Динолітик

Упаковка:
5*10 мл
Фармацевтична форма:
Розчин для ін’єкцій
Діюча речовина:
1 мл препарату містить діючу речовину: Дінопрост (у вигляді дінопросту трометамолу) 5 мг. Допоміжні речовини: бензиловий спирт (як консервант), гідроксид натрію, хлористоводнева кислота, вода для ін’єкцій.
Деталі:
АТС vet класифікаційний код G02AD01 - простагландини. Терапевтична дія дінопросту (натуральний простагландин F2a) у продуктивних тварин полягає в стимуляції регресії жовтого тіла. Така реакція спостерігається у багатьох видів тварин. Внутрішньоклітинний механізм, за рахунок якого дінопрост викликає лютеолізис, залишається невідомим. Ряд інших фізіологічних реакцій на дію дінопросту є вивченими. Вони включають стимуляцію гладкої мускулатури судин, бронхів, матки та шлунково-кишкового каналу. Після введення препарату дінопрост трометамін швидко дисоціює до дінопросту (PGF). Ця речовина має надзвичайно короткий період напіврозпаду у крові, який складає декілька хвилин. Після одного-двох проходжень через печінку або легені відбувається практично повний розпад препарату. При введенні препарату коровам один раз на добу не спостерігали накопичення дінопросту або залишкових речовин у крові. Найвищі концентрації у крові спостерігались в місці ін’єкції, з наступним падінням до фонового рівню через 24-48 годин після введення препарату. Пік залишкових концентрацій в молоці корів припадає на 2 години після введення, після чого спостерігається їх стрімке падіння.
Показання до застосування:
Динолітик застосовують для лютеолІтичної та/або родостимулюючої дії у корів, кобил та свиноматок. Показання до застосування: Корови: Більш ефективний контроль часу овуляції. Лікування корів з функціональним жовтим тілом при відсутності статевої поведінки. Стимуляція аборту. Стимуляція родової діяльності. Лікування хронічних метритів та піометри. Контрольоване розведення (синхронізація еструсу). Кобили: Ефективний контроль часу овуляції. Лікування кобил з функціональним жовтим тілом при відсутності статевої поведінки. Стимуляція аборту. Свиноматки: Стимуляція пологової діяльності. Зменшення інтервалу від відлучення до еструсу та інтервалу від відлучення до продуктивного запліднення у свиноматок у стаді з репродуктивними проблемами.
Категорія:
Ветеринарні продукти
Tварина:
Свиня, ВРХ, Кінь
Реєстраційне посвідчення:

Протипоказання:
Не застосовувати тваринам з гострими або підгострими захворюваннями судинної, травної та дихальної систем.
Не вводити внутрішньовенно. Не застосовувати у тварин з відомою гіперчутливістю до діючої речовини препарату.

 

Побічна дія:
Корови
При перевищенні рекомендованої дози у 5-10 разів найчастіше спостерігається побічна дія у вигляді підвищення ректальної температури. Але таке підвищення температури у всіх випадках було тимчасовим та не мало суттєвого впливу на стан здоров’я тварини. У деяких випадках спостерігали тимчасову салівацію.
Після введення препарату спостерігались випадки бактеріальних інфекцій, які можуть переходити в генералізовану форму. При перших ознаках інфекції рекомендується застосування антибіотикотерапії, бажано з дією проти клостридій. З метою профілактики рекомендується використання асептичної техніки введення препарату.
Кобили
Найчастіше спостерігається побічна дія у вигляді потовиділення та зниження ректальної температури. Такі явища у всіх випадках були тимчасовими та не мали суттєвого впливу на стан здоров’я тварини. Також спостерігались підвищення частоти серцевих скорочень, підвищення частоти дихання, абдомінальний дискомфорт, некоординовані рухи та залежування тварин. Така дія зазвичай спостерігається через 15 хвилин після ін’єкції та проходить на протязі години. В більшості випадках кобили продовжують приймати їжу в той період, коли спостерігаються побічні ефекти.
Свиноматки
У супоросних та молоди свиноматок іноді спостерігаються тимчасові побічні дії, які включають підвищення температури тіла, підвищення частоти дихання, підвищення салівації, стимуляція дефекації та сечовиділення, почервоніння шкіри та занепокоєння тварин (вигинання спини, риття, чухання та тертя об загорожу). Ці прояви співпадають з нормальною поведінкою свиноматок під час пологів, тільки більш сконцентровані у часі. Така дія зазвичай спостерігається через 15 хвилин після ін’єкції та проходить на протязі години.

 

Особливі застереження при використанні:
Спеціальні застереження для тварин
Перед використанням препарату необхідно визначити чи вагітна тварина, тому що застосування Динолітика у достатньо високих дозах може викликати аборт або початок пологів у багатьох видів тварин. Динолітик не є ефективним при застосуванні до 5-го дня після овуляції. Якщо тварина вагітна, то необхідно мати на увазі малу вірогідність розриву матки, особливо якщо не відбулось розширення шейки матки.
Стимуляція опоросу у свиноматок раніше за 72 години до прогнозованого дня пологів може призвести до зниження життєздатності поросят.

 

Застосування під час вагітності, лактації:
Переривання вагітності є одним з показань для застосування препарату.

 

Взаємодія з іншими засобами та інші форми взаємодії:
Не відомі.

 

Дози і способи введення тваринам різного віку:
При наявності функціонального жовтого тіла одна ін’єкція діногіросту в рекомендованій дозі викликає лютеолізис. Препарат вводиться внутрішньом’язево. Необхідно дотримуватись правил асептики, використовувати стерильні голки та шприці, вводити препарат у місці з чистою та сухою шкірою.
Корови
Доза при всіх показаннях становить 5 мл Динолітику (25 мг дінопросту).
Кобили
Доза при всіх показаннях становить 1 мл Динолітику (5 мг дінопросту).
Свиноматки
Стимуляція пологової діяльності: 2 мл Динолітику (10 мг дінопросту) в період 72 годин до прогнозованого часу початку опоросу.
Після опоросу: 2 мл Динолітику (10 мг дінопросту) через 24 або 48 годин після опоросу.
1. Контроль еструсу у корів та кобил
Корови та телиці, яких лікують піл час діеструсу, зазвичай повертаються до еструсу та овулюють на протязі 2-4 днів після лікування. Кобили, яких лікують під час діеструсу, зазвичай повертаються до еструсу на протязі 2-4 днів та овулюють через 8-10 днів після лікування. Таку дію можна використовувати в якості ефективного інструменту при регулюванні еструсу и розведення у індивідуальних тварин (коментар: введення Динолітика коровам та кобилам на протягом 4-х днів після еструсу навряд чи призведе до лізису жовтого тіла. Введення через 48 годин після початку наступного еструсу може не вплинути на час еструсу після лікування).
2. Лікування суб-еструсу (відсутність видимого еструсу) у корів та кобил.
Окремі корови можуть мати нормальну циклічну активність яєчників без статевої поведінки; це частіше спостерігається у зимові місяці, у момент піку лактації у високопродуктивних тварин та у м’ясних корів, що вигодовують телят. Якщо присутнє жовте тіла, а овуляція не пройшла у попередні 4 дні, введення Динолітику призведе до регресії жовтого тіла, повереннню до еструсу та овуляції. Після застосування Динолітику можна спарювати корів природним шляхом та за допомогою штучного осіменіння у звичайний час, залежно від протікання еструсу або у фіксований час за допомогою штучного осіменіння (один раз через 78 годин або два рази через 72 та 90 годин після лікування). При подовженому діеструсу у кобил важко відрізнити регулярний цикл від справжнього анеструсу. У багатьох кобил, яких вважають у стані анеструсу, реєструють рівні прогестерону, що відповідають присутності функціонального жовтого тіла. Певна кількість безплідних, молодих або лактуючих кобил не мають регулярного статевого циклу і можуть мати подовжений діеструс. Після аборту, ранньої ембріональної смерті та резорбції або в результаті псевдо вагітності можуть спостерігатись рівні прогестерону, що співпадають з наявністю функціонального жовтого тіла. Лікування таких кобил Динолітиком призведе до регресії жовтого тіла за наступним еструсом та/ або овуляцією.
3. Стимуляція аборту у корів та кобил
Динолітик можна використовувати для переривання вагітності у корів та кобил у зв’язку з його люгеолітичним ефектом у тих стадіях вагітності, коли жовте тіло чутливе до дії препарату, та коли протікання вагітності залежить від жовтого тіла як єдиного джерела прогестерону. Стадія тільності у корів є важливим чинником, що впливає на результат терапії. Відсоток тварин, що позитивно реагують на одну внутрішньом’язову ін’єкцію падає в залежності від збільшення строку тільності. Приблизна частка позитивного результату лікування складає 90%в перші 100 днів тільності, 60% в 101-150 днів та 40% після 150 днів тільності. На ранніх стадіях тільності аборт звичайно наступає в період 1 тижня після ін’єкції, а при збільшенні терміну тільності період між введенням препарату та його дією також зростає.
У кобил до 35 дня жеребності регресія жовтого тіла при введенні Динолітика призводить до аборту; реакція на лікування між 40 та 90 днями жеребності є менш прогнозованою, це можливо пов’язано з секрецією гонадогропіну ендометріальними клітинами, що викликає нечутливість жовтого тіла до лютеолігичної дії Динолітику. Між 90 та 120 днями жеребності регресія жовтого тіла може призвести до аборту.
4. Стимуляція пологової діяльності у корів та свиноматок
Корови: Динолітик використовується для стимуляції пологової діяльності на та після 270 дня тільності. Інтервал між введенням та отеленням складає 1 – 8 днів (в середньому Здні). Стимуляція пологової діяльності у корів рекомендована у випадках, коли існує ризик народження дуже великих телят або є необхідність раннього отелення. Крім того, стимуляція пологової діяльності показана при ускладненнях тільності, таких як: муміфікація або мацерація плоду, набряк амніону, гідроалантоїс та інші. Динолітик також рекомендований для видалення мертвих плодів.
Свині: Динолітик може використовуватись для стимуляції опоросу у свиноматок не більше, ніж за 3 дні до передбаченого дня опоросу. Реакція на лікування може відрізнятися у різних тварин і складає 24-36 годин від введення до опоросу. Введення препарату раніше, ніж за 3 дні до очікуваної дати опоросу може призводити до народження слабких поросят та зниження їх виживання. Рекомендується вводити препарат рано вранці після годівлі. У невеликого відсотка свиноматок була відсутня реакція на введення препарату, причина такого результату поки не встановлена.
5. Лікування метриту або піометри у корів
У корів хронічний метрит зустрічається часто в наслідок гострого або підгосгрого ендометриту в перші два або три тижні після осіменіння, зазвичай спостерігають періодичні гнійні або слизово-гнійні виділення. Піомегра характеризується затримкою гнійного ексудату у матці.
Після регресії жовтого тіла при введення Динолітику починається еструс, під час якого середовище у матці відносно несприятливе до бактерій, що викликають піометру. У випадку хронічного процесу лікування можна повторити через 10-12 днів.
6. Контрольоване розведення у корів
Динолітик рекомендований для забезпечення лютеолітичного ефекту у корів. Таку дію препарату можна використовувати для контролю часу еструсу у корів, що мають жовте тіло. Для корів з нормальним статевим циклом, через 35 днів після отелення можна використовувати декілька програм синхронізації.
Програма І
– Ввести 5 мл Динолітику внутрішньом’язово.
– Повторити ін’єкцію на 11 (10-12) день.
– Провести осіменіння через 78 (75-80) годин після другої ін’єкції Динолітику. Якщо в період введення препарату у тварини спостерігався нормальний статевий цикл, то не має необхідності у визначенні еструсу або в додаткових спостереженнях. Така програма рекомендована для більшості стад з позитивними результатами штучного осіменіння, коли відомо, що у тварин спостерігаються нормальні статеві цикли.
Програма II
– Ввести 5 мл Динолітику внутрішньом’язово.
– Повторити ін’єкцію на 11 (10-12) день.
– Провести осіменіння через 72 (70-74) годин та через 90 (88-96) годин після другої ін’єкції Динолітику. Якщо в період введення препарату у тварини спостерігався нормальний статевий цикл, то не має необхідності у визначенні еструсу або в додаткових спостереженнях. Подвійне осіменіння підвищувало коефіцієнт запліднення в окремих групах тварин.
Програма III
– Ввести 5 мл Динолітику внутрішньом’язово.
– Повторити ін’єкцію на 11 (10-12) день.
– Провести осіменіння у визначений день еструсу.
Програма IV
– Ввести 5 мл Динолітику внутрішньом’язово.
– Провести осіменіння у визначений день еструсу.
Якщо невідомо, чи всі тварини, яким планується введення Динолітика, мають нормальні статеві цикли, то рекомендується використання програм III та IV, орієнтовані на визначення еструса, а не програми І та II, орієнтовані на певний час осіменіння. При застосуванні будь-якої з програм можна використовувати бичків-пробників, також осіменіння можна проводити у еструсі наступного циклу, якщо тварина не була запліднена з першого разу.
Практичне застосування цих програм може залежати від багатьох факторів, в окремих випадках вони можуть змінюватись в залежності від специфічних потреб. Наприклад, ветеринарні лікарі можуть розробляти свої власні програми для особливих ситуацій. Дія Динолітику може з легкістю бути пристосована до таких індивідуальних програм. Такі зміни повинні уважно оцінювати для того, щоб вони не перешкоджали успіху програми розведення.
– Зниження інтервалу від відлучення до еструсу та інтервалу від відлучення до
продуктивного запліднення у свиноматок у стаді з репродуктивними проблемами.
Простагландини Рга мають стимулюючу дію на скорочення матки, що призводить до покращення процесів виділення з матки після опоросу. Польові клінічні дослідження у групах тварин з репродуктивними проблемами довели, що лікування Динолітиком може призвести до більш швидкого повернення тварин до еструсу та успішного запліднення після осіменіння.
Загальні положення
На успішність програм розведення може впливати багато факторів, які є важливими, коли час осіменіння регулюється за допомогою Динолітику. До цих факторів зокрема належать:
1. Для того, щоб Динолітик міг проявити лютеолігичну дію, корови та кобили повинні
мати жовте тіло віком 5 днів або більше.
2. Для осіменіння повинна використовуватись сперма високої якості
3. Осіменіння повинно проводитись правильно.
4. Якщо штучне осіменіння проводиться не за часом, то необхідно точно визначати еструс.
5. Необхідно мати відповідні умови та спорядження, щоб маніпуляції не були шкідливими для тварин.
6. До початку та протягом сезону розведення, годівля тварин повинна відповідати нормам,
тому що цей фактор має безпосередній вплив на запліднення та початок еструсу у телиць або повернення до статевого циклу корів після отелення.

 

Передозування (симптоми, невідкладні заходи, антидоти):
Дивись пункт 5.4 (Побічна дія).

 

Спеціальні застереження:
Немає.

 

Період виведення (каренція):
Молоко: 0 днів. Молоко від тварин , яких лікують Динолітиком, можна використовувати у харчових цілях. М’ясо: 24 години. Забій тварин на м’ясо, призначене до споживання людиною, дозволяється через 24 години після введення препарату.

 

Спеціальні застереження для осіб і обслуговуючого персоналу:
Простагландини можуть всмоктуватись через шкіру та викликати бронхоспазм або переривання вагітності. Необхідно бути обережним при роботі з препаратом, щоб уникнути самоін’єкції або контакту зі шкірою. Жінки дітородного віку, астматики та люди, що страждають на респіраторні проблеми, повинні уникати контакту з препаратом або використовувати гумові рукавички при роботі з препаратом.
При випадковому контакті препарату зі шкірою його необхідно відразу змити водою з милом.

 

Форми несумісності:
Не відомі.

 

Термін придатності:
24 місяці. Після першого відбору препарат необхідно використати протягом 28 днів.

 

Особливі заходи зберігання:
Зберігати при температурі від 15° до 25° С в оригінальній упаковці.

 

Придбати Динолітик в Україні:

Дізнатись ціни на цей розчин і купити його Ви можете у нас за телефонами, що вказані у розділі “Контакти” на нашому сайті.

Шукати продукт

Скасувати фільтр