterie prasat vyvolané Brachyspira hyodysenteriae. Léčba a prevence enzootické pneumonie vyvolané Mycoplasma hyopneumoniae a pneumonií způsobovaných dalšími původci Pasteurella multocida a Actinobacillus pleuropneumoniae Kuřata a krůty: Léčba a prevence infekcí vyvolaných mykoplasmaty a tiamulin-senzitivními bakteriemi - chronické respiratorní nemoci, infekční synovitidy, infekční sinusitidy.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Drůbež
Příbalová informace pro užIvatele

 

TIAMVET 45% WS gran. ad us.vet.

Tiamulini hydrogenofumaras

Reg. č.: 96/113/04-C

 

VÝROBCE

Ceva Santé Animale, ZI Trés le bois – Loudeac, Francie

Biovet Joint Stock Company,39, Petar Rakov Street Peshtera 4550,  Bulharsko

 

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ceva Animal Health Slovakia, s.r.o., Račianska 153, 831 53 BRATISLAVA, SR

 

SLOŽENÍ

Účinné látky:  Tiamulini hydrogenofumaras 450,00 mg.

Pomocné látky: Povidonum, Lactosum monohydricum  ad 1,0 g.

 

Léková forma:

Granule pro perorální roztok.

 

INDIKAČNÍ SKUPINA

Antibiotika.

 

CHARAKTERISTIKA

Tiamvet obsahuje tiamulin (semi-syntetické antibiotikum ze skupiny diterpenů). Tiamulin je účinný proti senzitivním kmenům grampozitivních baktérií, mykoplasmatům a některým gramnegativním baktériím. Tiamulin vykazuje bakteriostatickou aktivitu.

 

FARMAKOKINETICKÉ ÚDAJE

Po perorální aplikaci se tiamulin rychle absorbuje, distribuuje do orgánů, podléhá metabolizaci a poté se vylučuje zejména trusem, v menší míře močí.

 

INDIKACE

Prasata: Léčba a prevence dysenterie prasat vyvolané Brachyspira hyodysenteriae.

Léčba a prevence enzootické pneumonie vyvolané Mycoplasma hyopneumoniae a pneumonií způsobovaných dalšími původci Pasteurella multocida a Actinobacillus pleuropneumoniae

Kuřata a krůty: Léčba a prevence infekcí vyvolaných mykoplasmaty a tiamulin-senzitivními bakteriemi – chronické respiratorní nemoci, infekční synovitidy, infekční sinusitidy.

 

KONTRAINDIKACE

Nesmí se podávat nosnicím, jejichž vejce jsou určena k lidské konzumaci.

Tiamulin se nesmí podávat současně s monensinem, salinomycinem nebo narasinem ani v období 4 dny před a 7 dní po jejich aplikaci (možnost deprese růstu a úhynu).

 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Žádné.

 

INTERAKCE

Tiamulin se nesmí podávat současně s monensinem, salinomycinem nebo narasinem ani v období 4 dny před a 7 dní po jejich aplikaci (možnost deprese růstu a úhynu).

 

DáVKOVÁNÍ

Infekce vyvolané původci citlivými na tiamulin.

Prasata:

Dysenterie:

* Léčba: 5-8 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm./den po dobu 3 dní, t.j. 13,3 g TIAMVETu 45%

WS/100 l/den po dobu 3 dní

* Prevence: 1,5-2 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm./den po dobu 5 dní, t.j. 3,3 – 4,44 g TIAMVETu 45% WS/100 l/den po dobu 5 dní

Enzootická pneumonie a pleuropneumonie:

* Léčba: 15-25 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm./den po dobu 3 – 5 dní,  t.j. 26,6 – 40 g TIAMVETu 45% WS/100 l/den po dobu 3 – 5 dní.

Kuřata a krůty:

Léčba: 25 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm./den po dobu 3 dní, t.j. 55,6 g TIAMVETu 45% WS/100 l/ den po dobu 3 dní

Prevence:

* Broileři: 12,5 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm./den, t.j. 27,8 g TIAMVETu 45% WS/100

l/den po dobu 3 dní v prvním týdnu věku, pak 20 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm./den, t.j.

44,4 g TIAMVETu 45% WS/100 l/den jednou denně – jeden den ve čtvrtém týdnu věku

* Slepice: 12,5 mg tiamulin hydrogen fumarátu/kg ž.hm./den, t.j. 27,8 g TIAMVETu 45% WS/100

l/den po dobu 3 dní v prvním týdnu věku, pak jednou denně – jeden den ve čtvrtém, osmém a dvanáctém

týdnu věku a jednou denně – jeden až dva dny v šestnáctém týdnu věku.

 

ZPŮSOB POUŽITÍ

Perorálně, v pitné vodě.

 

UCHOVÁVÁNÍ

Při teplotě do 25°C, v suchu.

Nádoba musí být důkladně uzavřena. Uchovávat mimo dosah dětí.

BALENÍ

8 x 12,5 g, 8 x 125 g, 1 x 1 kg, 1 x 5 kg, 1 x 10 kg a 1 x 25 kg

 

OCHRANNÁ LHŮTA

Maso   prasat 7 dní

kura domácího 36 hod.

krůt 4 dny

Vejce bez ochranných lhůt.

POUŽITÍ, EXPIRACE

2 roky.

3 dny po rozpuštění v pitné vodě.

Likvidace nespotřebovaného přípravku je prováděna dle platných právních předpisů v ČR.

 

Datum poslední revize textu

Prosinec 2014

JENOM NA PŘEDPIS VETERINÁRNÍHO LÉKAŘE!

Hledat produkt

Zrušit filtr