VERSICAN PLUS DHPPi/L4 lyof. ad us. vet.

Balení:
25 dávek
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
Každá dávka (1 ml) obsahuje: Lyofilizát (živá, atenuovaná složka): Virus febris contagiosae canis, kmen CDV Bio 11/A min. 10 na 3,1 TCID50*, max. 10 na 5,1 TCID50 Adenovirus canis typ 2, kmen CAV2-Bio 13 min. 10 na 3,6 TCID50*, max. 10 na 5,3 TCID50 Parvovirus canis typ 2b, kmen CPV-2b-Bio 12/B min. 10 na 4,3 TCID50*, max. 10 na 6,6 TCID50 Virus parainfluensis canis typ 2, kmen CPiV-2-Bio 15 min. 10 na 3,1 TCID50*, max. 10 na 5,1 TCID50 Rozpouštědlo (inaktivovaná tekutá složka): Leptospira interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae, sérovar Icterohaemorrhagiae, kmen MSLB 1089 - ARL** titr >= 1:51, Leptospira interrogans sérová skupina Canicola, sérovar Canicola, kmen MSLB 1090 - ARL** titr >= 1:51, Leptospira kirschneri sérová skupina Grippotyphosa, sérovar Grippotyphosa, kmen MSLB 1091 - ARL** titr >= 1:40, Leptospira interrogans sérová skupina Australis, sérovar Bratislava, kmen MSLB 1088 - ARL** titr >= 1:51. * 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu ** titr protilátek stanovený aglutinačně-lytickou reakcí
Detail:
Popis:
Vakcína je určena pro aktivní imunizaci zdravých štěňat a psů proti onemocněním způsobených virem psinky, psím parvovirem, psím adenovirem typu 1 a 2, virem psí parainfluenzy, Leptospira interrogans sérová skupina Australis sérovar Bratislava, Leptospira interrogans sérová skupina Canicola sérovar Canicola, Leptospira interrogans sérová skupina Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa, Leptospira interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

Příbalová informace

VERSICAN PLUS DHPPi/L4 lyof. ad us. vet.
lyofilizát a rozpouštědlo pro injekční suspenzi pro psy

 

Výrobce:

Bioveta a.s., Ivanovice na Hané, ČR.

 

Držitel registračního rozhdonutí:

Zoetis Belgium S.A., Louvain-la-Neuve, Belgie.

 

Složení:

Každá dávka (1 ml) obsahuje:
Lyofilizát (živá, atenuovaná složka):
Virus febris contagiosae canis, kmen CDV Bio 11/A min. 10 na 3,1 TCID50*, max. 10 na 5,1 TCID50
Adenovirus canis typ 2, kmen CAV2-Bio 13 min. 10 na 3,6 TCID50*, max. 10 na 5,3 TCID50
Parvovirus canis typ 2b, kmen CPV-2b-Bio 12/B min. 10 na 4,3 TCID50*, max. 10 na 6,6 TCID50
Virus parainfluensis canis typ 2, kmen CPiV-2-Bio 15 min. 10 na 3,1 TCID50*, max. 10 na 5,1 TCID50
Rozpouštědlo (inaktivovaná tekutá složka):
Leptospira interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae,
sérovar Icterohaemorrhagiae, kmen MSLB 1089 – ARL** titr >= 1:51,
Leptospira interrogans sérová skupina Canicola,
sérovar Canicola, kmen MSLB 1090 – ARL** titr >= 1:51,
Leptospira kirschneri sérová skupina Grippotyphosa,
sérovar Grippotyphosa, kmen MSLB 1091 – ARL** titr >= 1:40,
Leptospira interrogans sérová skupina Australis,
sérovar Bratislava, kmen MSLB 1088 – ARL** titr >= 1:51.
* 50% infekční dávka pro tkáňovou kulturu
** titr protilátek stanovený aglutinačně-lytickou reakcí

Pomocné látky:

Adjuvans: Hydroxid hlinitý 1,8-2,2 mg.

 

Cílový druh zvířat:

Psi.

Popis přípravku:

Lyofilizát: houbovitá konzistence, bílá barva.
Rozpouštědlo: bělavá barva s jemným sedimentem.

 

Drhu obalu:

Skleněná injekční lahvička typu I s 1 dávkou lyofilizátu uzavřená bromobutylovou gumovou zátkou a Al víčkem.
Skleněná injekční lahvička typu I s 1 dávkou rozpouštědla uzavřená chlorbutylovou gumovou zátkou a Al víčkem.
Plastové krabičky.

 

Balení:

25 dávek, 50 dávek.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – immunopraeparata.

 

Charakteristika:

Vakcína je určena pro aktivní imunizaci zdravých štěňat a psů proti onemocněním způsobených virem psinky, psím parvovirem, psím adenovirem typu 1 a 2, virem psí parainfluenzy, Leptospira interrogans sérová skupina Australis sérovar Bratislava, Leptospira interrogans sérová skupina Canicola sérovar Canicola, Leptospira interrogans sérová skupina Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa, Leptospira interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae.

 

Indikace:

Aktivní imunizace psů od 6 týdnů věku:
– k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených virem psinky,
– k prevenci mortality a klinických příznaků způsobených psím adenovirem typu 1,
– k prevenci klinických příznaků a snížení vylučování psího adenoviru typu 02,
– k prevenci mortality a klinických příznaků, leukopenie a snížení vylučování psího parvoviru,
– k prevenci klinických příznaků (nosní a oční výtok) a snížení vylučování viru psí parainfluenzy,
– k prevenci klinických příznaků, infekce a vylučování L. interrogans sérová skupina Australis sérovar Bratislava močí,
– k prevenci klinických příznaků, vylučování močí a ke snížení infekce způsobené L. interrogans sérová skupina Canicola sérovar Canicola a L. interrogans sérová skupina Icterohaemorrhagiae sérovar Icterohaemorrhagiae,
– k prevenci klinických příznaků a ke snížení infekce a vylučování L interrogans sérová skupina Grippotyphosa sérovar Grippotyphosa močí.
Nástup imunity:
– 3 týdny po první vakcinaci pro CDV, CAV, CPV,
– 3 týdny po ukončení základního vakcinačního schématu pro CPiV,
– 4 týdny po ukončení základního vakcinačního schématu pro Leptospirové složky.
Trvání imunity: nejméně 1 rok po ukončení základního vakcinačního schématu pro všechny složky Versican Plus DHPPi/L4.

 

Kontraindikace:

Nejsou.

 

Nežádoucí účinky:

Po subkutánním podání se u psů může často objevit přechodný otok (až do velikosti 5 cm) v místě vpichu, který může být příležitostně bolestivý, teplý nebo zčervenalý. Každý takový otok buď spontánně vymizí, nebo se výrazně zmenší do 14 dnů po vakcinaci. Ve vzácných případech jsou možné gastrointestinální příznaky, jako je diarea, zvracení nebo anorexie a snížená aktivita.
Stejně jako u jiných vakcín se ojediněle může vyskytnout hypersenzitivní reakce. Pokud se taková reakce objeví, měla by být bez prodlení zahájena odpovídající léčba.

 

Interakce:

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.
Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

 

Březost a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace. Použití během březosti a laktace proto není doporučeno.

 

Upozornění:

Dobrá imunitní odpověď je závislá na plně funkčním imunitním systému. Imunokompetence zvířete může být ohrožena celou řadou faktorů, včetně špatného zdravotního stavu, výživy, genetických faktorů, souběžné farmakoterapie a stresu.
Imunologické reakce na složky CDV, CAV a CPV vakcíny mohou být zpožděny kvůli interferenci s mateřskými protilátkami. Vakcína nicméně prokázala navození ochrany proti CDV, CAV a CPV za přítomnosti stejných nebo vyšších hladin mateřských protilátek, než jaké lze očekávat v terénu. V situacích, kdy jsou očekávány velmi vysoké hladiny mateřských protilátek, by mělo být vakcinační schéma příslušně upraveno.
Zvláštní opatření pro použití u zvířat:
Vakcinujte pouze zdravá zvířata.
Živé, atenuované vakcinační kmeny CAV-2, CPiV a CPV-2b mohou být po vakcinaci vylučovány vakcinovanými zvířaty až po dobu 10 dní. Díky nízké patogenitě těchto kmenů však není nutné držet vakcinované a nevakcinované psy odděleně. Vakcinační virový kmen CPV-2b nebyl testován u domácích koček a jiných šelem (s výjimkou psů), které jsou vnímavé k psímu parvoviru. Vakcinovaní psi by proto měli být po vakcinaci drženi odděleně od ostatních psovitých a kočkovitých šelem.

 

Dávkování:

Základní vakcinační schéma: Dvě dávky vakcíny Versican Plus DHPPi/L4 v odstupu 3-4 týdnů od 6 týdnů věku.
Vzteklina
Pokud je vyžadována vakcinace proti vzteklině:
První dávka: Versican Plus DHPPi/L4 od 8-9 týdnů věku.
Druhá dávka: Versican Plus DHPPi/L4R v odstupu 3-4 týdnů, ale ne před 12 týdny věku.
Účinnost složky vztekliny byla v laboratorních podmínkách prokázána po jedné podané dávce od 12 týdnů věku.
V terénních studiích nicméně 10% séro-negativních psů nevykazovalo sérokonverzi (> 0,1 IU/ml) během 3-4 týdnů po dokončení základní vakcinace jednou dávkou proti vzteklině. Dalších 17% psů nevykazovalo hladinu titru protilátek proti vzteklině 0,5 IU/ml, která je vyžadována pro cestování do některých zemí mimo EU. V případě cestování do rizikových oblastí a států mimo EU může veterinární lékař použít k vakcinaci proti vzteklině dvou dávkové základní vakcinační schéma (s vakcínou obsahující vzteklinu) nebo podat další dávku vakcíny proti vzteklině po 12 týdnech věku.
V případě potřeby mohou být vakcinováni psi mladší než 8 týdnů, protože bezpečnost vakcíny Versican Plus DHPPi/L4R byla u psů prokázána od 6 týdnů věku.
Revakcinační schéma:
Jedna dávka vakcíny Versican Plus DHPPi/L4 ročně.

 

Způsob použití:

Subkutánní podání.
Nařeďte asepticky lyofilizát za použití rozpouštědla. Dobře protřepejte a okamžitě injekčně aplikujte celý obsah lahvičky s rekonstituovanou vakcínou (1 ml).
Rekonstituovaná vakcína: narůžovělá nebo nažloutlá barva s lehkou opalescencí.

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Použití, exspirace:

24 měsíců, po rekonstituci ihned spotřebovat.

 

Způsob skladování:

Uchovávat a přepravovat chlazené (2-8 st. C). Chránit před mrazem a světlem.

 

Datum zpracování:

20.5.2014

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr