Exzolt

Exzolt – boj proti čmelíkům

Exzolt představuje jedinečné antiparazitikum pro kuřata, které poskytuje silný účinek proti čmelíkům. Podává se v pitné vodě, takže umožňuje pohodlné dávkování pomocí orálního roztoku a jeho působení je rychlé a účinné při prokázané bezpečnosti pro kuřata i personál, jež provádí aplikaci.

LÉČIVÁ LÁTKA

Fluralaner (karbamoyl-benzamid-fenyl-izoxazolin), léčivá látka přípravku Exzolt, patří mezi novou třídu antiparazitik, což jsou deriváty benzamidu se substituovaným

izoxazolinem. Tyto látky se zatím nikdy nepoužívaly v zemědělství, jedná se proto o zcela novou a jedinečnou léčbu pro drůbež. Po orálním podání se fluralaner dostává do kontaktu s parazity přes trávicí trakt a krevní oběh.

MECHANISMUS ÚČINKU

Při orální aplikaci pomocí medikované pitné vody se fluralaner rychle vstřebává a dosahuje maximální koncentraci v plazmě během 36 hodin po prvním podání a 12 hodin po druhé aplikaci. Přípravek má vysokou biologickou dostupnost (~91 %), silně se váže na proteiny, je distribuován po celém těle (nejvyšší koncentrace dosahuje v játrech a kůži/tuku), je minimálně metabolizován a vylučuje se hlavně přes játra. Ve chvíli, kdy je látka pozřena čmelíkem při sání krve na drůbeži, působí fluralaner jako silný inhibitor některých částí nervového systému členovců.

BOJ PROTI REZISTENCI

Na ochranu zdraví zvířat používáme mnohé lékové a chemické přípravky, jejichž použití je spojeno se vznikem rezistence. Ta ovšem zatím nebyla zjištěna v případě fluralaneru, nové účinné látky, jež se začíná používat ve veterinární medicíně. In vitro testy prokázaly, že fluralaner je účinný proti parazitům i v případě, kdy se u nich objevuje rezistence proti následujícím látkám:

 • amidiny (klíšťata)
 • organofosfáty (klíšťata, roztoči)
 • cyklodiny (klíšťata, blechy, mouchy)
 • fenylpyrazoly (klíšťata, blechy)
 • benzofenyl močoviny (klíšťata)
 • pyretroidy (klíšťata, roztoči)
 • karbamáty (roztoči)

SILNÝ ÚČINEK

Přímá léčba kuřat přípravkem Exzolt představuje v porovnání s ošetřením celého prostředí inovativní přístup, jak působit na roztoče. Pohodlné podávání léku v pitné vodě stačí k dosažení účinné hladiny akaricidu v celém organismu drůbeže. Kdykoli poté čmelíci sají krev z napadených kuřat, projeví se smrtící efekt tohoto antiparazitika.

Při doporučené dávce fluralaneru na úrovni 0,5 mg/kg drůbeže dvakrát po sobě s intervalem sedm dní došlo ve sledovaných chovech rychle k téměř úplné eliminaci roztočů u nosnic, plemenných nosnic i kuřic.

EXZOLT

 • navozuje rychlé a výrazné snížení populace roztočů v chovech drůbeže
 • přípravek léčí přímo drůbež, ne pouze prostředí
 • účinek začíná rychle (během čtyř hodin) s prodlouženým působením, které trvá po dobu dvou vývojových cyklů parazitů
 • přípravek je vysoce biologicky dostupný a rozšiřuje se po celém organismu drůbeže
 • působí na roztoče rezistentní ke klasickým akaricidům

ZPŮSOB PODÁVÁNÍ

Doporučené dávkování přípravku Exzolt (0,5mg/kg drůbeže dvakrát po sobě, v intervalu sedmi dní) bylo zjištěno na základě komplexního programu studií ke stanovení dávky. V rámci programu jsme zhodnotili různé dávkování a délku podávání pomocí experimentálních infestací v chovech drůbeže.

Cílem studií k určení dávky bylo vybrat dávkovací schéma, které poskytuje účinnou ochranu po dobu dvou po sobě následujících vývojových cyklů roztočů (~15 dnů). Vývoj čmelíků z vajíčka až po konečné, krev sající stádium (hematofágní protonymfa) obvykle trvá tři až pět dní. Sání krve je nezbytným předpokladem dalšího vývoje protonymf v deutonymfy a dospělce a také pro produkci vajíček. K narušení vývojového cyklu parazitů dochází proto díky rychlému nástupu účinku fluralaneru, silnému smrtícímu působení přípravku (po dobu nejméně dvou vývojových cyklů parazita) a tím zastavené produkci vajíček u samičích jedinců, kteří jsou v kontaktu s ošetřenými kuřaty.

Údaje potvrzují, že Exzolt je účinnější než tradiční chemické postřiky, protože dokáže rychle a výrazně snížit populaci parazitů.

POSTUP LÉČBY

 

Aplikujte fluralaner v dávce 0,5 mg/kg drůbeže do pitné vody dvakrát po sobě, v intervalu sedmi dní. Exzolt je přípravek k okamžitému použití, který se snadno rozpouští, nedochází k jeho sedimentaci ani

nezpůsobuje ucpávání napáječek.

Pokud se používá v kombinaci s vhodnými opatřeními biosecurity, poskytuje Exzolt ve dvou dávkách s intervalem sedm dní léčbu, která nevyvolává rezistenci a přispívá k dlouhodobé kontrole populací roztočů v chovech drůbeže.

PODÁVÁNI V PITNÉ VODĚ

 • Účinkuje na veškerou drůbež na rozdíl od nahodile působících postřiků
 • Pohodlnější a snadnější aplikace než u postřiků
 • Velká přesnost dávkování
 • Dvě krátké aplikace v intervalu sedmi dní
 • Pružná léčba, snadné přizpůsobení aplikace podle dalších opatření v chovech (krmení, ustájení atd.)
 • Nevyžaduje tolik lidské práce v porovnání s postřiky a dalšími metodami ošetření
 • Produkt je dodáván ve snadno uzavíratelných nádobách vhodných k opakovanému podávání

BEZPEČNOST

Exzolt obsahuje fluralaner, což je silný, ale bezpečný akaricid z nové třídy chemických látek. Představuje první přípravek s izoxazolinem registrovaný k použití u kuřat. Je dobře snášen všemi typy drůbeže, má velké bezpečnostní rozpětí a eliminuje vystavení drůbeže i pracovníků chovů působení chemických postřiků.

BEZPEČNOST PRACOVNÍKŮ

Podávání v pitné vodě omezuje riziko kontaktu pracovníků s chemickou látkou na minimum. Dodržování léčby je také na lepší úrovni vzhledem ke snadnému podávání roztoku, který je připraven k okamžitému použití v pitné vodě. To znamená i menší pracovní zátěž pro zaměstnance v porovnání s postřiky (postřik vyžaduje přemístění drůbeže a/nebo vajec, více aplikací chemické látky, karanténu, použití méně bezpečného vybavení, splnění specifických požadavků pro aplikaci, použití nedostatečných preventivních opatření atd.)

POHODA ZVÍŘAT

Dvě studie zaměřené na bezpečnost zvířat prokázaly, že Exzolt je dobře snášen a má vysokou chutnost u kuřat i dospělých ptáků v dávce až 15krát vyšší, než je dávka doporučená.3 U kuřat v rodičovských chovech ukázala studie, zaměřená na bezpečnost reprodukce drůbeže, dobrou snášenlivost přípravku, a to až v dávce 6krát vyšší než je dávka doporučená. Exzolt nevykazuje nežádoucí účinky na plodnost, líhnivost, vitalitu kuřat ani celkovou reprodukční schopnost.

Vejce od nosnic, léčených přípravkem Exzolt, jsou zcela bezpečné pro lidskou spotřebu a není nutno před sběrem vajec dodržovat žádnou ochrannou lhůtu, sběr je možno provést dokonce v den aplikace nebo v průběhu týdenního intervalu mezi dvěma aplikacemi. Při použití masa a drobů pro lidskou spotřebu je nutno dodržet ochrannou lhůtu v délce 14 dní.

SPOLEHLIVÁ BEZPEČNOST

 • Žádná ochranná lhůta pro vejce
 • Nezpůsobuje stres u drůbeže
 • Bezpečný i pro rodičovské chovy
 • Bezpečný z hlediska produkce vajec, líhnivosti nebo potomstva
 • Široké rozpětí bezpečného dávkování

Použití přípravku Exzolt v doporučené denní dávce 0,5 mg/kg hmotnosti drůbeže dvakrát po sobě v intervalu sedmi dní nabízí velmi bezpečný způsob ošetření pro kuřice, rodičovské chovy i nosnice. Aplikace nemá vliv na spotřebu vody u drůbeže.

VYZKOUŠEJTE PRŮLOMOVÝ PŘÍPRAVEK NA KONTROLU ČMELÍKŮ

Exzolt představuje inovativní, zcela nový přístup ke kompletní ochraně chovů drůbeže před napadením čmelíky. Jedná se o využití systémového akaricidního účinku přímo v organismu drůbeže na rozdíl od vnějšího působení pesticidy či jinými chemickými látkami. Pouze s přípravkem Exzolt najdete jedinečnou kombinaci vlastností a prospěšných účinků, které odlišují tuto léčbu od jiných metod. Exzolt je antiparazitikum, jež nabízí významný pokrok v ochraně zdraví a užitkovosti nosnic, plemenných nosnic chovů i kuřic mnohdy ohrožených infestací čmelíky.

SHRNUTÍ INFORMACÍ O PŘÍPRAVKU EXZOLT

 • Navozuje rychlé a výrazné snížení populace roztočů v chovech drůbeže při prokázané účinnosti na úrovni lepší než 99 %.
 • Rychlý smrtící účinek nastupuje během několika hodin po podání a dvě aplikace po sobě v intervalu sedmi dní působí na dva vývojové cykly parazita za sebou, což umožňuje narušit populační dynamiku roztočů.
 • Pohodlné podávání v pitné vodě v nízké dávce 0,5 mg/kg drůbeže při opakování po uplynutí jednoho týdne umožňuje stabilní a přesnou aplikaci v porovnání s ostatními metodami.
 • Předem připravený roztok (1% fluralaner, 10 mg/ ml) ke snadnému ředění. Nedochází k sedimentaci, ucpávání napáječek ani znečištění prostředí.
 • Účinnější, bezpečnější, s cíleným působením a pohodlným dávkováním v porovnání s postřiky
 • Vysoce účinný proti populacím roztočů rezistentním ke klasickým akaricidům
 • Ideální pro nosnice vzhledem k nulové ochranné lhůtě pro vejce
 • Žádné nepříznivé dopady na produkci vajec, líhnivost nebo přežití u kuřat z rodičovských chovů (naopak, často lze pozorovat pozitivní vliv)
 • Bezpečný, s dobrou snášenlivostí u všech typů kuřat, s širokým rozpětím bezpečné dávky
 • Nedochází ke kontaktu drůbeže nebo pracovníků chovu s toxickým postřikem
 • Krátká, 14denní ochranná lhůta pro maso a droby

Exzolt je vysoce kvalitní přípravek, který je dodáván s technickou podporou firmy MSD Animal Health, postavenou na závěrech vědeckých studií. Splňuje požadavky na ochranu drůbeže z hlediska zachování zdraví a pohody v chovech.

Bližší informace ke stažení:

CZ Exzolt Fluralaner – mají toho tolik co dát

CZ Exzolt Fluralaner A4