Сертификати

Дружеството Cymedica е дългогодишен притежател на сертификати за:

  • Добра производствена практика
  • Добра дистрибуторска практика
  • ISO

Качеството, надеждността и безопасността на продукцията е приоритет за целия наш екип. Постоянно развиваме и поддържаме система за управление на качеството. Нашият екип, отговарящ за качеството, непрекъснато следи и помага за подобряването на всички процеси. Нашата цел е актуалност, ефективност и модерни технологии.

През 2003 г. дружеството Cymedica внедри и успешно поддържа система за управление на качеството съгласно ČSN EN ISO 9001:2008. Сертифицирани са следните области на нашата дейност:

  • Производство и дистрибуция на лечебни храни
  • Дистрибуция на ветеринарни лекарства

Сертификация и качество

 Всички сътрудници в нашата фирма непрекъснато се обучават и повишават своята квалификация. Гарантираме квалифицирани специалисти на всички нива. Ние сме компактен екип, целта на който е качествено производство и дистрибуция, предотвратяване на рисковете и предоставяне на максимално качествени услуги в областта на търговията и консултациите. Ние сътрудничим само с проверени доставчици. Главната предпоставка за качествена и безопасна продукция е използването на сертифицирани, контролирани и подходящи суровини. Целият наш бизнес е основан на стремежа да опазваме околната среда. Ние не само разширяваме нашия асортимент, но същевременно се стремим и да укрепваме осведомеността на нашите клиенти, че продуктите на фирма Cymedica са гаранция за качество.

прикачени файлове 

ISO 9001 CERTIFIKÁT pro CYMEDICA s.r.o., platné do 04_2024 [PDF, 72 kB]

ISO 9001 CERTIFICATE for CYMEDICA s.r.o., valid till 2024_04 [PDF, 79 kB]

GDP pro CYMEDICA s.r.o., platné od 02_2023 [PDF, 829 kB]

GDP for CYMEDICA s.r.o. valid since 2023_02 [PDF, 829 kB]

GMP EN [PDF, 762 kB]

GDP pro CYMEDICA CZ a.s., platné od 03_2023 [PDF, 838 kB]

GMP CERTIFICATE for CYMEDICA s.r.o., valid till 2024_02 [PDF, 83 kB]

GDP BG [PDF, 58 kB]

GDP RU [PDF, 11 MB]
ÚSKVBL Ceritikátu SVP CZ [PDF, 1 MB]