Ohliadnutie za seminárom PRA-SE4 (NA KVADRÁT)

Seminár pod názvom PRASE4 (na kvadrát) úspešne prebehol. Išlo o PRAcovné Stretnutie veterinárnych lekárov a chovateľov v EA Business Hotel Jihlava. 🐷


Seminár zahájil kolega MVDr. Róbert Herchl rekapituláciou tém z predchádzajúcich rokov aj uvedením aktuálnych tém. 🎤


Prvým prednášajúcim bol Simon Amstutz zo spoločnosti Topigs Norsvin s témou „Ako úspešne repopulovať prasačie chovy“. Ďalší prednášajúci MVDr. Jiří Malášek hovoril o téme „Zdravotná problematika repopulovaných chovov“. Po obede sa slova opäť ujal MVDr. Róbert Herchl s prezentáciou na tému Askaridióza ošípaných – Stategie odčervovania.


Potom vystúpila MVDr. Katarína Mikulášková z SVÚ Jihlava, ktorá sa venovala laboratórnym vyšetreniam pri repopulácii chovu ošípaných. Predposledným prednášajúcim bol MVDr. Maroš Antalík, ktorý sa s účastníkmi seminára podelil o skúsenosti s repopuláciou chovu po dvoch rokoch, keď boli na Slovensku nútení zlikvidovať celý chov v dôsledku nákazy zvierat. Akciu zakončil MVDr. Jozef Vinduška.


Ďakujeme všetkým za účasť. Sme radi, že sme mohli vzájomne rozširovať znalosti a diskutovať s kolegami z odboru. 😊