APPKA – Dog & Cat Anaesthesia

Představujeme Vám novinku – UNIKÁTNÍ APLIKACI PRO VETERINÁRNÍ ANESTEZII

Dog & Cat Anaesthesia

Nyní je vedení protokolu o anestezii a analgezii šitého přímo na míru každému zvířeti ještě jednodušší.

Aplikace Dog & Cat Anaesthesia, která byla vyvinuta ve spolupráci s Asociací Veterinárních Anesteziologů (AVA) a napsaná zkušenými specialisty z oblasti veterinární anestezie,

Jedná se o vzdělávací nástroj, který vám poskytne praktické a dostupné informace přímo do vašich rukou.

Stáhněte si mobilní aplikaci

Odkaz ZDE

Odkaz ZDE

DŮLEŽITÉ – doporučujeme pročíst předtím, než začnete aplikaci používat

Pokud budete tuto aplikaci používat, budete vázáni smluvními podmínkami vztahujícími se k aplikaci. Smluvní podmínky jsou uvedeny v části „Licenční smlouva“ v obchodě App Store / Google Play.

Neklikejte na tlačítko „SOUHLASÍM“ a nepoužívejte aplikaci, pokud se smluvními podmínkami NESOUHLASÍTE.

Níže jsou pro připomenutí shrnuty některé z hlavních bodů smluvních podmínek (před kliknutím na tlačítko „SOUHLASÍM“ byste si však měli přečíst jejich plnou verzi):

Informace získané z této aplikace (dále jen Aplikace) by měly být nezávisle ověřeny: Aplikace slouží jako snadno dostupný zdroj praktických informací a jako podpora při provádění anestezie ve veterinární praxi. Nesmíte se však spoléhat pouze na informace obsažené v Aplikaci. Před tím, než se rozhodnete podniknout, nebo nepodniknout, jakékoliv kroky na základě informací získaných z Aplikace, důrazně doporučujeme si tyto informace nezávisle ověřit pomocí aktuální literatury publikované výrobcem nebo dodavatelem veterinárních léčiv a produktů.

Povinnosti veterinárního lékaře v oblasti výdeje receptů: Upozorňujeme veterinární lékaře, že při vystavování receptů je nutné dodržovat všechny platné právní předpisy a nařízení u každého zvířete zvlášť. S ohledem na preskripční kaskádu musí být recept vystaven příslušným veterinárním lékařem pro každý jednotlivý případ na základě odborného posudku a s informovaným souhlasem majitele.

Neposkytujeme žádnou záruku: Používáním Aplikace souhlasíte a berete na vědomí, že ani společnost Dechra Limited, ani žádná ze společností z její skupiny, poskytovatelé, editoři, nebo přispěvatelé této Aplikace (dále jen Přispěvatelé) neposkytují žádná prohlášení, záruky nebo závazky v souvislosti s Aplikací, jejím používáním nebo s informacemi v ní obsaženými včetně, a ne výlučně, co se týče do přesnosti, aktuálnosti nebo celistvosti informací, neporušování autorských práv, vhodnosti pro konkrétní účel nebo zda splní vaše požadavky. Souhlasíte s tím, že používáte Aplikaci na své vlastní riziko, a že Aplikace je poskytnuta „tak jak je“ a „dle dostupnosti“ bez jakékoliv záruky.

Prosím zkontrolujte, zda je pro vás Aplikace vhodná před tím, než ji použijete: Aplikace nebyla vyvinuta za účelem splnění vašich individuálních nároků. Prosím zkontrolujte, zda služby a funkce Aplikace (tak jak jsou popsány na stránkách obchodu s aplikacemi) splňují vaše požadavky.

Přispěvatelé nejsou nijak odpovědní za vaše používání Aplikace: Žádný z Přispěvatelů (definováno výše) nenese odpovědnost (ať už smluvní, v oblasti protiprávního jednání, včetně nedbalosti, nebo jinak) vůči vám ani dalším osobám v souvislosti s jakýmkoliv používáním Aplikace nebo ve vztahu k jakékoliv informaci, která je poskytnuta (nebo neposkytnuta) v Aplikaci včetně, a ne výlučně, jakékoliv informace týkající se dávkování a metod aplikování jakýchkoliv farmaceutických produktů.

POZORNĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE SMLUVNÍ PODMÍNKY, A POTÉ (POUZE POKUD SOUHLASÍTE) KLIKNĚTE NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“.

NEKLIKEJTE NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM“ A NEPOUŽÍVEJTE APLIKACI, POKUD SE SMLUVNÍMI PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE.