RIMADYL PALATABLE 20 mg

Balení:
100 tab
Léková forma:
Tablety
Aktivní látka:
Carprofenum
Detail:
Carprofenum
Popis:
Protizánětlivá a protirevmatická léčba pro psy
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

Příbalová informace

 

RIMADYL PALATABLE 20 mg tablety pro psy
Carprofenum

 

Výrobce:

Pfizer Animal Health SA, Rue Laid Burniat 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Zoetis Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika 

 

Složení:

Carprofenum 20 mg.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria – pharmaceutica.

 

Charakteristika:

Karprofen neprokázal žádný nežádoucí vliv na kloubní chrupavku psů po opakované léčebné dávce během 8 týdnů. Navíc, terapeutické koncentrace karprofenu ukázaly in vitro nárůst syntézy glykosaminoglykanů (GAG) chondrocytech získaných ze psí kloubní chrupavky.

 

Cílový druh zvířat:

Psi.

 

Indikace:

Analgézie a zmírnění zánětu při chronických muskuloskeletárních onemocněních, např. degenerační onemocnění kloubů. Rimadyl Palatable tablety jsou též určené na tlumení pooperační bolesti.

 

Kontraindikace:

Nepřekračovat doporučené dávky.

Čas eliminace nesteroidních antiflogistik včetně karprofenu je u koček delší než u psů a terapeutický index je užší. Z důvodu nedostatku specifických údajů o použití Rimadyl Palatable tablet u koček je toto použití kontraindikované.

Nepoužívat u zvířat trpících srdečními, jaterními nebo ledvinovými chorobami, kde je možnost gastrointestinální ulcerace nebo krvácení, anebo kde je zjevná krevní dyskrazie či hypersenzitivita na přípravek. Tak jako u ostatních nesteroidních antiflogistik existuje riziko ojedinělých ledvinových či jaterních nežádoucích reakcí. Nepoužívat v průběhu gravidity a laktace.

Neaplikovat současně či v průběhu (před a po) 24 hodin jiné NSAIDs. Některé NSAIDs mohou být silně vázané na plazmatické proteiny a mohou soutěžit s jinými silně vázanými léčivy, což může vyvolat toxický efekt.

 

Nežádoucí účinky:

Experimentální a klinické zkušenosti s karprofenom ukazují, že gastro-intestinální ulcerace je výjimečná a vyskytuje se jen při výrazném překročení terapeutické dávky.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Žádné významné lékové interakce nebyly u karprofenu popisované. Akutní toxicita karprofenu u zvířat nebyla v testech s patnácti běžně používanými léčivy významně ovlivněná. Byla to kyselina acetylsalicylová, amfetamin, atropin, chlórpomazin, diazepam, difenyldramin, etylalkohol, hydrochlórothiazid, imipramin, meperidin, propoxyphen, fentobarbital, sulfisoxazol, tetracyklin a tolbutamid.

Karprofen i warfarin mohou být vázané na plazmatické proteiny. Mohou být použité současně za předpokladu, že klinický stav je už důkladně monitorovaný, protože bylo dokázané že se vážou na dvě odlišná místa lidského a bovinního sérového albuminu.

 

Těhotenství a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti a laktace.

 

Dávkování:

Počáteční denní dávka 2-4 mg karprofenu/kg ž.hm. se může podat naráz nebo se může rozdělit na dvě stejné dávky. V závislosti na klinické odezvě může být po sedmi dnech tato dávka redukovaná na 2 mg karprofenu/kg ž.hm./den, podaná v jediné denní dávce. Délka léčby je závislá na klinické odezvě. Dlouhodobá léčba by měla být pod pravidelnou kontrolou veterinárního lékaře.

 

Způsob použití:

Pro perorální podání. Rimadyl Palatable tablety jsou ochucené a spontánně přijímané většinou psů.

 

Upozornění:

Použití u psů mladších než 6 týdnů nebo u starých psů může představovat určité riziko. Pokud je použití nevyhnutelné, tito psi by měli dostat redukovanou dávku a měli by být pozorně klinicky sledováni.

Vyhnout se použití u dehydrovaných, hypovolemických nebo hypotenzních psů, protože tu je riziko zvýšení renální toxicity.

Vyhnout se současné aplikace potenciálně nefrotoxických léčiv.

NSAID mohou způsobit inhibici fagocytózy a proto v případě léčby zápalu spojeného s bakteriální infekcí je nutné zvážit i současné použití antimikrobiální léčby.

 

Uchovávání:

Uchovávat při teplotě do 25 st. C, uchovávejte v suchu, chraňte před světlem.

 

Varování:

Pouze pro zvířata.

Veterinární přípravek je vydáván pouze na předpis.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

Velikosti balení: 14, 20, 30, 50, 60, 100 a 180 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Datum zpracování: 16.4.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno

 

Hledat produkt

Zrušit filtr