HUBNE VÁŠ KOČIČÍ PACIENT? NABÍZÍME ŘEŠENÍ.

23. 11. 2021

Dlouhodobé nechutenství a výrazná ztráta hmotnosti koček jsou stavy, které můžeme označit jako život ohrožující. Mohou postihnout jakoukoli kočku. Jsou ohroženy všechny věkové kategorie, plemena a velikosti koček. A objevují se i u koček, které dříve trpěly nadváhou.

Článek dále popisuje další důležité parametry, které s úbytkem váhy souvisí a to především: stanovení ideální tělesné hmotnosti pomocí metody Body Condition Score, důležitost časové osy obzvláště u koček, vliv na kvalitu životanejčastější diagnózy u kterých lze nedostatečnou hmotnost kočičích pacientů očekávat.

Nabízí také řešení tohoto problému pomocí účinné látky mirtazapin, která poskytne veterináři čas pro hledání a stanovení finální diagnózy a její řešení. Na konci pak zmiňuje nově registrovaný veterinární lék Mirataz® společnosti Dechra. Jedná se o transdermální mast a jediný veterinární přípravek s účinnou látkou mirtazapin.

Pokud Vás tato problematika zaujme, je možné v ní pokračovat v následujícím článku s názvem Mirataz® v otázkách a odpovědích. V něm se také dozvíte všechny podrobnosti k přípravku a jeho benefity i možná úskalí.

 

 

 

 

Dlouhodobé nechutenství a výrazná ztráta hmotnosti koček jsou stavy, které můžeme označit jako život ohrožující. Mohou postihnout jakoukoli kočku.

Z materiálů společnosti Dechra připravila MVDr. Martina Mudráková

Úvod

Dlouhodobé nechutenství a výrazná ztráta hmotnosti koček jsou stavy, které můžeme označit jako život ohrožující. Mohou postihnout jakoukoli kočku – jsou ohroženy všechny věkové kategorie, plemena a velikosti koček. A objevují se i u koček, které dříve trpěly nadváhou.

Úbytek hmotnosti bývá také časným indikátorem onemocnění u geriatrických koček. Nicméně jeho pomalý nástup mnohdy znamená, že majitelé jej buď vůbec nezaznamenají anebo jej považují u stárnoucí kočky za normální.

Další důležité parametry

Hubnoucí kočky mají také sníženou tělesnou kondici tzv. BCS (Body Condition Score). Tato horší kondice je pak v přímé korelaci s kratší délkou přežití u různých nemocí, včetně neoplazií, městnavého srdečního selhání, jaterního selhání a chronického onemocnění ledvin (CKD).

Zároveň je nesmírně důležité identifikovat úbytek hmotnosti včas, abychom mohli předejít negativním efektům. Všichni dobře známe sklon koček k rozvoji jaterní lipidózy, ke které může dojít v důsledku rychlého úbytku hmotnosti. Musíme ale také brát v úvahu i ostatní negativní dopady, které může hubnutí mít, jako je snížená imunitní funkce, špatné hojení ran a celkové snížení aktivity. Tyto situace vedou k prodloužení hospitalizací a k vyšším nákladům na péči o pacienta. Jak jsme již zmínili, pacienti s nízkou tělesnou hmotností mají zvýšené riziko nemocí a úmrtí. Všichni veterinární lékaři si jednoznačně uvědomují fakt, že ztráta hmotnosti bývá varovným signálem onemocnění u geriatrických koček. Mnohé studie potvrdily, že kočky s CKD ztratily v průměru 8,9% své tělesné hmotnosti v roce před vyslovením diagnózy a úbytek hmotnosti byl do určité míry přítomen již 3 roky před stanovením diagnózy chronického onemocnění ledvin. Další studie poukázaly na dlouhodobou ztrátu hmotnosti u koček s různými typy rakoviny a onemocněním štítné žlázy. Kočky začínaly hubnout po dobu 2 let před stanovením těchto diagnóz.

Jako velmi podstatnou je potřeba vnímat také otázku kvality života. Úbytek hmotnosti, špatná chuť k jídlu a vzhled kočky mají vliv na vnímání kvality života majitelem a ovlivňují rozhodnutí o léčbě, jakou jsou ochotni podstoupit, nebo může vést k rozhodnutí o eutanazii. Studie také ukázaly, že majitelé považují podávání více léků za stresující a vnímané jako negativně ovlivňující kvalitu života jejich kočky. Úroveň znepokojení se zvyšovala se zvyšujícím se počtem léků. Zároveň bylo prokázáno, že majitelé koček dodržují léčebná doporučení (od změn ve stravě až po podávání perorálních léků), pokud jejich kočka přijímá potravu.

Mezi nejčastější diagnózy, kde je hlavním projevem úbytek hmotnosti a nechutenství u koček, patří: chronické ledvinové selhání, FLUTDs, nemoci oralního / dentalního systému (ztráta chuti a bolest), postižení gastrointestinálního traktu (zvracení/průjem), zánětlivá onemocnění střev nebo enteropatie, lymfomy, pankreatitida, onemocnění jater a žlučových cest, alergie na jídlo, atopická dermatitida, pyodermie, astma, hypertrofická kardiomyopatie, dirofilárie v srdci, hypertyreóza, diabetes mellitus, artritické stavy, abscesy, ale také různá traumata či post-chirurgické stavy.

Jak postupovat

Vidíme tedy, že ztráta hmotnosti u kočičích pacientů je závažná a je třeba ji rychle řešit. Nemůžeme čekat, zda a kdy se upraví chuť kočky, protože hrozí, že začne hubnout. Mnoho odborníků doporučuje zasáhnout hned, jakmile dojde ke ztrátě hmotnosti nebo špatné chuti k jídlu. Tato včasná terapeutická intervence minimalizuje důsledky hubnutí a poskytuje veterinářům více času na dosažení konečné diagnózy.

Aktuální situace je podle průzkumů společnosti Dechra taková, že asi 75% koček, které jsou na pracoviště přivedeny a mají úbytek hmotnosti, je poskytnuta nějaká forma léčby (léky, dieta anebo léky v kombinaci s dietou). Nicméně u čtvrtiny koček s úbytkem hmotnosti bývá obvyklý přístup „vyčkejte a uvidíte“, který není ideální. Průměrně tyto kočky čekají na léčbu měsíc. Mezi hlavními důvody, proč nejsou kočky medikovány, veterináři nejčastěji uvádějí: problémy s podáváním léků (frekvence a způsob podání), nedostatečná spolupráce s majitelem, komorbidity, (ne)registrace léků pro kočky, náklady na léčbu, bezpečnost při podávání léčby a další. Aktuálně jsou tedy hubnoucí kočky nebo kočky s nechutenstvím krmeny za použití peorálního podávání krmiva ve stříkačce anebo pomocí různých typů sond (naso- oesofageální, oesofagostomické, gastrostomické sondy). Tento přístup je však poměrně časově a organizačně náročný. Nicméně závažnější je fakt, že takové krmení většinou primárně nepokrývá energetické požadavky pacienta, protože požadovaný objem tekuté stravy k dosažení kalorických požadavků bývá velmi vysoký. Navíc je poměrně stresující, často spojen s nutnou sedací pro zavedení sondy a může u pacienta vyvolat averzi pro příjem potravy a zhoršit tak problém. Jako alternativy zvýšení příjmu krmiva jsou používány i některé jiné veterinární nebo humánní léky, ale žádný z nich není pro tento efekt přímo registrován.

Použití mirtazapinu ve veterinární praxi

Mirtazapin není nová účinná látka a v humánní medicíně je používán již více jak 20 let. Bezpečnost mirtazapinu pro člověka je tedy dlouhodobě ověřena. Navíc v průběhu let byl prokázán také efekt při použití u koček. Několik na sobě nezávislých studií zdokumentovalo, že mirtazapin u koček zvyšuje chuť k jídlu, přírůstek hmotnosti a snižuje zvracení, a proto jej zná i mnoho veterinárních lékařů. Veterinární farmaceutické společnosti ale hledaly jiný způsob podání než perorální, protože u kočky je obecně podání tablet problém a u těch, které navíc odmítají potravu, se podání ještě více komplikuje. Navíc používání humánních tablet s mirtazapinem přinášelo další nevýhody. Nebyla stanovena perorální dávka pro kočky, tablety pro lidi nemají vhodnou sílu a musí být rozděleny nebo rozlomeny, což vede k nepřesnému dávkování. Dále je potřeba myslet i na dopad na uživatele a manipulaci při dělení těchto tablet. Proto se tedy veterinární společnosti zaměřily na formu transdermálního podání mirtazapinu. A uspěly. Navíc v průběhu studií použití mirtazapinu u koček bylo prokázáno, že při transdermální aplikaci je k dosažení požadovaného efektu potřeba nižší dávka. Proto je i sérová koncentrace mirtazapinu nižší, což minimalizuje nežádoucí reakce, jako je nadměrná vokalizace nebo hyperaktivita koček a vliv na ostatní orgány (játra a ledviny).

Shrnutí výhod veterinárního mirtazapinu

Mirtazapin v přípravku Mirataz® (Dechra) obdržel registraci Evropské agentury pro léčivé přípravky. Byl tedy podroben přísným evropským normám pro registrační proces zajišťující, že jsou povoleny pouze léky, které splňují stanovený standard kvality, bezpečnosti a účinnosti.

Nová transdermální aplikace umožní, že kočka nemusí přijmout lék perorálně. Snadné podání zvyšuje pravděpodobnost lepší spolupráce s majitelem.

Rychlé působení zajistí, že kočky významně přibývají na váze už v průběhu 14 dní.

Mirataz® (Dechra) má širokou indikaci a kříží disciplíny, což znamená, že může být použit u různých nemocí.

A co dál

Jelikož je přípravek Mirataz® (Dechra) určen pro podání po dobu 14 dní, logicky vyvstává otázka, jak dále s takovým pacientem pokračovat. Vždy je potřeba brát v úvahu primární onemocnění, které jsme nakonec diagnostikovali. Nicméně každá nemocná kočka musí přijímat dostatek potravy tak, aby byly pokryty její energetické a nutriční požadavky a došlo k úpravě jejího BCS, jinak nebude prognóza příznivá.

Perorální příjem umožňuje také propuštění do domácího léčení. A dlouhodobá nutriční podpora je důležitá i pro řešení základního klinického stavu. Myslete ale také na to, že nestačí, aby pacient „jen přijímal“ potravu, ale je potřeba zvolit vhodnou variantu. Pro první dny jsou primárně určeny veterinární „zotavovací“ diety. Tyto diety jsou důležitým nástrojem při zvládání neočekávaného úbytku hmotnosti. Složení „ideální“ zotavovací diety by mělo zahrnovat: vysoký obsah bílkovin (pro podporu udržování svalové hmoty), vysoký obsah energie (pacienti jsou často kachektičtí, trpí anorexií a nejsou schopni přijímat velké objemy potravy), nízký obsah sacharidů, resp. vysoký obsah tuků (pacienti s kritickou péčí jsou inzulín rezistentní a proto potřebují jako zdroj energie tuky), vysokou stravitelnost (pro kompenzaci snížené absorpční kapacity), vysokou chutnost (povzbuzení k jídlu i při špatné chuti). Mezi další důležité složky podporující kriticky nemocné pacienty patří: omega – 3 nenasycené mastné kyseliny z mořských zdrojů (EPA a DHA z ryb a mořského krillu), vybrané esenciální či semi-esenciální aminokyseliny: glutamin, arginin, valin, leucin, izoleucin, minerály (zinek), beta-1,3 / 1,6-glukany, L-karnitin a další. Taková výživa je pak schopna zajistit rekonvalescenci, podporu imunitního systému, rychlejší hojení ran a řešení jaterní lipidózy koček.

Závěr

Neočekávaná ztráta hmotnosti je jedním z hlavních důvodů, proč majitelé prezentují své kočky veterináři. Přesto mnoho z těchto pacientů přichází se zpožděním několika měsíců. Navíc téměř čtvrtina pacientů opouští tuto první návštěvu bez léčby. Úbytek hmotnosti a adekvátní výživa souvisí s přežitím a jedná se tedy o velmi závažný problém. Také jsou spojovány s vnímáním kvality života kočičích pacientů jejich majiteli. Pokud bude majitel schopen poznat , že je ho kočka hubne, může přijít k veterináři dříve. Je tedy velmi důležité pravidelně a opakovaně majitele informovat, jak pozná ztrátu hmotnosti u své kočky a jak je důležité, aby tento stav začali řešit ihned.

Léčba hubnutí a špatné chuti k jídlu před stanovením konečné diagnózy prospívá pacientovi a poskytuje veterináři čas pro další diagnostiku.

Mirtazapin je aktuálně účinná látka první volby a jeho použití v registrované veterinální transdermální formě (Mirataz®, Dechra) bylo již zdokumentováno a publikováno v prezentacích, webinářích a odborných časopisech. Jeho použití zvyšuje dobrou spolupráci s majiteli, ktrerým zároveň poskytuje potřebnou jistotu a klid v léčbě jejich kočky.

Reference

Cahill, C. (2006 ) Mirtazapine as an Antiemetic. Veterinary Forum, 34-36

Quimby, J.M., Gustafson, D.L., Samber, B.J. and Lunn, K.F. (2011) Studies on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of mirtazapine in healthy young cats, Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 34(4): 388-396

Quimby, J.M., Gustafson, D.L. and Lunn, K.F. (2011) The pharmacokinetics of mirtazapine in cats with chronic kidney disease and in age-matched control cats, Journal of Veterinary Internal Medicine, 25(5): 985-989

Fitzpatrick, R.L., Quimby, J.M., Benson, K.K., et al. (2018) In vivo and in vitro assessment of mirtazapine pharmacokinetics in cats with liver disease, Journal of Veterinary Internal Medicine, 32(6): 1951-1957

Buhles, W., Quimby, J.M., Labelle, D., et al. (2018) Single and multiple dose pharmacokinetics of a novel mirtazapine transdermal ointment in cats, Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 41(5): 644-651

Mason, B., et al. (2019) Double-blind, placebo controlled, randomized study to evaluate the weight gain drug, mirtazapine transdermal ointment, in cats experiencing unintended weight loss: A post-hoc analysis of cats with suspected renal disease, BSAVA Congress Proceedings 424

Poole M., Quimby J., et al. (2019) A double blind, placebo-controlled, randomized study to evaluate the weight gain drug, mirtazapine transdermal ointment, in cats with unintended weight loss, Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, 42(2) : 179-188