VANGUARD PLUS 5/L EU

Balení:
25*1d
Léková forma:
Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem
Aktivní látka:
Virus febris contagiosae canis phyl. N-CDV, Virus laryngotrachetidis canis phyl. Manhattan , Virus parainfluensis canis phyl. NL-CPI-5, Parvovirus enteritidis canis attenuatum phyl. NL-35-D, Leptospira canicola inactivata, Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata
Detail:
Virus febris contagiosae canis phyl. N-CDV, Virus laryngotrachetidis canis phyl. Manhattan , Virus parainfluensis canis phyl. NL-CPI-5, Parvovirus enteritidis canis attenuatum phyl. NL-35-D, Leptospira canicola inactivata, Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata
Popis:
Živá virová a inaktivovaná bakteriální vakcína pro psy
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Pes

Příbalová informace

 

VANGUARD PLUS 5/L EU
Lyofilizát pro přípravu injekční suspenze s rozpouštědlem

 

Výrobce:

Pfizer Animal Health, Louvain-la-Neuve, Belgie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, ČR.

 

Složení:

Každá dávka 1 ml obsahuje:
Lyofilizovaná živá (atenuovaná) složka:
Virus febris contagiosae canis, phyl. N-CDV 103,0 – 105,5 CCID50*, Virus laryngotrachetidis canis, phyl. Manhattan 103,2 – 105,2 CCID50, Virus parainfluensis canis, phyl. NL-CPI-5 106,0 – 108,0 CCID50.
Tekutá složka (rozpouštědlo): Parvovirus enteritidis canis attenuatum, phyl. NL-35-D 107,0 – 108,5 CCID50, Leptospira canicola inactivata min 40 „hamster protective dose“**, Leptospira icterohaemorrhagiae inactivata min 40 „hamster protective dose“.
* 50% infekční dávka pro buněčnou kulturu.
** 80% ochranná dávka, křečci (dle monografie evropského lékopisu).

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria immunopraeparata.

 

Cílový druh zvířat:

Psi.

 

Indikace:

Aktivní imunizace psů na prevenci klinických příznaků onemocnění a snížení rizika infekce způsobené psím adenovirem Typ 2, na prevenci mortality a klinických příznaků včetně leukopenie a snížení vylučovaní viru způsobeného psím parvovirem (typ 2a, 2b a 2c). Na prevenci klinických příznaků onemocnění způsobených virem psinky a psím adenovirem Typ 1, na snížení patologických příznaků onemocnění způsobených virem parainfluenzy a na snížení rizika infekce způsobené Leptospira canicola a Leptospira icterohaemorrhagiae.

Nástup imunity pro parvovirovou složku u séronegativních štěňat je 7 dní po první vakcinaci.

Nástup imunity pro parvovirovou složku u séropozitivních štěňat je přibližně 2 týdny po poslední dávce základního vakcinačního schématu.

Nástup imunity pro ostatní složky je přibližně 2 týdny po poslední dávce základního vakcinačního schématu.

Trvání imunity je 12 měsíců po poslední dávce základního vakcinačního schématu a je založeno na sérologických/čelenžních údajích pro všechny antigeny s výjimkou CPi složky, u které je trvání imunity založeno na anamnestické odpovědi pozorované po čelenži 1 rok po podání vakcíny.

 

Kontraindikace:

Gravidita.

 

Nežádoucí účinky:

V místě aplikace se může po vakcinaci objevit mírný přechodný otok, který samovolně vymizí do 10 dnů. Ojediněle se může vyskytnout anafylaktická reakce.

V takovém případě se doporučuje ihned podat adrenalin nebo jinou ekvivalentní látku.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti prokazují, že tato vakcína může být subkutánně podávána psům ve stejný den jako vakcína Vanguard R, a to bud smícháním v jedné stříkačce nebo podáním na různá injekční místa.

Nemísit s jiným veterinárním léčivých přípravkem kromě vakcíny Vanguard R.

 

Těhotenství a laktace:

Nebyla stanovena bezpečnost veterinárního léčivého přípravku pro použití během březosti, proto by gravidní feny neměly být vakcinovány vakcínou Vanguard Plus 5/L EU.

 

Dávkování:

Lyofilizovanou složku Vanguard DA2Pi nařeďte pomocí tekuté složky Vanguard CPVL. Promíchejte a okamžitě subkutánně aplikujte celý obsah injekce (1 ml).

Základní vakcinační schéma:

Štěňata mladší 12 týdnů: 2 dávky v odstupu 14 dnů.

První vakcinace by měla být provedena v 8.-9. týdnu věku.

Štěňatům, kterým byla podána 2. dávka před 12. týdnem věku, by měla být aplikována 3. dávka v intervalu minimálně 14 dnů (tj. po 12. týdnu věku).

Minimální zdokumentovaný věk pro vakcinaci je 5 týdnů.

Primovakcinované jedince mladší 12 týdnů je vhodné dále vakcinovat v intervalu 14 dnů s poslední revakcinací po 12. týdnu věku.

Štěňata ve věku 12 týdnů a starší: 2 dávky v odstupu 14 dnů.

Leptospirové složky: doporučuje se každoroční revakcinace.

Virusové složky: doporučuje se každoroční revakcinace. Pokud ovšem veterinární lékař zváží pro jednotlivá zvířata prospěch a rizika ke stanovení četnosti revakcinací vakcínou Vanguard Plus 5/L EU, měl by být obeznámen s následující informací. Sérologické údaje ukázaly, že u většiny psů, kteří byli alespoň jednou revakcinováni, se může udržet protektivní hladina imunity proti virovým složkám vakcíny Vanguard Plus 5/L EU po dobu nejméně 4 let. Pro další informace kontaktujte společnost.

Souběžné podání s vakcínou Vanguard R

Pro smíchání vakcín rekonstituujte vakcíny Vanguard podle pokynů v jejich SPC. Lahvičku s rekonstituovanou vakcínou dobře protřepejte a poté smíchejte s 1 ml vakcíny Vanguard R buď v lahvičce Vanguard R nebo v injekční stříkačce. Před použitím Vanguard R dobře protřepejte. Před použitím smíchané vakcíny jemně protřepejte a poté podávejte subkutánně.

 

Upozornění:

K aplikaci vakcíny je nutné použít sterilní stříkačky a jehly. K sterilizaci nepoužívejte chemikálie, protože zbytky dezinfekčního přípravku mohou inaktivovat vakcínu.

Před aplikací důkladně protřepejte.

V případě náhodného sebepoškození injekčně aplikovaným přípravkem, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

Vysoké hladiny mateřských protilátek mohou být příčinou nedostatečné odpovědi na vakcinaci.

I když byla prokázána účinnost vakcíny v přítomnosti mateřských protilátek je třeba tuto skutečnost vzít v úvahu pro načasování vakcinace.

 

Uchovávání:

Při teplotě 2-8 st. C. Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

 

Varování:

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Uchovávat mimo dosah dětí.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnost uvedené na obalu.

Pouze na předpis veterinárního lékaře.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

5 dávek (5 x 1 lyofilizát a 5 x 1 tekutá složka)

25 dávek (25 x 1 lyofilizát a 25 x 1 tekutá složka).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

 

Ochranná lhůta:

Není určeno pro potravinová zvířata.

 

Použití, exspirace:

Obsah lékovky spotřebujte bezprostředně po naředení.

 

Datum zpracování: 16.3.2012

Autor článku: ÚSKVBL, Brno

 

Hledat produkt

Zrušit filtr