Analýza moči a flotace

Analýza moči a fekální flotace patří mezi klíčové diagnostické postupy ve veterinární medicíně, které pomáhají veterinářům komplexně posoudit zdravotní stav zvířat. Močová analýza poskytuje informace o funkci ledvin, možných infekcích močového traktu a dalších zdravotních problémech. Fekální flotace se používá k detekci parazitů ve stolici, což je zásadní v prevenci a léčbu parazitárních infekcí u zvířat.

V dnešní době nám pomáhá k správné a přesné diagnostice také umělá inteligence. Dohromady pak tyto postupy umožňují veterinářům poskytnout individuální a účinnou léčbu pro každého zvířecího pacienta a tak přispívají k udržení jeho zdraví.