VITAMINTHE

Balení:
10ml, 25ml
Léková forma:
perorální pasta
Aktivní látka:
Oxibendazolum, Niclosamidum
Detail:
Popis:
Léčba nematodóz a cestodóz (toxokaróza, ancylostomatóza, uncinarióza, tenióza).
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

VITAMINTHE 240/30 mg/ml perorální pasta

 

 

1.         JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE 

VIRBAC SA

1ére avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – Carros Cedex

Francie

 

2.         NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

VITAMINTHE 240/30 mg/ml perorální pasta

Niklosamidum

Oxibendazolum

 

3.         OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK 

1 ml žluté až hnědé, perorální pasty obsahuje:

 

Léčivé látky:

Niklosamidum…………………………………………………………………………….. 240 mg

Oxibendazolum…………………………………………………………………………….. 30 mg v 1ml

 

Pomocné látky:

Natrium-benzoát………………………………………………………………………….. 220 mg

 

 

4.         INDIKACE

Léčba nematodóz a cestodóz (toxokaróza, ancylostomatóza, uncinarióza, tenióza).

 

5.         KONTRAINDIKACE

Nejsou známy.

 

6.         NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Nausea, vomitus, diarea.

 

7.         CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT 

Psi a kočky.

 

8.         DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

Obecně 0,5 ml přípravku/kg ž.hm. (1 dílek aplikátoru o obsahu 10ml na 2kg ž.hm., 1 dílek aplikátoru o obsahu 25ml na 10kg ž.hm.)

Mláďata (mezi 6. a 12. týdnem věku): 2x měsíčně

Dospělá zvířata: 2x ročně

Chovné feny: 3x ročně (při krytí, týden před porodem, 3-4 týdny po porodu).

 

9.         POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

Podáváme perorálně na kořen jazyka nebo v krmivu.

Předcházejte poddávkování z důvodu nesprávného určení živé hmotnosti či nesprávným podáním léku.

 

10.       OCHRANNÁ LHŮTA

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

11.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce.

 

12.       ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

Rezistence parazitů vůči kterékoliv skupině anthelmintik se může vyvinout  po častém, opakovaném použití anthelmintik ze stejné skupiny.

 

Během aplikace přípravku nekuřte, nejezte a nepijte. Po použití přípravku si umyjte ruce vodou a mýdlem. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat gumové či latexové rukavice. Vyvarujte se kontaktu přípravku s pokožkou. V případě kontaktu přípravku s pokožkou, omyjte postižené místo vodou a mýdlem. V případě zasažení očí proplachujte dostatečným množstvím vody zasažené oko i pod víčky minimálně 15 minut. Pokud podráždění pokožky nebo očí přetrvává vyhledejte lékařskou pomoc. V případě náhodného pozření vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

13.       ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU,  POKUD  JE JICH TŘEBA

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

  

14.       DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

Září 2016

 

15.       DALŠÍ INFORMACE

Pouze pro zvířata.

 

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Hledat produkt

Zrušit filtr