ZVLHZ – jak to chodí na Slovensku

5. 2. 2024

Stavovská organizace Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat (ZVLHZ) působí na Slovensku od roku 2000. Je to občanské sdružení zastřešující veterinární lékaře, kteří poskytují odbornou veterinární péči v chovech hospodářských zvířat na území Slovenské republiky.

Hlavním posláním tohoto sdružení je: Podporovat a informovat odbornou veřejnost o činnosti veterinářských lékařů v oblasti veterinární praxe hospodářských zvířat, zajišťovat další odborné vzdělávání a výzkum v této oblasti ve spolupráci s KVL, ŠVS SR, UVL a jinými institucemi a organizovat specializovaná sympozia a semináře.

Sdružení pracuje v pěti sekcích:

  • skot,
  • ovce a kozy,
  • prasata,
  • včely
  • volně žijící zvířata.

Organizace každoročně připravuje nebo se spolupodílí na specializovaných akcích, jako jsou: Seminář Chov a nemoci ovcí a koz, Den Dr. Podmanického (speciál pro prasata), ŠOS Sekier, Středoevropský buiatrický kongres, Kongres KVL SR, Farm Animals.

Generálním partnerem ZVLHZ je firma MSD Animal Health, která pomáhá i se zajišťováním odborného programu a jejíž přípravky distribuuje společnost Cymedica v Čechách i na Slovensku.

První akcí v roce 2024 bude speciální seminář Chov a nemoci ovcí a koz, 15.2.2024 ve Vavrišově, kde se budou řešit aktuální problémy v chovech ovcí a koz (v minulosti to byla témata: mastitidy ovcí, hypotermie novorozených mláďat abortů, endoparazitózy, Staphylococcus aureus u ovcí, ortopedie malých přežvýkavců apod.). Akce bývá každoročně obohacena o příspěvek ústředního ředitele ŠVPS SR o aktuálním stavu nákaz a zdravotní bezpečnosti potravin. Na rozdíl od minulých let se nebude seminář konat na dvou místech. Součástí akce jsou konzultace k různým zdravotním problémům v chovech ovcí a koz, způsoby léčby, řešení ozdravných programů, reprodukce a synchronizace ovcí, příprava vánočních a velikonočních jehňat.

Podobné, specializované semináře jsou v současném stavu ve stádiu intenzivních příprav a o jejich konání ZVLHZ bude průběžně informovat.

Cymedica, poskytuje nejen dostupné přípravky pro potřeby specialistů poskytujících zdravotní péči v chovech hospodářských zvířat, ale i technicko – poradenský servis a v případě potřeby zajišťuje i mimořádné dovozy přípravků registrovaných a dostupných v jiných státech EU.