CYMEDICA PRO PRAXI

Vážené kolegyně a kolegové,

ve spolupráci s agenturou KRC Team jsme pro Vás připravili v tomto roce novinku – sérii zajímavých seminářů – workshopů, které Vám mohou pomoci s řízením Vašich spolupracovníků, mohou Vám ukázat možnosti jak lépe vytěžit lidský i prostorový potenciál, který Vaše pracoviště mají a uspořádat si priority v rámci managementu Vaší praxe. První téma je „JAK LÉPE VÉST SVÉ ZAMĚSTNANCE“. Všechny podrobnosti týkající se tohoto semináře najdete v přiloženém informačním letáku zde.

 

Těšíme se na Vás!
Váš Cymedica tým