SYNULOX RTU

Balení:
100ml
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
Amoxycilinum (ut trihydricum), Acidum Clavulanicum (ut Kalii clavulanas)
Detail:
Amoxycilinum (ut trihydricum), Acidum Clavulanicum (ut Kalii clavulanas)
Popis:
Antibakteriální léčiva pro skot, prasata, psy a kočky
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes, Kočka, Prase, Skot

Příbalová informace

 

SYNULOX RTU inj. ad us. vet.
Injekční suspenze.

 

Výrobce:

Haupt Pharma Latina S.r.L., SS 156 Km 47.600, 041 00 Borgo San Michele (Latina), Itálie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika.

 

Složení:

Amoxycilinum (ut trihydricum) 140,0 mg, Acidum Clavulanicum (ut Kalii clavulanas)35,0 mg.

Pomocné látky: Cocos oleum fractionatum ad 1 ml.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinarie pharmaceutica.

 

Cílový druh zvířat:

Skot, prasata, psi a kočky.

 

Indikace:

Tento přípravek má baktericidní účinky proti širokému spektru klinicky významných bakterií nalezených u velkých a malých zvířat. In vitro je přípravek účinný proti širokému spektru bakterií, včetně kmenů rezistentních na samotný amoxycilin, protože produkují beta-laktamázu:

Grampozitivní: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Corynehacterium spp., Clostridium spp., Bacillus anthracis, Actinomyces bovis, Peptostreptococcus spp.

Gramnegativní: Escherichia coli, Salmonella spp., Bordetella bronchiseptica, Campylobacter spp., Klebsiella spp., Proteus spp., Pasteurella spp., Fusobacterium necrophorum, Bacteroides spp., Haemophilus spp., Moraxella spp., Actinobacillus lignierisi, Actinobacillus pleuropneumonia.

Klinicky je tento přípravek určen k léčbě nemocí včetně:

Skot: Respiratorní infekce, infekce měkkých tkání (např. onemocnění kloubů, pupku, abscesy atd.), metritidy a mastitidy.

Kombinovaná terapie na léčbu mastitid skotu. V případech, kdy je potřebná systémová i intramamární léčba, může být použit injekční lék Synulox RTU inj. a.u.v. v kombinaci s intramamárním lékem Synulox LC susp. a.u.v.. Prasata: Respiratorní bakteriální infekce. Kolibacilóza. Poporodní infekce prasnic (např. mastitis, metritis a agalakcie).

Psi a kočky: Infekce dýchacích cest, infekce močových cest a kůže a infekce měkkých tkání (např. abscesy, pyodermie, záněty análních váčků, gingivitidy).

 

Kontraindikace:

Přípravek by neměl být aplikován králíkům, morčatům, křečkům a jiným malým hlodavcům. Pozornost je třeba věnovat při aplikaci malým přežvýkavcům.

 

Speciální upozornění:

Peniciliny a cefalosporiny mohou po injekci, inhalaci, pozření nebo po kožním kontaktu vyvolat hypersensitivitu (alergii). Hypersensitivita na peniciliny může vést ke zkříženým reakcím s cefalosporiny a naopak. Příležitostně mohou být alergické reakce na tyto látky i vážné. Pokud víte, že jste citliví nebo pokud jste byli upozorněni, abyste nepracovali s takovými preparáty, vyhněte se zacházení s nimi.

Zacházejte s těmito přípravky s maximální pozorností, abyste se vyhnuli nežádoucí expozici a přijměte všechna doporučená opatření.

Pokud se u vás rozvinou postexpoziční příznaky jako kožní vyrážka, měli byste vyhledat lékařskou pomoc a ukázat lékaři, co vás znepokojuje. Otok tváří, rtů nebo očí nebo ztížené dýchání jsou vážnějšími příznaky a vyžadují neodkladný lékařský zásah.

 

Nežádoucí účinky:

Použití tohoto přípravku může příležitostně způsobit lokální reakci tkáně v místě vpichu nebo bolest.

 

Interakce:

Současně nepodávat penicilin.

 

Dávkování:

U skotu, psů a koček může být aplikován jak intramuskulárně tak subkutánně, u prasat intramuskulárně, v dávce je 8,75 mg/kg (1 ml/20 kg tělesné hmotnosti) denně po 3-5 dnů.

U skotu pro kombinovanou léčbu se doporučuje následující minimální léčebný režim: Synulox RTU inj. v dávce 8,75 mg/kg ž.hm. (7,0 mg amoxycilinu a 1,75 mg kyseliny klavulanové) tj. 1 ml/20 kg ž.hm. 3x v 24-hodinových intervalech v kombinaci se Synulox LC susp. v dávce 1 stříkačka/1 infikovanou čtvrť 3 x v 12ti-hodinových intervalech. Pokud je nutné, Synulox RTU inj. se může podávat další 2 dny, tj. 5ti-denní léčba s 5 injekcemi.

 

Způsob použití:

Skot, psi a kočky – intramuskulárně, subkutánně.

Prasata – intramuskulárně.

 

Upozornění:

Před použitím lahvičkou dobře zatřepte. Po aplikaci masírujte místo vpichu. Používejte zcela suchou sterilní jehlu a stříkačku. Před použitím vždy otřete zátku.

Kyselina klavulanová je citlivá na vlhkost. Je proto velmi důležité, aby při natahování suspenze z lahvičky byla použita suchá jehla a stříkačka, jinak může dojít ke kontaminaci obsahu vodou. Ta pak může způsobit výskyt tmavohnědých kuliček, které souvisí se zanesením kapek vody do lahvičky. Takto změněná látka by neměla být používána, protože může mít významně změněnou účinnost.

 

Uchovávání:

Uchovávejte při teplotě do 25 st. C. Chráňte před světlem.

 

Poznámka:

Pokud chcete získat infornmace o tomto vetetrinárním léčivém přípravku, prosím, kontaktujte příslušného reprezentanta držitele rozhodnutí o registraci.

Belgi /Belgique/Belgien, Pfizer Animal Health s.a., Pleinlaan 17 Boulevard de la Plaine, B – 1050 Brussel – Bruxelles, Tel./Tél.: +32 (0)2 554 62 11.

Luxembourg, Pfizer Animal Health s.a., Pleinlaan 17 Boulevard de la Plaine, B – 1050 Brussel – Bruxelles, Tél.: + 32 (0)2 554 62 11.

Danmark, Orion PharmaAnimal health, Bogeskovvej 9, 3490 Kvistgaard, Tlf: +45 49 12 76 65.

Nederland, Pfizer Animal Health B.V., Postbus 37, NL – 2900 AA Capelle a/d IJssel, Tel: +31 (0)10 4064 600.

Deutschland, Pfizer GmbH, Direktionsbereich Tiergesundheit, Pfizerstrasse 1, D – 76139 Karlsruhe, Tel: +49 (0)721 6101 438.

Norge, Orion Pharma, Animal health, Postboks 52, Okern, 0508 Oslo, Tlf.: +47 22 88 73 00.

ÖsterreichPfizer Corporation Austria G.m.b.H, Seidengasse 33-35, A – 1071 Wien, Tel: +43 (0)1 52 11 57 20.

Espana, Pfizer Salud Animal, División de Pfizer, S.A., Avda. de Europa 20-B, Parque Empresarial „La Moraleja“, E – 28108 Alcobendas, Madrid, Teléfono: +34 91 4909900.

Portugal, Laboratórios Pfizer Lda., Apartado 30, P – 2831-906 Coina, Telefone: +351 21 2278200.

France, Pfizer, 23-25 avenue du Docteur Lannelongue, F – 75668 Paris Cedex 14, Téléphone: +33 (0)1 58 07 46 00.

Suomi/Finland, Pfizer Oy Animal Health, P.O. Box 45, FIN – 02601 Espoo, Telephone: +358 (0)9 4300 40.

Ireland, Pfizer Sales Ireland, trading as: Pfizer Animal Health, Ringaskiddy, County Cork – IRL, Telephone: +353 (0)1 408 9700.

Sverige, Orion Pharma, Animal Health, Box 334,192 30 Sollentuna, Tel: +46 (0)8 623 64 40.

ISLAND, Icepharm Ltd, Lynghals 13, 110 Reykjavik, Tel: +354 540 80 80.

United Kingdom, Pfizer Ltd, Sandwich, Kent, CT13 9NJ – UK, Telephone: +44 (0)1304 616161.

Italia, Pfizer Italia S.r.l., Via Valbondione 113, I-00188 Roma – Italy, Telefono: +39 06 3318 2933.

 

Uchovávání:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužitý vetrinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Ochranná lhůta:

Maso skotu 42 dnů. Maso prasat 31 dnů. Mléko 60 hodin. (5 dojení)

 

Použití, exspirace:

Po 1. otevření spotřebovat do 28 dnů.

 

Datum zpracování: 6.12.2011

Autor článku: ÚSKVBL, Brno

 

Hledat produkt

Zrušit filtr