CEVAXEL-RTU 50 mg/ml, injekční suspenze pro skot a prasata

Balení:
100ml, 250ml
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
Ceftiofurum 50 mg v 1 ml.
Detail:
Popis:
Antibiotikum - cefalosporin III.generace.
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Skot

Příbalová informace

 

CEVAXEL-RTU 50 mg/ml inj. sus. ad us. vet.
injekční suspenze pro skot a prasata
přípravek s indikačním omezením

 

Výrobce:

Ceva Santé Animale, Libourne, Francie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Ceva Santé Animale, Libourne, Francie.

 

Složení:

Ceftiofurum (ut Ceftiofuri hydrochloridum) 50 mg v 1 ml.

Pomocné látky:

Silica colloidalis anhydrica, Sorbitani oleas, Propylenglycoli dioctanodidecanoas, Aqua pro inj.

 

Cílový druh zvířat:

Skot a prasata.

Popis přípravku:

Olejovitá béžová injekční suspenze.

 

Druh obalu:

Průhledná PP /ethylenvinylalkohol /PP vícevrstvá plastová injekční lahvička, chlorobutylová gumová zátka s Al pertlí, krabička.

 

Balení:

100 ml, 250 ml.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica, antibiotikum.

 

Charakteristika:

Ceftiofur je cefalosporin třetí generace, který je účinný proti řadě grampozitivních a gramnegativních bakterií včetně kmenů produkujících beta-laktamázy. Baktericidní vlastnosti ceftiofuru jsou založeny na inhibici syntézy buněčné stěny bakterií.
Ceftiofur je účinný vůči následujícím mikroorganizmům, které vyvolávají respirační onemocnění u prasat: Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumoniae a Streptococcus suis. Bordetella bronchiseptica je k ceftiofuru přirozeně rezistentní.
Ceftiofur je účinný rovněž vůči bakteriálním původcům respiračních onemocnění u skotu: Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica, Histophilus somni; bakteriálním původcům akutní degenerace prstů skotu (interdigitální nekrobacilózy): Fusobacterium necrophorum, Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica); a bakteriálním původcům akutní poporodní (puerperální) metritidy u skotu: Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes a Fusobacterium necrophorum.

 

Indikace:

Infekce vyvolané bakteriemi citlivými na ceftiofur.
Skot:
Léčba respiračního bakteriálního onemocnění vyvolaného zástupci druhů Pasteurella multocida, Mannheimia haemolytica a Histophilus somni.
Léčba akutní interdigitální nekrobacilózy (panaritium, hniloba paznehtů) skotu vyvolané kmeny Fusobacterium necrophorum a Bacteroides melaninogenicus (Porphyromonas asaccharolytica).
Léčba akutní poporodní (puerperální) metritidy v době do 10 dnů po otelení vyvolané zástupci druhů E. coli, Arcanobacterium pyogenes a Fusobacterium necrophorum.
Prasata:
Léčba respiračního bakteriálního onemocnění vyvolaného zástupci druhů Pasteurella multocida, Actinobacillus pleuropneumonia a Streptococcus suis.

 

Kontraindikace:

Nepodávat zvířatům u nichž byla zjištěna hypersenzitivita k ceftioforu a dalším beta-laktamovým antibiotikům.
Nepodávat v případě známé rezistence na jiné cefalosporiny nebo beta-laktamová antibitiká.

 

Nežádoucí účinky:

Nezávisle na dávce se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce. V ojedinělých případech se může vyskytnout alergická reakce (např. kožní reakce, anafylaxe). V případě alergické reakce by měla být léčba okamžitě přerušena.
U některých prasat byly pozorovány mírné reakce v místě injekčního podání, jako je změna barvy fascie nebo tuku netrvající až do 20. dne po injekčním podání.
U skotu mohou být v místě injekčního podání mírné zánětlivé reakce, jako je otok tkáně, ztenčení pojivové tkáně a odbarvení podkoží a/nebo povrchu fascie svalu. Klinické zlepšení nastává u většiny zvířat do 10 dnů po injekčním podání i když mírně zabarvení tkáně může přetrvávat až po dobu 28 dnů nebo déle.

 

Interakce:

Přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními přípravky.

 

Březost a laktace:

Bezpečnost nebyla stanovena u prasnic ani krav během březosti a laktace.
Používat jen po zvážení prospěchu a rizika příslušným veterinárním lékařem.

 

Upozornění:

Zvýšené používání, včetně použití přípravku odlišného od pokynů uvedených v SPC může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních k ceftiofuru. Použití přípravku je nutno založit na výsledcích testů citlivosti a je rovněž nutno vzít v úvahu oficiální národní a regionální antibiotickou politiku. Ceftiofur by měl být vyhrazen pro léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.
Cevaxel RTU je určen pro léčbu jednotlivých zvířat. Nepoužívat pro účely prevence onemocnění nebo jako součást ozdravných programů na úrovni stáda. Léčba skupin zvířat musí být přísně omezena na případy probíhajících onemocnění v souladu se schválenými podmínkami použití.

 

Dávkování:

Skot: subkutánní podání.
Respirační onemocnění: 1 mg ceftiofuru/kg ž.hm./den, tj. 1 ml/50 kg po dobu 3-5 dnů.
Akutní interdigitální nekrobacilóza: 1 mg ceftiofuru/kg ž.hm./ den, tj. 1 ml/50 kg po dobu 3 dnů.
Akutní poporodní metritidy v době do 10 dnů po otelení: 1 mg ceftiofuru/ kg ž.hm./den, tj. 1 ml/50 kg po dobu 5 po sobě jdoucích dnů.
V případě akutní poporodní metritidy může být v některých případech nutná další podpůrná léčba.
Prasata: intramuskulární podání.
3 mg ceftiofuru/kg ž.hm./den, tj. 1 ml/16 kg po dobu 3 dnů.

 

Způsob použití:

Skot: subkutánní podání.
Prasata: intramuskulární podání.
Před použitím lahvičku dobře protřepat, aby vznikla suspenze.

 

Ochranná lhůta:

Skot: Maso: 8 dní. Mléko: bez ochranných lhůt.
Prasata maso 5 dní.

 

Použití, exspirace:

36 m., po prvním otevření 28 dní.

 

Způsob skladování:

Uchovávat injekční lahvičku v krabičce, aby byla chráněna před světlem.

 

Datum zpracování:

8.3.2013

 

Autor článku:

Dle SPC.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr