Selektivní zaprahování dojnic

6. 11. 2023

Nová metoda, staré výzvy

Zaprahování dojnic je proces, který je zásadní pro zdraví krav a kvalitu produkovaného mléka. Nově nelze aplikovat antibiotické přípravky v chovu plošně, ale pouze selektivně. Co to v praxi znamená? Místo plošného použití antibiotik se nyní musíme zaměřit na cílenou aplikaci u konkrétních zvířat. Více vás čeká v našem článku.

Nová legislativa mění pravidla hry

Ve snaze vypořádat se s rizikem antimikrobiální rezistence požadují všichni aktéři potravinového řetězce, od zpracovatelů až po spotřebitele, uvážlivější způsob používání antibiotik v humánní i veterinární medicíně. V lednu 2022 vešla v platnost nová legislativa, která upravila rutinní plošné používání antibiotických intramamárních přípravků při zaprahování dojnic.

Nově nelze aplikovat DC přípravky v chovu plošně, ale pouze cíleně, selektivně konkrétním zvířatům, ostatní zvířata by měla být zaprahována bez ATB přípravků. 

Úspěch při tomto postupu velmi závisí na spolupráci managementu farmy s veterinárními lékaři a vyžaduje změnu rutinních postupů při dodržování zoohygienických opatření a způsobech péče o stádo a vemena dojnic. Veškerá snaha ošetřovatelů musí být zaměřena na maximální omezení infekčního rizika z prostředí, celkový dobrý zdravotní stav dojnic před nadcházejícím otelením, během porodu a v prvních dnech po otelení.

Jak vypadá praxe

Podle stávající platné legislativy má chovatel každou aplikaci antibiotik zdůvodnit a veterinární lékař, dle nařízení o VLP musí být schopen odůvodnit profylaktické, či metafylaktické podání. 

Důvodů pro aplikaci antibiotik při zaprahování může být více

Selektivní zaprahování dojnic
  • pozitivní bakteriologický nález, 
  • zvýšený počet somatických buněk poukazující na fakt, že mléčná žláza dojnice je postižená, 
  • mnoho dalších faktorů jako jsou výsledky klinického vyšetření, NK-testu, celková nákazová situace ve stádě atd.

Aktuálně neexistuje žádné pravidlo, které by dále upravovalo kritéria pro ten který způsob zaprahování, ani není stanoven limit, kolik kterých jedinců ve stádu má být. Což je z biologického hlediska naprosto pochopitelné. 

Období stání na sucho je pro dojnici a její zdraví kritické období s velkým rizikem nákazy. Přičemž platí, že čím vyšší je dojivost, tím je riziko infekce během stání na sucho větší. Samozřejmě, že infekce v období zaprahnutí je pak potencionální obrovský problém pro následující laktační období, které je tím vždy ovlivněno. 

Dvě možnosti, jak zabránit vzniku nových infekcí

K tomu, aby se efektivně zabránilo vzniku nových infekcí, existují dvě možnosti. V prvé řadě je nutné zabránit možnosti proniknutí choroboplodných zárodků do struků a dále do mléčné žlázy. 

Za druhé je nutné cíleně zlikvidovat původce mastitid, kteří se již nachází uvnitř mléčné žlázy za pomoci antibiotik. 

U prokazatelně klinicky zdravých zvířat však není použití antibiotik potřebné. V těchto případech je naprosto dostatečné „zapečetění“ strukového kanálku, které zamezí vniknutí bakterií a vzniku mastitid některým z používaných přípravků typu strukové zátky. 

Postup, kdy se struky pouze „zalepí“, je možné jednoznačně doporučit pouze u zvířat, která mají mléčnou žlázu absolutně zdravou. 

Asi jeden měsíc před zaprahnutím je nutné vybrané dojnice podrobit pečlivé kontrole. V případě, že i jen jedna čtvrtka vemene vykazuje při použití NK testu pozitivní nález, je nutné udělat mikrobiologický rozbor a použít vhodné antibiotikum. Přeléčení dojnic ke konci laktace je vždy spojeno s menší ztrátou mléčné produkce než na počátku nové laktace.

V případech, kdy je nutno přistoupit k použití ATB léčby mléčné žlázy se aktuálně v souladu s antibiotickou politikou upřednostňuje použití jednoduchých, necefalosporinových antibiotických přípravků.

Jak Cymedica pomáhá

Společnost Cymedica dodává na trh v České a Slovenské republice Veterinární léčivý přípravek pod komerčním názvem Cymastin® DC, což je širokospektrální přípravek s dlouhodobým účinkem bez obsahu cefalosporinů.

Výhody přípravku Cymastin® DC

Selektivní zaprahování dojnic

Tři účinné látky CYMASTINU® DC zaručují synergické působenícílenou účinnost proti

původcům trvalých subklinických i nových infekcí v době stání na sucho a současně

díky pomalému uvolňování i prolongovanou účinnost v tkáních mléčné žlázy.

  • Synergicky působící 3 aktivní složky: Neomycin, Penethamat a Benzylpenicilin.
  • Prolongované uvolňování neomycinu zajišťuje dlouhodobou ochranu proti E. coli.
  • Rychle působící i postupně uvolňovaný penicilin znamená rychlý nástup účinku i dlouhodobé působení.
  • Efektivní léčba v době zaprahlosti.

Neomycin je účinný především proti gram-negativním organismům. Neomycin je aminoglycosidové antibiotikum obtížně rozpustné v tucích, které se silně váže na tkáň mléčné žlázy a je velmi málo absorbován do organismu. 

Proto rovněž zůstává delší dobu v mléčné žláze a umožňuje prolongovanou dobu účinnosti především proti E. coli.

Jeho synergie s β-lactamovými antibiotiky jako penicilin, a to i proti gram+ bakteriím, je prokázána řadou klinických studií, stejně jako aktivita vůči Staphylococus aureus.

Procaine Benzylpenicilin i Penethamate Hydroiodide jsou účinné především proti gram-pozitivním organismům, jsou v mléčné žláze hydrolyzovány a uvolňují penicilinovou bázi v různých časových úsecích. Tím je zajištěn rychlý nástup účinku i dlouhodobé působení antibiotika.

Nová legislativa mění pravidla hry. Má svá pozitiva i negativa a v zásadě přispívá ke zdraví chovu. Prevencí a včasnou léčbou vhodnými preparáty můžeme zvířatům usnadnit obtížné chvíle.

Pokud Vás tento článek zaujal a chcete odebírat příspěvky na další zajímavá témata, přihlaste se zde.