UNISTRAIN PRRS lyof. ad us. vet.

Balení:
10 x 10 dávek + 10 x 20 ml, 10 x 50 dávek + 10 x 100 ml.
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
Lyofilizovaný prášek: Virus PRRS, živý atenuovaný, kmen VP-046 BIS 10 na 3,5 až 10 na 5,5 CCID50 (infekční dávka pro buněčnou kulturu).
Detail:
Popis:
Vakcína. Stimulace aktivní imunity proti virulentnímu evropskému viru PRRS (typ I) u plemenných prasnic a prasniček.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

UNISTRAIN PRRS lyof. ad us. vet.
lyofilizát a rozpouštědlo pro přípravu injekční suspenze pro prasata

 

Výrobce:

Laboratorios Hipra S.A., Amer (Girona), Španělsko.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Laboratorios Hipra S.A., Amer (Girona), Španělsko.

 

Složení:

2 ml dávka obsahuje:
Lyofilizovaný prášek: Virus PRRS, živý atenuovaný, kmen VP-046 BIS 10 na 3,5 až 10 na 5,5 CCID50 (infekční dávka pro buněčnou kulturu).

Pomocné látky:

Lyofilizát: Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus, Kalii dihydrogenophosphas, Gelatina, Povidonum, Natrii glutamas, Natrii chloridum, Kalii chloridum, Saccharosum, Aqua pro inj.
Rozpouštědlo: Natrii hydrogenophosphas dodecahydricus, Kalii dihydrogenophosphas, Natrii chloridum, Kalii chloridum, Aqua pro inj.

 

Cílový druh zvířat:

Prasata (plemenné prasnice a prasničky).

Popis přípravku:

Lyofilizát: bílý až nažloutlý prášek.
Rozpouštědlo: homogenní čirý roztok.

 

Druh obalu:

Lyofilizát: bezbarvá skleněná lahvička (typ I) uzavřená zátkou z bromobutylové pryže a Al víčkem.
Rozpouštědlo: bezbarvá skleněná lahvička (typ I pro 20 ml) nebo (typ II pro 50 a 100 ml) uzavřená zátkou z bromobutylové pryže a Al víčkem.

 

Balení:

10 x 10 dávek + 10 x 20 ml, 10 x 50 dávek + 10 x 100 ml.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – immunopraeparata.

 

Charakteristika:

Stimulace aktivní imunity proti virulentnímu evropskému viru PRRS (typ I) u plemenných prasnic a prasniček.

 

Indikace:

Pro aktivní imunizaci plemenných prasnic a prasniček na farmách postižených evropským typem viru PRRS, k omezení reprodukčních poruch, výskytu a trvání virémie, transplacentárního přenosu viru, virové zátěže tkání a klinických příznaků souvisejících s infekcí kmeny viru PRRS.
Vakcinace v laboratorních podmínkách snižovala negativní vliv infekce virem PRRS na užitkovost selat (mortalitu a váhový přírůstek) během prvních 28 dnů života.
Nástup imunity je 30 dní po vakcinaci (prokázáno čelenží).
Trvání imunity je 16 týdnů (prokázáno čelenží).

 

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na účinnou látku nebo na některou z pomocných látek.
Nepoužívat v nativních chovech, tedy v chovech, v nichž nebyla zjištěna přítomnost evropského typu viru PRRS spolehlivými diagnostickými virologickými metodami.

 

Nežádoucí účinky:

Po vakcinaci může být sledováno mírné přechodné zvýšení tělesné teploty (max. o 1,5 st. C), které spontánně odezní bez léčby.
Po vakcinaci mohou být pozorovány reakce v místě vpichu (drobné uzlíky a/nebo zánět). Léze jsou mírné a přechodné, obvykle odezní do jednoho týdne.
Příležitostně lze po vakcinaci sledovat mírnou a dočasnou skleslost nebo anorexii. Tyto příznaky spontánně odezní bez další léčby.
Vakcinace může výjimečně způsobovat alergické reakce. V takových případech zajistěte vhodnou symptomatickou léčbu.

 

Interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.
Nemíchejte s jiným veterinárním léčivým přípravkem – pouze s rozpouštědlem dodaným k tomuto přípravku.

 

Březost a laktace:

Lze použít během březosti a laktace.

 

Upozornění:

Vakcinujte pouze zdravá zvířata.
Vakcinované prasnice a prasničky mohou vylučovat vakcinační kmen do nasálního sekretu až devět dní po vakcinaci. V některých případech může dojít i k vylučování do stolice.
Vakcinační kmen se může rozšířit na nevakcinovaná, společně ustájená zvířata, včetně plodů během březosti a selat po porodu, aniž by to mělo klinické důsledky. Proto je třeba podle potřeby učinit zvláštní opatření, která zabrání přenášení viru ve stádě nebo jeho rozšíření na vnímavá zvířata.
Doporučuje se vakcinovat všechna cílová zvířata v chovu od nejnižšího doporučeného věku. Prasnice a prasničky, které dosud nebyly vystaveny PRRSV (např. doplnění prasnic – prasniček ze stáda negativního na PRRSV), by měly být vakcinovány před zabřeznutím.

 

Dávkování:

Prasata: 2 ml/zvíře.
Základní vakcinační program:
Jednorázovou vakcinaci proveďte při každém reprodukčním cyklu k zajištění ochrany během následné březosti, a to podle následujícího vakcinačního schématu:
Prasničky: Podávejte jednu 2 ml injekci rekonstituované vakcíny na zvíře, 4 týdny před připuštěním.
Prasnice: Podávejte jednu 2 ml injekci rekonstituované vakcíny na zvíře, 2 týdny před připuštěním nebo v 8.-9. týdnu březosti (cca 60 dní po připuštění).
Při každé březosti vakcinujte prasnice podle výše uvedeného schématu.

 

Způsob použití:

Intramuskulární podání, do svalů na krku.
Pokud je rozpouštědlo skladováno v chladničce, nechte je před rekonstitucí zahřát na teplotu 15-25 st. C. Rekonstituujte lyofilizovaný prášek s odpovídajícím objemem rozpouštědla:
Počet dávek na injekční lahvičku: 10, objem rozpouštědla 20 ml.
Počet dávek na injekční lahvičku: 25, objem rozpouštědla 50 ml.
Počet dávek na injekční lahvičku: 50, objem rozpouštědla 100 ml.
Odstraňte hliníkový uzávěr z lahvičky obsahující rozpouštědlo a aspirací odeberte určitý objem z obsahu. Poté vstříkněte tento objem rozpouštědla do injekční lahvičky obsahující lyofilizovanou vakcínu. Protřepejte, dokud se lyofilizovaný prášek zcela nerozpustí. Po rekonstituci odeberte stříkačkou veškerou získanou suspenzi z injekční lahvičky s lyofilizovaným obsahem a vstříkněte ji do injekční lahvičky obsahující zbývající rozpouštědlo. Před použitím pečlivě protřepejte. Zamezte kontaminaci během rozpouštění a použití. K aplikaci používejte pouze sterilní jehly a stříkačky.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

24 měsíců, po rekonstituci podle návodu 4 hodiny.

 

Způsob skladování:

Lyofilizovaný prášek a kombinovaný obal: uchovávat a přepravovat chlazené (2-8 st. C).
Rozpouštědlo: uchovávat a přepravovat při teplotě do +25 st. C.
Chránit před mrazem. Uchovávat lahvičky v krabičce, aby byly chráněny před světlem.

 

Datum zpracování:

14.2.2013

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr