VANGUARD PLUS PUPPY

Balení:
25*1d
Léková forma:
Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem
Aktivní látka:
Virus laryngotracheitidis canis phyl. Manhattan , Virus febris contagiosae canis phyl. N-CDV , Virus parainfluensis canis phyl. NL-CPI-5, Parvovirus enteritidis canis attenuatum phyl. NL-35-D
Detail:
Virus laryngotracheitidis canis phyl. Manhattan , Virus febris contagiosae canis phyl. N-CDV , Virus parainfluensis canis phyl. NL-CPI-5, Parvovirus enteritidis canis attenuatum phyl. NL-35-D
Popis:
Živá virová vakcína pro psy
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

Příbalová informace

 

VANGUARD PLUS PUPPY
Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

 

Výrobce:

Pfizer Animal Health, Rue Laid Burniat, 1348 Louvain-la-Neuve, Belgie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, ČR.

 

Složení:

Každá dávka (1 ml) obsahuje:
Lyofilizovaná živá (atenuovaná) složka:
Virus laryngotracheitidis canis , phyl. Manhattan 103,2 – 105,2 CCID 50 *, Virus febris contagiosae canis, phyl. N-CDV 103,0 – 105,5 CCID 50*, Virus parainfluensis canis, phyl. NL-CPI-5 106,0 – 108,0 CCID 50.*
Tekutá složka ( rozpouštědlo):
Parvovirus enteritidis canis attenuatum, phyl. NL-35-D 107,0 – 108,5 CCID 50*.
* 50% infekční dávka pro buněčnou kulturu.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria immunopraeparata.

 

Cílový druh zvířat:

Psi.

 

Indikace:

Aktivní imunizace psů na prevenci klinických příznaků onemocnění a snížení rizika infekce způsobené psím adenovirem Typ 2, na prevenci mortality a klinických příznaků včetně leukopenie a snížení vylučovaní viru způsobeného psím parvovirem (typ 2a, 2b a 2c). Na prevenci klinických příznaků onemocnění způsobených virem psinky a psím adenovirem Typ 1, na snížení patologických příznaků onemocnění způsobených virem parainfluenzy.

Nástup imunity pro parvovirovou složku u séronegativních štěňat je 7 dní po první vakcinaci.

Nástup imunity pro parvovirovou složku u séropozitivních štěňat je přibližně 2 týdny po poslední dávce základního vakcinačního schématu.

Nástup imunity pro ostatní složky je přibližně 2 týdny po poslední dávce základního vakcinačního schématu.

Trvání imunity je 12 měsíců po poslední dávce základního vakcinačního schématu založeno na sérologických/čelenžních údajích pro všechny antigeny s výjimkou CPi složky, u které je trvání imunity založeno na anamnestické odpovědi pozorované po čelenži 1 rok po podání vakcíny.

 

Kontraindikace:

Gravidita.

 

Nežádoucí účinky:

V místě aplikace se může po vakcinaci objevit mírný přechodný otok, který samovolně vymizí do 10 dnů. Ojediněle se může vyskytnout anafylaktická reakce.

V takovém případě se doporučuje ihned podat adrenalin nebo jinou ekvivalentní látku.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti prokazují, že tato vakcína může být subkutánně podávána psům ve stejný den jako vakcína Vanguard R, a to bud smícháním v jedné stříkačce nebo podáním na různá injekční místa.

Nemísit s jiným veterinárním léčivých přípravkem kromě vakcíny Vanguard R.

 

Těhotenství a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti, proto by gravidní feny neměly být vakcinovány vakcínou Vanguard Plus Plus Puppy.

 

Dávkování:

Lyofilizovanou složku Vanguard DA2Pi nařeďte pomocí přiložené tekuté složky Vanguard CPV.

Promíchejte a okamžitě subkutánně aplikujte celý obsah injekce (1 ml).

Základní vakcinační schéma:

Štěňata mladší 12 týdnů: 2 dávky v odstupu 14 dnů.

První vakcinace by měla být provedena v 8.-9. týdnu věku.

Štěňatům, kterým byla podána 2.dávka před 12. týdnem věku, by měla být aplikována 3. dávka v intervalu minimálně 14 dnů (tj. po 12. týdnu věku).

Minimální zdokumentovaný věk pro vakcinaci je 5 týdnů.

Primovakcinované jedince mladší 12 týdnů je vhodné dále vakcinovat v intervalu 14 dnů s poslední revakcinací po 12. týdnu věku.

Štěňata ve věku 12 týdnů a starší: 2 dávky v odstupu 14 dnů.

Doporučuje se každoroční revakcinace.

Souběžné podání s vakcínou Vanguard R

Pro smíchání vakcín rekonstituujte vakcíny Vanguard podle pokynů v jejich SPC. Lahvičku s rekonstituovanou vakcínou dobře protřepejte a poté smíchejte s 1 ml vakcíny Vanguard R buď v lahvičce Vanguard R nebo v injekční stříkačce. Před použitím Vanguard R dobře protřepejte. Před použitím smíchané vakcíny jemně protřepejte a poté podávejte subkutánně.

 

Upozornění:

K aplikaci vakcíny je nutné použít sterilní stříkačky a jehly. K sterilizaci nepoužívejte chemikálie, protože zbytky dezinfekčního přípravku mohou inaktivovat vakcínu.

Před aplikací důkladně protřepte.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Vysoké hladiny mateřských protilátek mohou být příčinou nedostatečné odpovědi na vakcinaci.

I když byla prokázána účinnost vakcíny v přítomnosti mateřských protilátek je třeba tuto skutečnost vzít v úvahu pro načasování vakcinace.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě 2-8 st. C. Chraňte před mrazem. Chraňte před světlem.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

10 dávek (10 x 1 lyofilizát a 10 x 1 tekutá složka)

25 dávek (25 x 1 lyofilizát a 25 x 1 tekutá složka).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Použití, exspirace:

Obsah lékovky spotřebujte bezprostředně po naředení.

 

Datum zpracování: 16.3.2012

Autor článku: ÚSKVBL, Brno

 

Hledat produkt

Zrušit filtr