Suramox 500 mg/g

Balení:
50, 100, 200, 500, 1000, 1500, 3000 g
Léková forma:
prášek pro perorální roztok
Aktivní látka:
Amoxicilinum
Detail:
Popis:
Infekční onemocnění způsobená zárodky citlivými na amoxicilin
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase, Drůbež

PŘÍBALOVÁ INFORMACE

Suramox 500 mg/g perorální prášek

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

VIRBAC SA

1ére avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – CARROS (France)

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

VIRBAC S.A.

8-10, rue des Aulnaies

95420 Magny-en-Vexin (France)

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Suramox 500 mg/g perorální prášek

Amoxicillinum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Přípravek je bílý jemně zrnitý prášek obsahující v 1 g:

Amoxicillinum (A. trihydricum) 500 mg

 

 

 

 1. INDIKACE

 

Infekční onemocnění způsobená zárodky citlivými na amoxicilin.

Prasata: Respirační onemocnění způsobená Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp.Haemophilus spp.; streptokokové infekce, infekce urogenitálního traktu.

Kur domácí- brojleři: Infekce způsobené E. coli, Pasteurella spp. a Haemophilus spp.

 

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívejte u zvířat citlivých na amoxicilin nebo jiné ß-laktamy.

Nepoužívejte u králíků a hlodavců jako jsou morčata a křečci.

Nepoužívejte u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum

 

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Nejsou známy.

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Prasata a kur domácí – brojleři

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

20 mg amoxicilinu (jako trihydrát) na 1 kg ž.hm./den (tj. 400 mg přípravku na 10 kg ž.hm./den) po dobu 5 následujících dnů při perorálním podání. Přípravek může být v závislosti na druhu zvířete smíchán s pitnou vodou nebo tekutým krmivem.

 

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Perorálním podání.

Prasata: 1x denně. Přípravek musí být nejprve zředěn v malém množství vody, vzniklý roztok je dále nutno zředit v tekutém krmivu.

Kur domácí brojleři: postupné přidávání do pitné vody. Přípravek musí být nejprve zředěn v malém množství vody, vzniklý roztok je nutno dále zředit v nádrži s pitnou vodou. Uzavřete přívod vody do nádrže dokud se veškerý medikovaný roztok nespotřebuje. Tento proces ředění zabezpečuje lepší homogenitu finálního roztoku. Koncentrovaný roztok je možné také dodávat přes dávkovače vody.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Prasata: maso: 14 dní

Kur domácí – brojleři: maso: 1 den

Nepoužívejte u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na etiketě.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobit zvýšenou citlivost (alergii) po injikaci, inhalaci, polknutí nebo kontaktu s kůží. Alergické reakce na peniciliny a cefalosporiny mohou být závažné.  Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě výskytu edémů obličeje, rtů nebo očí nebo v případě dýchacích obtíží, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při manipulaci s přípravkem používat ochranné rukavice  a respirátor.

V případě přímého kontaktu substance s pokožkou zasažené místo omyjte vodou a mýdlem.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Únor 2013

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

Pouze pro zvířata.

 

Text určen pro balení:

50 g, 100 g: PE kelímek

200 g: PE kelímek

500 g, 1000 g: PE kelímek

1500 g, 3000 g: PE sud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PŘÍBALOVÁ INFORMACE = ETIKETA

Suramox 500 mg/g perorální prášek

 

 

 1. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A DRŽITELE POVOLENÍ K VÝROBĚ ODPOVĚDNÉHO ZA UVOLNĚNÍ ŠARŽE, POKUD SE NESHODUJE

 

Držitel rozhodnutí o registraci:

VIRBAC SA

1ére avenue – L.I.D. – 2065 m

06516 – CARROS (France)

 

Výrobce odpovědný za uvolnění šarže:

VIRBAC S.A.

8-10, rue des Aulnaies

95420 Magny-en-Vexin (France)

 

 

 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

 

Suramox 500 mg/g perorální prášek

Amoxicillinum

 

 

 1. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK

 

Přípravek je bílý jemně zrnitý prášek obsahující v 1 g:

Amoxicillinum (A. trihydricum) 500 mg

 

 

 1. LÉKOVÁ FORMA

 

Perorální prášek.

 

 

 1. INDIKACE

 

Infekční onemocnění způsobená zárodky citlivými na amoxicilin.

Prasata: Respirační onemocnění způsobená Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella spp.Haemophilus spp.; streptokokové infekce, infekce urogenitálního traktu.

Kur domácí – brojleři: Infekce způsobené E. coli, Pasteurella spp. a Haemophilus spp.

 

 

 1. KONTRAINDIKACE

 

Nepoužívejte u zvířat citlivých na amoxicilin nebo jiné ß-laktamy.

Nepoužívejte u králíků a hlodavců jako jsou morčata a křečci.

Nepoužívejte u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum (4 týdny před začátkem snášení vajec a v průběhu snášení)

 

 

 1. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

 

Nejsou známy.

 

 

 1. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

 

Prasata a kur domácí-brojleři

 

 

 1. DÁVKOVÁNÍ PRO KAŽDÝ DRUH, CESTA(Y) A ZPŮSOB PODÁNÍ

 

20 mg amoxicilu (jako trihydrát) na 1 kg ž.hm./den (tj. 400 mg přípravku na 10 kg ž.hm./den) po dobu 5 následujících dnů při perorálním podání. Lék může být v závislosti na druhu zvířete smíchán s pitnou vodou nebo tekutým krmivem.

 

 

 1. POKYNY PRO SPRÁVNÉ PODÁNÍ

 

Prasata: 1x denně. Přípravek musí být nejprve zředěn v malém množstvím vody, vzniklý roztok je dále nutno zředit v tekutém krmivu.

Kur domácí – brojleři: postupné přidávání do pitné vody. Přípravek musí být nejprve zředěn v malém množství vody, vzniklý roztok je nutno dále zředit v nádrži s pitnou vodou. Uzavřete přívod vody do nádrže dokud se veškerý medikovaný roztok nespotřebuje. Tento proces ředění zabezpečuje lepší homogenitu finálního roztoku. Koncentrovaný roztok je možné také dodávat přes dávkovače vody.

 

 

 1. OCHRANNÁ LHŮTA

 

Prasata: maso: 14 dní

Kur domácí – brojleři: maso: 1 den

Nepoužívejte u nosnic, jejichž vejce jsou určena pro lidský konzum.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

 

Uchovávat mimo dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Nepoužívejte přípravek po uplynutí doby použitelnosti – po EXP.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ

 

Peniciliny a cefalosporiny mohou způsobit zvýšenou citlivost (alergii) po injekčním podání, inhalaci, polknutí nebo kontaktu s kůží. Alergické reakce na peniciliny a cefalosporiny mohou být závažné.  Lidé se známou přecitlivělostí na peniciliny by se měli vyhnout kontaktu s veterinárním léčivým přípravkem.

V případě výskytu edémů obličeje, rtů nebo očí nebo v případě dýchacích obtíží vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Při manipulaci s přípravkem používat ochranné rukavice  a respirátor.

V případě přímého kontaktu substance s pokožkou zasažené místo omyjte vodou a mýdlem.

 

 

 1. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD  JE JICH TŘEBA

 

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

 

 1. DATUM EXSPIRACE

 

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: 10 dní

Doba použitelnosti po rozpuštění podle návodu: 24 hodin.

Doba použitelnosti po zamíchání do tekutého krmiva: 4 hodiny.

Po 1. otevření spotřebujte do:

 

 

 1. DATUM POSLEDNÍ REVIZE PŘÍBALOVÉ INFORMACE

 

Únor 2013

 

 

 1. DALŠÍ INFORMACE

 

POUZE PRO ZVÍŘATA.

 

Reg. číslo: 96/054/02-C

 

Text určen pro balení:

500 g, 1000 g, 2000 g a 3000 g vícevrstvé sáčky.

 

 

 1. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

 

Č.š.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr