VETORYL 2018

Nový pohled na monitoring pacientů s CS léčených Vetorylem (Dechra, 2018)

 

Na základě několikaletých pokusů a studií je nově doporučeno u pacientů s Cushingovým syndromem, kteří jsou léčeni Vetorylem provádět  monitoring léčby tzv. Pre Pill Cortisol Test, tedy odebírat krev psa pro stanovení kortizolu PŘED ranní dávkou Vetorylu.

Toto doporučení platí pro psy, kteří jsou z pohledu majitele v dobrém zdravotním stavu (PU/PD ustupuje, pes je aktivní, bez známek nemoci) a z pohledu veterináře bez významných klinických projevů CS.

U psů, kteří na léčbu nezareagovali a jejich zdravotní stav se nezlepšil, je vhodné provést ACTH stimulační test.

Podrobnější informace o této „novince“ naleznete v přílohách (Vetoryl – Monitoring – Algoritmus z roku 2018 a Vetoryl – Kontrola hladiny kortizolu – Pre pill Cortisol Test).

 

Zároveň je doporučeno klást větší důraz na spolupráci s majitelem zvířete a monitoring pacienta v domácím prostředí.