Увод

 

Historie

 

Cymedica е динамично дружество със седалище в Чешката република. Занимаваме с производството и дистрибуцията на ветеринарни медикаменти от 1995 година.

За този период успяхме да изградим фирма, която оперира не само в Чешката република, но и в страните на Централна и Източна Европа. В тези държави ние се нареждаме между лидерите на пазара на ветеринарни лекарства, ветеринарни препарати и диагностика. Дружеството е представител на значими фирми, работещи в тази област. Дългогодишният ни опит и практика ни помогнаха да изградим стабилен, професионален и добре сработен екип, способен да реагира на актуалните потребности на клиентите, доставчиците и дистрибуторите.

 

Нашата визия 

 

Ние се стремим непрекъснато да се усъвършенстваме. Започвайки от семейна фирма, изградихме дружество, което работи отговорно, изпълнява своите задължения, уважава своите партньори, доставчици и служители. Особено значение за нас има постоянното професионално развитие на компанията и нашия персонал. Само така можем да предоставим на нашите клиенти и партньори квалифицирани, комплексни и професионални грижи, каквито те заслужават. В нашето портфолио ще намерите широк асортимент от продукти, гамата на които непрекъснато подновяваме и допълваме според актуалните потребности на пазара. Осигуряваме техническа поддръжка на продуктите, представителство на доставчиците пред държавните институции в страните, в които оперираме. Реализираме развитие, контрол, производство, складиране, дистрибуция и маркетинг на нашите собствени и представлявани продукти.

 

Нашата мисия

 

Cymedica не е само наименование на дружество с дългогодишна традиция и стремеж за непрекъснато усъвършенстване. То е екип от хора, които са тук за Вас и са готови да Ви предоставят всякаква подкрепа и знания в областта на ветеринарните лекарства.

 

 

Нашите ценности

  • Отговорност
  • Уважение 

 

Как работим

 

Нашата цел е да допринасяме в максимална степен за профилактиката на здравето на животните. В случай на заболяване предоставяме модерни и висококачествени лечебни препарати и последваща грижа. Редовно актуализираме продуктите, за да задоволяваме собствениците на домашни животни и големите животновъдни ферми. Ефективната профилактика – това е основата за здрави стада и животни. Разбира се, едно от главните условия е комплексното сътрудничество с лекаря, животновъдите и собствениците на животните при профилактичните и лечебни мероприятия.

 

Къде оперираме

 

Чешка република

Република Словакия

Руска федерация

Украйна

Казахстан

Грузия

България