ZVLHZ – Poznáte?

5. 2. 2024

Stavovská organizácia Združenie veterinárnych lekárov hospodárskych zvierat (ZVLHZ) pôsobí na Slovensku od roku 2000. Je to občianske združenie zastrešujúce veterinárnych lekárov, ktorý odborne poskytujú veterinárnu starostlivosť v chovoch hospodárskych zvierat na území Slovenskej republiky. 

Hlavným poslaním tohto združenia je: Podporovať a informovať odbornú verejnosť o činnosti veterinárskych lekárov v oblasti veterinárnej praxe hospodárskych zvierat, zabezpečovať ďalšie odborné vzdelávanie a výskum v tejto oblasti v spolupráci s KVL, ŠVS SR, UVL a inými inštitúciami a organizovať špecializované sympóziá a semináre

Združenie pracuje v piatich sekciách: 

  • hovädzí dobytok, 
  • ovce a kozy, 
  • ošípané, 
  • včely
  • voľne žijúce zvieratá. 

Organizácia každoročne pripravuje alebo sa spolupodieľa na špecializovaných podujatiach, ako sú: Seminár Chov a choroby oviec a kôz, Deň Dr. Podmanického (špeciál pre ošípané), ŠOS Sekier, Stredoeurópsky buiatrický kongres, Kongres KVL SR, Farm Animals.

Generálnym partnerom ZVLHZ je firma MSD Animal Health, ktorá pomáha aj so zabezpečovaním odborného programu a ktorej prípravky distribuuje spoločnosť Cymedica na území Slovenskej republiky a aj v Čechách.

Prvým podujatím v roku 2024 bude špeciálny seminár Chov a choroby oviec a kôz, 15.2.2024 vo Vavrišove, kde sa budú riešiť aktuálne problémy v chovoch oviec a kôz         (v minulosti to boli témy: mastitídy oviec, hypotermie novorodených mláďat, kazeózna lymfoadenitída, riešenie abortov, endoparazitózy, Staphylococcus aureus u oviec, ortopédia malých prežúvavcov a pod.). Akcia býva každoročne obohatená o príspevok ústredného riaditeľa ŠVPS SR o aktuálnom stave nákaz a zdravotnej bezpečnosti potravín. Na rozdiel od minulých rokov sa nebude seminár konať na dvoch miestach. Súčasťou podujatia sú konzultácie k rôznym zdravotných problémom v chovoch oviec a kôz, spôsoby liečby, riešenie ozdravovacích programov, reprodukcia a synchronizácia oviec, príprava vianočných a veľkonočných jahniat.

Podobné, špecializované semináre sú v súčasnom stave v štádiu intenzívnych príprav a o ich konaní ZVLHZ bude priebežne informovať.

Cymedica, poskytuje nielen dostupné prípravky pre potreby špecialistov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť v chovoch hospodárskych zvierat ale aj technicko-poradenský servis a v prípade potreby zabezpečuje aj mimoriadne dovozy prípravkov registrovaných a dostupných v iných štátoch EU