O nás

Cymedica působí na trhu od roku 1995. Společnost působí v oblasti mezinárodního prodeje a výroby léčiv a přípravků v oblasti zdraví a výživy zvířat. Součástí poskytovaných služeb je i poradenský servis a distribuční činnost pro koncové uživatele. Od svého založení až doposud je převážně českou firmou s pevnou strukturou společníků s hlavním sídlem v Hořovicích v České republice. Během své existence se Cymedica stala stabilní společností působící v zemích střední a východní Evropy, v nichž patří mezi přední hráče na trhu veterinárních léčiv, přípravků a diagnostiky. Léta zkušeností a praxe pomohla vybudovat stabilní a profesionální tým, který je dobře sehraný a dokáže reagovat na aktuální požadavky z řad zákazníků, dodavatelů i distributorů.


 

Vize 

 • Chceme mít vedoucí postavení na veterinárních trzích, kde pracujeme tím, že budeme prodávat unikátní produkty a technologie pro diagnostiku, prevenci a léčbu zvířat.
 • Chceme být společností, která je nejlepší v odpovědné péči o veterinární profesionály a chovatele zvířat ve střední a východní Evropě a na Balkáně.
 • Chceme vytvořit skvělé prostředí pro práci odpovědných a tvořivých spolupracovníků.

 

Poslání

 • Pomáhat zajišťovat kvalitní život zvířat, pečovat o veterinární profesionály a být dobrým místem pro práci.

 

Strategie

 • Nabízíme unikátní léčiva, diagnostiku, technologie, léčebné diety a krmiva, pečujeme o veterinární profesionály a chovatele.

 


 

Cymedica dnes

 

Kdo jsme a co děláme?

 

Cymedica:

 • je společnost, která se zabývá vlastní výrobou, dovozem, prodejem a distribucí veterinárních léčiv, přípravků a diagnostiky určených pro společenská a hospodářská zvířata
 • si zachovává charakter rodinné firmy, což se odráží i na jejím osobním přístupu k zákazníkům a spolupracovníkům
 • usiluje o co nejlepší kvalitu života hospodářských zvířat
 • podporuje preventivní opatření ve veterinární péči za účelem zajištění co nejvyšší kvality dlouhého a spokojeného života společenských zvířat
 • je odpovědným partnerem svým dodavatelům, zákazníkům a spolupracovníkům

 

Na vysoce konkurenčním trhu, kde je silná přítomnost velkých distribučních firem, které mají servis na vysoké úrovni, se Cymedica profiluje primárně důrazem na kvalitu a individualizaci svých služeb.

 

Cymedica je držitelem registračních rozhodnutí pro řadu léků a léčebných přípravků napříč všemi regiony, kde působí. Současně se soustředí na navázání exkluzivní spolupráce s dodavateli na jednotlivých trzích, kde jim poskytuje komplexní regionální podporu a pomáhá tak v dosažení obchodních cílů dodavatele v daném regionu.

 

Kromě širokého portfolia produktů Cymedica oslovuje zákazníky především poskytováním nadstandardních zákaznických služeb. Cymedica se při řešení potřeb klientů snaží poskytnout komplexní servis a osobní zodpovědný přístup. Poskytuje technické a odborné poradenství, zajišťuje testace a depistáže ve spolupráci se zákazníkem, zahraničními dodavateli i akreditovanými laboratořemi.

 

Centrální sklad v Hořovicích zajišťuje logistické služby všem svým pobočkám, centrální příjem, evidenci, kontrolu kvality a skladování všech položek, které jsou následně distribuovány po celém území, kde Cymedica působí. Současně zajišťuje vlastní i smluvní výrobu přípravků, u kterých je Cymedica držitelem registračních oprávnění a jejich kontrolu kvality a všech výrobních procesů.

 

Centrální sklad na denní bázi zajišťuje expedici a dopravu objednávek pro celé území České i Slovenské republiky a export dodávek pro jednotlivé dceřiné společnosti v dalších zemích.

 

K zajištění vysoké úrovně doručování má sklad Cymedicy k dispozici skupinu vlastních řidičů a adekvátně vybavených vozů v kombinaci s kvalifikovanými smluvními dopravci.

 


 

Kde působíme?

 

Mateřská firma, její kanceláře a centrální sklad se nachází v Hořovicích v České republice.

 

 

 


S kým spolupracujeme?

 

Náš obchod stojí na seriózních vztazích, vzájemné prospěšnosti spolupráce a našem odpovědném přístupu ke všem partnerům

 

Naši dodavatelé

Cymedica si velmi cení nastavení vzájemných vztahů s každým dodavatelem a snaží se být stabilním, vyspělým a odpovědným partnerem.

Obchodujeme s:

  • Výrobci veterinárních léčiv a biopreparátů
  • Výrobci laboratorní diagnostiky
  • Výrobci klinických diet a krmiv pro společenská zvířata
  • Výrobci API
  • Výrobci doplňků krmných směsí

 

Naši zákazníci

  • Veterinární profesionálové
  • Veterinární velkoobchody
  • Diagnostické laboratoře
  • Výrobci krmných směsí a doplňků
  • Chovatelé hospodářských zvířat

 

Našimi hlavními zákazníky jsou veterinární lékaři pečující o společenská a hospodářská zvířata.

 

 • Námi dodávané přípravky a diagnostiku využívají ke kvalitní péči zahrnující prevenci, diagnostiku a vlastní léčbu ve snaze o dosažení ekonomické prosperity chovů hospodářských zvířat v souladu s principy a respektováním wellfare kvality jejich života.
 • U společenských zvířat je cílem dlouhý a spokojený život zvířat po boku jejich chovatelů a vzájemná radost z takového soužití.
 • Díky provázanosti vztahů mezi veterinárními lékaři a zemědělci při péči o zdraví hospodářských zvířat jsou tak nepřímo našimi zákazníky i chovatelé hospodářských zvířat a agrointegrátoři, kterým ve spolupráci s jejich veterinářem a laboratořemi poskytujeme konzultační a diagnostický servis.
 • Významnou skupinou zákazníků jsou rovněž velkoobchodní společnosti, a v neposlední řadě i výrobci krmných směsí a doplňků pro hospodářská zvířata.

 

Naše přípravky

Cymedica je držitelem registračních oprávnění několika řad veterinárních léků a léčebných přípravků, které vyrábí v rámci vlastní výroby anebo smluvně ve firmách vlastnících potřebné vybavení a certifikace.

 

 • Amix® – antibiotické pulvisy a premixy, premix pro kloubní výživu koní
 • Aureozásyp® – antibiotikum a dermatologikum ve formě kožního zásyp
 • Cymix® – antibiotické pulvisy a premixy pro vybrané trhy
 • SkinMed® – řada přípravků určená k péči o rány, uši, kůži a srst zvířat

 

Náš tým

Cymedica se snaží, aby se její spolupracovníci v rámci svého působení cítili ve firmě dobře, a zároveň se s firmou ztotožnili a starali se o ni jako o svoji vlastní.

Důležitá je vzájemná spolupráce a funkčnost na všech úrovních řízení. Cymedica pracuje na principu lokálních dceřiných společností s lokální odpovědností za řízení i výsledky a současně centrálně poskytovanými službami, jako je logistika, finanční řízení, new business development, IT služby apod. Jednotlivé regiony pak jsou organizovány do tzv. business units s vlastními lokálními manažery. Tento systém umožňuje kvalitní vedení i kontrolu výsledků práce všech spolupracovníků.

Mezi nejdůležitější hodnoty pro Cymedicu a její spolupracovníky patří odpovědnost vůči sobě, firmě, svým kolegyním a kolegům, manažerům, zákazníkům a dodavatelům.

Vzájemná úcta a spolupráce jsou klíčové.
Cymedica dbá na to, aby se o její činnost staral tým profesionálů s adekvátními odbornými znalostmi a lidskými vlastnostmi.

Všichni spolupracovníci jsou podporováni v jejich osobním a profesním rozvoji tak, aby i Cymedica rostla, mohla se rozvíjet a neustále zlepšovat.

 


Naše historie

 • Cymedica byla založena v roce 1995 Ing. Alexanderem Brányikem sr. Počátečním kontraktem bylo regionální zastoupení amerického korporátu American Home Products (jehož součástí byl mj. i Fort Dodge Animal Health), který rok před tím koupil společnost Cyanamid s lokální centrálou ve Vídni. Cílem nově vzniklé společnosti bylo pokračovat v úspěšné obchodní činnosti na území České a Slovenské republiky.
 • 27.dubna 1995, je společnost zapsána v obchodním rejstříku České republiky.
 • Nová firma nese název Cymedica = CYanamid + MEDICAmenty.
 • V počátku existence je pro Cymedicu stěžejní obchod s antikokcidiky a antibiotiky pro hospodářská zvířata.
 • Následující rok si společnost pronajímá obchodní prostory v Praze a současně buduje vlastní skladové prostory v Hořovicích. Organizační složka pro Slovensko vzniká ve východoslovenském Trebišově.
 • Cymedica se stává velmi aktivní i v segmentu prevence a léčby společenských zvířat a úspěšně obchoduje s biopreparáty a léky firem Fort Dodge Animal Health a Roche. V dalším roce získává Cymedica do svého portfolia výhradní zastoupení biopreparátů pro drůbež a začíná být aktivní v segmentu veterinární laboratorní diagnostiky.
 • V roce 1998 se slovenská organizační složka mení na samostatnou společnost Cymedica SK s.r.o. a současně se stěhuje do nových vlastních prostor ve Zvolenu. Následující rok je pak česká censtrála přesunuta do nových administrativních prostor v Hořovicích, kde je sídlo celé společnosti. V té době je stanovena i strategie rozvoje společnosti s důrazem na rozvoj portfolia a zisk nových obchodních teritorií na následujících několik let.
 • Nová strategie je úspěšně realizována a v roce 2000 expanduje Cymedica na Ukrajinu, kde v Kyjevě otevírá dceřinou společnost. Současně je dokončena i první technologická linka na výrobu vlastních antibiotických premixů v Hořovicích, Cymedica se stává držitelem registračních oprávnění k první řadě těchto přípravků a získává i nové exkluzivní smlouvy s novými dodavateli.
 • Prudký rozvoj společnosti potřebuje nové moderní prostory, jejichž výstavba je zahájena v sídle v Hořovicích. Nový sklad a výroba práškových a premixových forem je dokončena v roce 2002, kdy Cymedica získává i klíčové certifikáty GMP a GDP v souladu s novou lékovou legislativou. Produktové portfolio se rozrůstá o exkluzivní zastoupení pro dovoz a prodej klinických diet a krmiv pro společenská zvířata. Následně Cymedica otevírá novou dceřinou pobočku v Maďarsku, v Budapešti.
 • V dalším období se vedení věnuje zvyšování kvality a firma získává certifikaci ISO 9001.
 • V roce 2003 zahajuje marketingové oddělení vydávání vlastního odborného magazínu s názvem Herriot určeného veterinárním lékařům, které od té doby běží bez přestávky.
 • Historicky důležitým milníkem roku 2004 pak je vstup České, Slovenské republiky a Maďarska do Evropské unie. Jedním z důsledků jsou významné změny v legislativě dotýkající se obchodních aktivit Cymedicy, kdy na jedné straně je ukončen dovoz části portfolia ze třetích zemí, na straně druhé dojde k rozšíření možností dovozu ze zemí EU a uvádění na trh nových přípravků.
 • V následujícím roce společnost expanduje do Ruska a nová dceřiná společnost má sídlo v Moskvě. V dalších letech dochází k významné investici do pozemků a budov v Hořovicích, která Cymedice umožní budoucí rozvoj. Současně dohází i ke komplexní přestavbě slovenského sídla ve Zvolenu, kde je modernizován sklad i kancelářské zázemí.
 • Po dokončení rekonstrukce vily v Hořovicích má Cymedica důstojné sídlo odpovídající jejímu rozvoji a potřebám. Stejně tak dochází k dalšímu významnému rozšíření a dostavbě skladových a výrobních prostor, v Hořovicích je centrální sklad a logistika pro všechny pobočky.
 • Společnost se soustředí na poskytování kvalitního poradenství veterinárním profesionálům, pořádá odborné semináře i workshopy, na které zve zahraniční lektory. Mnoho úsilí věnuje marketingu a webové prezentaci ve všech zemích, soustředí se na vybudování kvalitního objednávkového portálu pro koncové uživatele a vylepšuje logistiku pro jejich obsluhu.
 • Postupně začíná Cymedicy hledat další obchodní příležitosti na stávajících trzích a zahajuje vlastní velkodistribuční činnost, kterou doplní portfolio vlastních a exkluzivně zastupovaných přípravků.
 • Mezi roky 2016 a 18 otevírá Cymedica nové pobočky v Gruzii a Kazachstánu, dochází k ukončení činnosti v Maďarsku, rozšiřuje vlastní vyráběnou řadu veterinární léčebné kosmetiky a desinfekce. Poslední aktuálně otevřenou firmou je pobočka v Bulharsku.
 • Aktuálně je Cymedica silnou a stabilní společností působící v zemích střední a východní Evropy a zaměstnává kolem 150 spolupracovníků.