Akce

  • Protože Vám nasloucháme
  • Protože plníme sliby
  • Protože neseme odpovědnost
  • Protože se snažíme být stále lepší

Vybíráme pro Vás a Vaše podnikání kvalitní produkty. Pozorně nasloucháme Vašim požadavkům a nabídku produktů a služeb pravidelně obměňujeme.

Stále se snažíme přicházet s novými dosud chybějícími produkty na našich trzích.

Dohlížíme na to, aby výrobky, které prodáváme, splňovaly veškeré legislativní požadavky a aktivně se zapojujeme do registračního procesu.

Maximálně zajišťujeme dostupnost všech produktů, které prodáváme a velmi nám záleží na rychlém zavádění novinek.

Na kvalitu našich služeb nahlížíme velmi sebekriticky a neustále se snažíme zdokonalovat servis ve všech oblastech našeho podnikání.

Kvalifikovaně vyrábíme vlastní produkty a výrobky našich dodavatelů balíme tak, abychom vyhověli náročným požadavkům legislativy v podmínkách EU.