Výhody interných laboratórií

16. 12. 2022V poslednej dobe sa čoraz viac dostáva do popredia otázka rýchleho vyšetrenia krvi zvieraťa v ambulantnej praxi alebo priamo v teréne pri pacientovi.

Či už ste nový, začínajúci veterinárny lekár otvárajúci si súkromnú prax alebo veterinárna klinika, ktorá rozširuje svoje služby alebo potrebujete len obmeniť svoje staršie vybavenie ordinácie, článok MVDr. Carla A. Riola nám prináša zaujímavé informácie o tom, akoby sa mala veterinárna prax prispôsobiť požiadavkám svojim zákazníkom, vytvoriť si ich určitú trvalú a lojálnu klientelu a to spôsobom vytvorenia diagnostického základu veterinárnych služieb, stanovenie si diagnostického protokolu pre rýchle a včasné určenie diagnózy, udržiavať kvalitnú starostlivosť o chronických pacientov či vykonávať okamžité výsledky počas konzultácie so zákazníkom.

V článku sa tiež dozviete, na čo sa zamerať pri výbere dodávateľa, či je lepšie si prístroj zakúpiť alebo zapožičať, ktoré parametre výberu sú pre naše potreby najdôležitejšie, ako si ich vyselektovať, čo všetko požadovať od dodávateľskej firmy ako napríklad tréning personálu, pozáručný servis, trvalé, rýchlo dostupné zásobovanie spotrebným materiálom alebo v poslednom čase analýza vstupných a prevádzkových nákladov s určením doby návratnosti investície. Obojstranná komunikácia počítača a prístroja by mala byť už samozrejmosťou, nakoľko ušetrí váš čas a urýchli tempo práce na klinike či v ambulancii.

Článok vyšiel prvýkrát v časopise Veterinary Practice News v decembri 2018, ale aj po 4 rokoch si stále udržiava svoju aktuálnosť a je výborným pomocníkom pri rozhodovaní sa o nadobudnutí ambulantnej laboratórnej diagnostiky. 

27. decembra 2018
Autor: Carlo A. Riolo, DVM

V posledných dvoch desaťročiach mala veterinárna profesia lepší prístup k spoľahlivým diagnostickým metódam a účinným terapeutickým možnostiam.

Poskytnutím okamžitej dostupnosti testovania na podporu očakávania okamžitej služby môžu majitelia kliník získať väčšiu kontrolu nad výnosmi z diagnostiky a ponúknuť personálu viac možností kompenzácie. Keďže sa profesia veterinárneho lekára neustále vyvíja, očakávania klientov sa budú zvyšovať, čo si vyžaduje postup prechodu na okamžitú dostupnosť služieb spojenú s cenovo dostupnou cenovou štruktúrou.

Vyhodnotenie súčasných interných diagnostických schopností – alebo identifikácia potreby upgradovať hardvér – môže byť vzájomne prospešné pre prax aj pre jej pacientov. Veterinárna prax zajtrajška sa musí prispôsobiť, aby splnila meniacu sa definíciu kvality služieb zákazníkom, vybudovala a udržala si lojálnu klientskú základňu a efektívne prilákala nových veterinárnych spolupracovníkov. Poskytnutím okamžitej dostupnosti testovania na podporu očakávania okamžitej služby môžu majitelia kliník získať väčšiu kontrolu nad výnosmi z diagnostiky a ponúknuť personálu viac možností kompenzácie.

Zlepšenie štandardu starostlivosti

Na splnenie očakávaní klienta môže veterinárny tím vytvoriť diagnostický základ wellness služieb, nastaviť protokoly na včasné zistenie ochorenia, udržiavať štandardy starostlivosti s manažmentom chronických ochorení a počas konzultácií poskytovať výsledky v reálnom čase. Interné laboratórium môže v tomto smere pozdvihnúť starostlivosť o pacienta, a preto pacientovi poskytnúť rýchlu úľavu.

S rastúcim očakávaním rýchlych výsledkov by veterinárny tím mal uznať, že najvhodnejší čas na získanie informovaného súhlasu a diskusiu o liečebnom pláne je, keď sú klienti ešte v praxi. Okamžité preskúmanie výsledkov diagnostiky môže u klienta posilniť vnímanie hodnoty a posilniť dôveru potrebnú na vytvorenie efektívneho terapeutického plánu.

Okrem posilneného vnímania hodnoty je možné výrazne zlepšiť fungovanie praxe tým, že sa zníži množstvo času stráveného telefonickými konzultáciami s cieľom poskytnúť výsledky z referenčných laboratórií nasledujúci deň. Inými slovami, interné laboratórium môže pomôcť znížiť hromadiace sa pracovnej zaťaženie v nasledujúci deň, čo môže ovplyvniť starostlivosť o týchto pacientov, kým sa včerajšie prípady uzatvárajú.

Výber partnera

Vzhľadom na nespočetné množstvo možností, ktoré ponúkajú rôzni diagnostickí partneri, je dôležité vedieť, ako vybrať ten správny, ktorý bude spĺňať potreby kliniky a jej pacientov.

Pri rozhodovaní o zavedení alebo modernizácii interného diagnostického laboratória by majitelia alebo manažéri praxe mali zvážiť nielen analyzátor, ale aj poskytovateľa a akékoľvek špeciálne programy, ktoré ponúka, ktoré môžu byť prínosom pre celkové finančné zdravie kliniky.

Pri skúmaní analyzátorov zvážte nasledovné:

• Presnosť – Poskytuje analyzátor presné výsledky? Sú reprodukovateľné a dobre korelujú s technológiou zlatého štandardu? Existuje produkt na kontrolu kvality na overenie výkonu? Ako funguje konkrétny analyzátor, keď sa mu predloží vzorka, ktorá obsahuje rušivé látky?

Jednoduché použitie – Bude mať zdravotnícky personál rád používanie analyzátora? Je rozhranie jednoduché? Aké sú požiadavky na údržbu? Aké jednoduché je vykonať test alebo vymeniť reagencie?

Flexibilita testovania – umožňuje technológia analyzátora prispôsobenie špecifických testov na základe potrieb pacienta? Alebo sú možnosti obmedzené na spustenie pevnej konfigurácie určitých testov, aj keď sa monitorujú iba niektoré parametre?

• Pripojiteľnosť – Máte povolené ponechať si svoj aktuálny softvér kliniky alebo vám poskytovateľ nariadi, aby ste používali iba jeho? Má softvér obojsmernú komunikáciu? (To zabezpečuje, že informácie o pacientovi sa prenesú do analyzátora pred testovaním a potom sa automaticky importujú do lekárskeho záznamu, keď budú k dispozícii výsledky, čím sa šetrí čas personálu znížením počtu manuálnych vstupov.)

• Čas do výsledkov – ako rýchlo môže analyzátor poskytnúť výsledky? Je možné analyzovať viac ako jednu vzorku naraz? Úspora času počas veľkoobjemových chirurgických alebo wellness dní môže zachovať efektivitu kliniky a zabrániť prekážke pracovného toku kliniky.

Školenie a podpora

Výber partnera, ktorý poskytne interné laboratórium, môže výrazne zjednodušiť skúsenosti s diagnostikou. Tu je niekoľko základných vecí, ktoré je potrebné zvážiť pri výbere dodávateľa laboratória:

• Školenie – Aký je proces školenia, aby sa personál oboznámil s novými analyzátormi? Školenie prebieha osobne v deň montáže alebo telefonicky? Je k dispozícii následné školenie a vykonáva sa osobne alebo telefonicky? Aké zdroje alebo referencie sú k dispozícii pre budúce školenie nových zamestnancov?

• Podpora – je k dispozícii 24-hodinová podpora? Aké ľahké je získať odpovede na otázky? Čo ak sa analyzátor pokazí? Ako dlho bude trvať uvedenie laboratória do prevádzky, ak dôjde k poruche zariadenia?

Objednávanie – Je možné zadávať opakované objednávky na kalendárnom základe? Môžete si objednať cez predajcu zdravotníckych potrieb na klinike? Alebo ste nútení objednávať len od výrobcu? Aké úspory nákladov sa ponúkajú ako stimul na objednávanie cez predajcu zdravotníckych potrieb v porovnaní s výrobcom?

Analýza nákladov

Pri porovnávaní nákladov na implementáciu alebo modernizáciu diagnostického laboratória, ako aj nákladov na testovanie pre klienta, zvážte nasledovné:

• Nákup – Vyžaduje sa nákup analyzátora? Alebo môže byť analyzátor umiestnený na klinike bez akýchkoľvek vlastných nákladov?

• Záruka – bude potrebné po počiatočnom období (zvyčajne jeden rok) zakúpiť záručné krytie? Aké sú náklady na záručné krytie? Ak existuje záruka, čo sa stane, keď sa analyzátor pokazí? Ak neexistuje žiadna záruka, čo sa stane, keď sa analyzátor pokazí? Ak bol analyzátor zakúpený vo vrecku a vyžaduje opravu, dostanem svoj analyzátor späť, keď bude opravený? Alebo môžem získať úplne nový analyzátor? Ak áno, musím si ho kúpiť alebo sa vymení bez dodatočných nákladov pre kliniku?

• Požiadavky na množstvo – Je potrebné si každý mesiac zakúpiť určitý počet testov, aby ste sa kvalifikovali do konkrétneho programu? Zodpovedá tento test diagnostickým protokolom kliniky?

• Náklady na spotrebný materiál – Má dodávateľ strategickú trhovú cenu spotrebného materiálu? Sú veľkoobchodné náklady na testy dostupné? Je možné pridať primeranú prirážku a stále dosiahnuť súlad zo strany klientely bez obmedzenia iných diagnostických/terapeutických možností? Ak uzatvárate dohodu, je jasné, koľko vás budú stáť testy teraz a na konci obdobia? Ako často predajcovia zvyšujú veľkoobchodné ceny? Aký je každoročný nárast cien spotrebného materiálu? Aké sú náklady na činidlá a/alebo položky kontroly kvality? Alebo môžete získať množstevné zľavy/lepšie ceny pri obchodovaní s veľkou zdravotníckou spoločnosťou? Majte na pamäti, že spoločnosti s konkurenčnými cenami spotrebného materiálu, ktoré umožňujú objednávanie prostredníctvom spoločností poskytujúcich zdravotnícke pomôcky, budú mať často najnižšie ceny za testovanie.

Zľava/odmena/body – Je nákupná štruktúra viazaná na vernostné body, ktoré sa udeľujú za spoločné vykonanie určitých testov? Musia byť tieto testy zapísané určitým spôsobom, aby ste sa kvalifikovali? Aké ľahké bude kontrolovať a porovnávať body a zľavy na konci mesiaca? Ak neskôr porušíte zmluvu, ste zodpovedný za vrátenie zliav?

• Internetové pripojenie – budete musieť udržiavať internetové pripojenie pre váš laboratórny počítač, aby ste sa kvalifikovali na určité programy alebo propagačné akcie?

Vzhľadom na očakávania klientov a prekrývanie sa medzi dostupnosťou služieb a cenovou dostupnosťou služieb sa prístup k internej diagnostike stal novým štandardom starostlivosti pre efektívne veterinárne postupy.

V niektorých prípadoch si zlepšenie diagnostického laboratória vyžaduje aj inováciu vášho počítačového systému a zmenu softvéru na správu praxe. Nedovoľte dodávateľom analyzátorov, aby diktovali, aký softvér vaša klinika používa, cez koho si objednávate zásoby, ani vás nútili uzatvárať zdĺhavé zmluvy s vysokým ročným nárastom cien, keď chcete zmeniť alebo aktualizovať svoje analyzátory.

Vzhľadom na očakávania klientov a prekrývanie sa medzi dostupnosťou služieb a cenovou dostupnosťou služieb sa prístup k internej diagnostike stal novým štandardom starostlivosti o efektívne veterinárne postupy. Pridružení veterinári by si mali byť istí pri požiadaní o prehodnotenie hardvéru a politík kliniky, rovnako ako majitelia veterinárnych praxí by si mali byť istí zvýšenými príjmami získanými z praxe. Neponáhľajte sa so zmluvou a uistite sa, že porovnávate výhody a nevýhody každej spoločnosti.

Carlo A. Riolo, DVM, je vlastníkom praxe PAW Health Network, Inc., čo je 24-hodinové centrum urgentnej starostlivosti, ktoré sa nachádza mimo Wausau, Wis. Titul DVM získal na Michigan State University a posledných 12 rokov primárne pracoval v pohotovostnej/urgentnej medicíne. Spolu so svojou manželkou, ktorá je tiež absolventkou MSU CVM, Dr. Riolo aktívne redefinuje veterinárny priemysel prostredníctvom kreatívneho deštruktívneho procesu všetkých tradičných politík, aktívneho strategického plánovania, angažovaného rozvoja stratégie talentov, vytvárania pracovného prostredia postaveného na duševnom zdraví zamestnancov a pohody, rovnosť v štruktúre zamestnaneckých výhod, prijateľné mzdy pre všetky úrovne zamestnancov a vytváranie príležitostí na mentorstvo pre absolventov. Môžete ho kontaktovať prostredníctvom e-mailu na adrese carlo@pawhealth.net