За осъществяване на нашето послание са ни нужни сътрудници с позитивен подход, способност да създават и приемат промени и с желание да се учат.
Какво очакваме?
• Очакваме отговорна подготовка за всяка дейност и предоставяне на обратна връзка.
• Очакваме цялостна реализация на сключените споразумения в определения срок.
• Очакваме, че и неприятните въпроси ще бъдат решавани незабавно.

За повече информация моля, обърнете се към нашия отдел Личен състав на e-mail: info@cymedica.com

Актуално няма никаква вакантна позиция