Sklad po rekonstrukci

Budovy výroby a skladů byly kompletně nově dokončeny a kolaudovány na půdorysu původních starých a nevyhovujících budov v roce 2002. Tím společnost Cymedica spol. s r.o. získala prostory odpovídající nárokům na vstup do EHS prostředí. Celková plocha dvoupatrové budovy měla užitnou plochu 793 m2.