Bravoxin injekční suspenze pro skot a ovce

NOVINKA v portfoliu přípravků pro hospodářská zvířata.

K aktivní imunizaci ovcí a skotu proti onemocnění spojenému s infekcemi způsobenými Clostridium perfringens typu A, C. perfringens typu B, C. perfringens typu C, C. perfringens typu D, Clostridium chauvoei, Clostridium novyi typu B, Clostridium septicum, Clostridium sordelliiClostridium haemolyticum a proti tetanu způsobenému Clostridium tetani.

K pasivní imunizaci jehňat a telat proti infekcím způsobeným výše uvedenými typy klostridií (vyjma C. haemolyticum u ovcí).

 

Subkutánní podání.

 

Ochranné lhůty: Bez ochranných lhůt.