PATHOZONE

Balení:
10*10ml
Léková forma:
Intramamární suspenze
Aktivní látka:
Cefoperazonum (ut natricum)
Detail:
Cefoperazonum (ut natricum)
Popis:
Antibiotikum pro dojnice v laktaci
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Skot

Příbalová informace

 

PATHOZONE 250 mg intramamární suspenze
Cefoperazonum
Přípravek s indikačním omezením

 

Výrobce:

Haupt Pharma Latina S.r.L., SS 156 Km 47.600, 041 00 Borgo San Michele (Latina), Itálie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 155 00 Praha 5, ČR.

 

Složení:

1 injektor 10 ml obsahuje: Cefoperazonum (ut natricum) 250 mg.

Pomocné látky: Tocopherol alfa 4,6 mg.

 

Popis přípravku:

Bílá olejová suspenze.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria pharmaceutica, antibiotikum.

 

Cílový druh zvířat:

Dojnice v laktaci.

 

Indikace:

Léčba klinických mastitid dojnic v období laktace vyvolaných těmito původci:

Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae, Staphylococcus aureus (včetně penicilinázu produkujících kmenů), Escherichia coli, Arcanobacterium pyogenes, Pseudomonas aeruginosa. Klebsiella spp.

 

Kontraindikace:

Nepodávejte zvířatům se známou přecitlivělostí k cefalosporinům nebo při závažném poškození funkce ledvin.

 

Nežádoucí účinky:

Nejsou známy.

 

Interakce:

Cefoperazon není kompatibní s aminoglykosidovými antibiotiky jako jsou streptomycin, neomycin a gentamycin. Současné podání potenciálně nefrotoxických léčiv může prodloužit eliminaci cefoperazonu.

Při použití přípravku je nutno vzít v úvahu oficiální a místní pravidla antibiotické politiky.

Doporučuje se ponechat cefoperazon na léčbu klinických stavů, které měly slabou odezvu, nebo se očekává slabá odezva na ostatní skupiny antibiotik.

Použití cefoperazonu by mělo být, pokud je to možné, založeno na výsledku testu citlivosti.

Použití přípravku, které je odlišné od pokynů uvedených v tomto souhrnu údajů o přípravku (SPC), může zvýšit prevalenci bakterií rezistentních na cefalosporiny a snížit účinnost terapie ostatními vybranými cefalosporiny z důvodu možné zkřížené rezistence.

 

Dávkování:

Obsah jednoho 10 ml aplikátoru se aplikuje do postižené čtvrti ihned po vydojení. Intramamární aplikace má být provedena po očištění a dezinfekci struku.

 

Způsob použití:

Intramamární podání.

 

Upozornění:

Po použití přípravku si omyjte ruce. Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, požití nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné.

Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny a cefalosporiny a ti, kterým bylo doporučeno s těmito látkami nepracovat, by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

Pokud se rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři. Otok obličeje, rtů, očí nebo potíže s dýcháním jsou vážné symptomy a je doporučeno v těchto případech vyhledat pomoc lékaře.

 

Uchovávání:

uchovávejte při teplotě do 25 st. C. Chránit před chladem a mrazem.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

10 ml aplikátory po 10 kusech v papírové krabičce.

 

Ochranná lhůta:

Maso 2 dny, mléko 3 dny.

 

Použití, exspirace:

18 měsíců. Datum ukončení použitelnosti je uvedeno na obalu.

Nepoužívat po ukončení doby použitelnosti.

 

Datum zpracování: 16.3.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr