AMIX vet D 500 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku

Balení:
1 kg
Léková forma:
Prášek pro přípravu perorálního roztoku
Aktivní látka:
Doxycyclinum 500,0 mg (eq. 577 mg Doxycyclini hyclas)
Detail:
Doxycyclinum 500,0 mg (eq. 577 mg Doxycyclini hyclas)
Popis:
Atibakteriální léčiva pro prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace –

AMIX vet D 500 mg/g prášek pro přípravu perorálního roztoku
Doxycyclinum

 

Výrobce:

CYMEDICA spol. s r.o., Pod Nádražím 853, CZ – 268 01 Hořovice.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

CYMEDICA spol. s r.o., Pod Nádražím 853, CZ – 268 01 Hořovice.

 

Složení:

Každý gram přípravku obsahuje: Doxycyclinum 500,0 mg (eq. 577 mg Doxycyclini hyclas).

 

Cílový druh zvířat:

Prasata.

 

Indikace:

Infekce způsobené patogeny citlivými na doxycyklin. Profylaxe a léčba respiratorních infekcí způsobených zárodky Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae, Pasteurella multocida, Bordetella bronchiseptica. Doxycyklin je také účinný proti Brachyspira hyodysenteriae.

 

Kontraindikace:

Nepoužívat v případě přecitlivělosti na tetracykliny.

 

Speciální upozornění:

V krmivu je možné přípravek aplikovat pouze individuálně, tj. pro jednotlivá zvířata. Nelze ho použít pro přípravu medikované krmné směsi pro hromadnou aplikaci. Nádoby k medikaci pitné vody musí být udržovány v čistotě. Denně připravovat čerstvý roztok!

Vzhledem k narůstající rezistenci na 61,8% vůči Brachyspira hyodysenteriae by měla být zahájena léčba na základě stavení účinnosti doxycyclinu.

Nedojde-li v průběhu pětidenní léčby přípravkem k projevům zlepšení klinického stavu, je nutno léčbu přerušit a přehodnotit diagnózu a terapii.

 

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

 

Dávkování:

Způsob použití: V pitné vodě nebo v krmivu.

V krmivu použít pouze individuálně tj. pro jednotlivá zvířata.

Po rozpuštění ve vodě spotřebovat do 24 hodin. 2 hodiny před aplikací přípravku omezte přívod vody.

Prasata: Obecná dávka: 10-12,5 mg doxycyklinu na kg ž.hm. a den, po dobu 5-8 dnů.

Přípravek se důkladně zamíchá v množství 0,5 kg přípravku na 1 tunu kompletní krmné směsi (tj. 250 ppm doxycyklinu v krmné směsi).

Přepočet dávky přípravku na kg krmiva:

mg Amix vet D 500 prášku/kg krmiva = potřebná dávka (mg/kg) x 2 x živá hmotnost (kg)/denní příjem krmiva (kg)

V pitné vodě

10-12,5 mg doxycyklinu/ kg ž.hm. což odpovídá 1-1,25g Amix vet D 500 prášku na 50 kg ž.hm. v průběhu 5-8 dnů nebo 200-250 g Amix vet D 500 prášku /1000 l vody.

 

Upozornění:

Aktivní složka přípravku je v koncentrovaném stavu dráždivá. Při manipulaci s přípravkem se doporučuje používání ochranných rukavic. Je nutno zamezit inhalaci, požití nebo kontaktu s pokožkou a s očima. Při kontaktu s pokožkou je nutno zasažené místo umýt mýdlem a vodou.

 

Uchovávání:

Uchovávejte v suchu při teplotě do 25 st. C. Chraňte před světlem.

 

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Balení 1 kg – zatavený třívrstevný sáček (vnitřní vrstva polyethylen PE).

 

Ochranná lhůta:

Maso prasat: 8 dnů.

 

Použití, exspirace:

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu je 28 dní.

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu je 12 hodin.

 

Datum zpracování: 23.9.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

Hledat produkt

Zrušit filtr