O nás

1995 Ing. Alexander Brányik sr. zakládá společnost Cymedica.
1996 Slovenská organizační složka se mění na samostatnou společnost a stěhuje se do nových prostor ve Zvolenu.
2000 Společnost expanduje na Ukrajinu, kde v Kyjevě otevírá dceřinou společnost.
2001 Prudký rozvoj společnosti vyžaduje nové moderní prostory, jejichž výstavba je zahájena v sídle v Hořovicích.
2003 Vyšlo 1. číslo časopisu Herriot - vlastní odborný magazín, určený veterinárním lékařům, který od té doby vychází pravidelně.
2005 Společnost expanduje do Ruska a nová dceřiná společnost má sídlo v Moskvě.
2009 Po dokončení rekonstrukce vily v Hořovicích má Cymedica důstojné sídlo odpovídající jejímu rozvoji a potřebám.
2011 Dochází k dalšímu významnému rozšíření a dostavbě skladových prostor, v Hořovicích je centrální sklad a logistika pro všechny pobočky.
2015 Začínáme s vlastní dopravou.
2019 Cymedica otevírá svou aktuálně poslední pobočku v Bulharsku.
2021 Do života jsme uvedli projekt s vratnými obaly.

Cymedica působí na trhu od roku 1995. Společnost působí v oblasti mezinárodního prodeje a výroby léčiv a přípravků v oblasti zdraví a výživy zvířat. Součástí poskytovaných služeb je i poradenský servis a distribuční činnost pro koncové uživatele. Od svého založení až doposud je převážně českou firmou s pevnou strukturou společníků s hlavním sídlem v Hořovicích v České republice. Během své existence se Cymedica stala stabilní společností působící v zemích střední a východní Evropy, v nichž patří mezi přední hráče na trhu veterinárních léčiv, přípravků a diagnostiky. Léta zkušeností a praxe pomohla vybudovat stabilní a profesionální tým, který je dobře sehraný a dokáže reagovat na aktuální požadavky z řad zákazníků, dodavatelů i distributorů.


Vize 

 • Chceme mít vedoucí postavení na veterinárních trzích, kde pracujeme tím, že budeme prodávat unikátní produkty a technologie pro diagnostiku, prevenci a léčbu zvířat.
 • Chceme být společností, která je nejlepší v odpovědné péči o veterinární profesionály a chovatele zvířat ve střední a východní Evropě a na Balkáně.
 • Chceme vytvořit skvělé prostředí pro práci odpovědných a tvořivých spolupracovníků.

Poslání

 • Pomáhat zajišťovat kvalitní život zvířat, pečovat o veterinární profesionály a být dobrým místem pro práci.

Strategie

 • Nabízíme unikátní léčiva, diagnostiku, technologie, léčebné diety a krmiva, pečujeme o veterinární profesionály a chovatele.

Cymedica dnes

Kdo jsme a co děláme?

Cymedica:

 • je distributor prémiových značek
 • je společnost, která se zabývá vlastní výrobou, dovozem, prodejem a distribucí veterinárních léčiv, přípravků a diagnostiky určených pro společenská a hospodářská zvířata
 • si zachovává charakter rodinné firmy, což se odráží i na jejím osobním přístupu k zákazníkům a spolupracovníkům
 • usiluje o co nejlepší kvalitu života hospodářských zvířat
 • podporuje preventivní opatření ve veterinární péči za účelem zajištění co nejvyšší kvality dlouhého a spokojeného života společenských zvířat
 • je odpovědným partnerem svým dodavatelům, zákazníkům a spolupracovníkům

Na vysoce konkurenčním trhu, kde je silná přítomnost velkých distribučních firem, které mají servis na vysoké úrovni, se Cymedica profiluje primárně důrazem na kvalitu a individualizaci svých služeb.

Cymedica je držitelem registračních rozhodnutí pro řadu léků a léčebných přípravků napříč všemi regiony, kde působí. Současně se soustředí na navázání exkluzivní spolupráce s dodavateli na jednotlivých trzích, kde jim poskytuje komplexní regionální podporu a pomáhá tak v dosažení obchodních cílů dodavatele v daném regionu.

Kromě širokého portfolia produktů Cymedica oslovuje zákazníky především poskytováním nadstandardních zákaznických služeb. Cymedica se při řešení potřeb klientů snaží poskytnout komplexní servis a osobní zodpovědný přístup. Poskytuje technické a odborné poradenství, zajišťuje testace a depistáže ve spolupráci se zákazníkem, zahraničními dodavateli i akreditovanými laboratořemi.

Centrální sklad v Hořovicích zajišťuje logistické služby všem svým pobočkám, centrální příjem, evidenci, kontrolu kvality a skladování všech položek, které jsou následně distribuovány po celém území, kde Cymedica působí. Současně zajišťuje vlastní i smluvní výrobu přípravků, u kterých je Cymedica držitelem registračních oprávnění a jejich kontrolu kvality a všech výrobních procesů.

Centrální sklad na denní bázi zajišťuje expedici a dopravu objednávek pro celé území České i Slovenské republiky a export dodávek pro jednotlivé dceřiné společnosti v dalších zemích.

K zajištění vysoké úrovně doručování má sklad Cymedicy k dispozici skupinu vlastních řidičů a adekvátně vybavených vozů v kombinaci s kvalifikovanými smluvními dopravci.


Kde působíme?

Mateřská firma, její kanceláře a centrální sklad se nachází v Hořovicích v České republice.


S kým spolupracujeme?

Náš obchod stojí na seriózních vztazích, vzájemné prospěšnosti spolupráce a našem odpovědném přístupu ke všem partnerům

Naši dodavatelé

Cymedica si velmi cení nastavení vzájemných vztahů s každým dodavatelem a snaží se být stabilním, vyspělým a odpovědným partnerem.

Obchodujeme s:

  • Výrobci veterinárních léčiv a biopreparátů
  • Výrobci laboratorní diagnostiky
  • Výrobci klinických diet a krmiv pro společenská zvířata
  • Výrobci API
  • Výrobci doplňků krmných směsí

Naši zákazníci

  • Veterinární profesionálové
  • Veterinární velkoobchody
  • Diagnostické laboratoře
  • Výrobci krmných směsí a doplňků
  • Chovatelé hospodářských zvířat

Našimi hlavními zákazníky jsou veterinární lékaři pečující o společenská a hospodářská zvířata.

 • Námi dodávané přípravky a diagnostiku využívají ke kvalitní péči zahrnující prevenci, diagnostiku a vlastní léčbu ve snaze o dosažení ekonomické prosperity chovů hospodářských zvířat v souladu s principy a respektováním wellfare kvality jejich života.
 • U společenských zvířat je cílem dlouhý a spokojený život zvířat po boku jejich chovatelů a vzájemná radost z takového soužití.
 • Díky provázanosti vztahů mezi veterinárními lékaři a zemědělci při péči o zdraví hospodářských zvířat jsou tak nepřímo našimi zákazníky i chovatelé hospodářských zvířat a agrointegrátoři, kterým ve spolupráci s jejich veterinářem a laboratořemi poskytujeme konzultační a diagnostický servis.
 • Významnou skupinou zákazníků jsou rovněž velkoobchodní společnosti, a v neposlední řadě i výrobci krmných směsí a doplňků pro hospodářská zvířata.

Naše přípravky

Cymedica je držitelem registračních oprávnění několika řad veterinárních léků a léčebných přípravků, které vyrábí v rámci vlastní výroby anebo smluvně ve firmách vlastnících potřebné vybavení a certifikace.

 • Amix® – antibiotické pulvisy a premixy, premix pro kloubní výživu koní
 • Aureozásyp® – antibiotikum a dermatologikum ve formě kožního zásyp
 • Cymix® – antibiotické pulvisy a premixy pro vybrané trhy
 • SkinMed® – řada přípravků určená k péči o rány, uši, kůži a srst zvířat

Náš tým

Cymedica se snaží, aby se její spolupracovníci v rámci svého působení cítili ve firmě dobře, a zároveň se s firmou ztotožnili a starali se o ni jako o svoji vlastní.

Důležitá je vzájemná spolupráce a funkčnost na všech úrovních řízení. Cymedica pracuje na principu lokálních dceřiných společností s lokální odpovědností za řízení i výsledky a současně centrálně poskytovanými službami, jako je logistika, finanční řízení, new business development, IT služby apod. Jednotlivé regiony pak jsou organizovány do tzv. business units s vlastními lokálními manažery. Tento systém umožňuje kvalitní vedení i kontrolu výsledků práce všech spolupracovníků.

Mezi nejdůležitější hodnoty pro Cymedicu a její spolupracovníky patří odpovědnost vůči sobě, firmě, svým kolegyním a kolegům, manažerům, zákazníkům a dodavatelům.

Vzájemná úcta a spolupráce jsou klíčové.
Cymedica dbá na to, aby se o její činnost staral tým profesionálů s adekvátními odbornými znalostmi a lidskými vlastnostmi.

Všichni spolupracovníci jsou podporováni v jejich osobním a profesním rozvoji tak, aby i Cymedica rostla, mohla se rozvíjet a neustále zlepšovat.