Certifikace

Společnost Cymedica je dlouhodobě držitelem certifikátů:

  • Správné výrobní praxe
  • Správné distribuční praxe
  • ISO 9001:2015
  • GMP+

Kvalita, spolehlivost a bezpečnost produkce je priorita každého zaměstnance. Neustále rozvíjíme a udržujeme systém kvality. Náš tým odpovědný za kvalitu vykonává neustálý monitoring a následně pomáhá zlepšovat všechny nastavené procesy. Cílem je aktuálnost, efektivita a moderní technologie.

Společnost Cymedica zavedla v roce 2003 a od této doby úspěšně udržuje systém managementu jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001:2015. Certifikace proběhla v těchto oblastech naší činnosti:

  • Výroba a distribuce medikovaných krmiv
  • Distribuce veterinárních léčiv

Certifikace a kvalita

Všichni spolupracovníci v naší společnosti se neustále vzdělávají a prohlubují svou kvalifikaci. Garantujeme tak proškolené odborníky na všech úrovních. Tvoříme kompaktní tým, jehož cílem je kvalitní výroba a distribuce, předcházení rizikům a poskytování maximálně kvalitních služeb v oblasti obchodu a poradenství. Spolupracujeme pouze s prověřenými dodavateli. Podmínkou kvalitní a bezpečné produkce je používání certifikovaných, kontrolovaných a vhodných surovin. Veškeré naše podnikání je založeno na snaze šetřit životní prostředí. Nejenom, že rozšiřujeme naši nabídku produktů, ale zároveň posilujeme v našich zákaznících vědomí, že produkty společnosti Cymedica jsou zárukou kvality.

Přílohy:

ISO 9001 CERTIFIKÁT pro CYMEDICA s.r.o., platné do 04_2027 [PDF, 72 kB]

ISO 9001 CERTIFICATE for CYMEDICA s.r.o., valid till 2027_04 [PDF, 79 kB]

GDP pro CYMEDICA CZ a.s., platné od 11_2023 [PDF, 838 kB]

GMP CERTIFICATE for CYMEDICA s.r.o., valid till 2027_02 [PDF, 83 kB]

GMP pro CYMEDICA s.r.o. platný do 02_2027 [PDF, 401 kB]

SDP pro CYMEDICA s.r.o. platné od 05_2023