Pomáháme Ukrajině

Jsme společnost, která svou činnost soustředí ve střední a východní Evropě. Probíhající konflikt na Ukrajině nás tvrdě zasáhl. Obchodně i lidsky.

Naši ukrajinští kolegové a kolegyně byli vývojem událostí nuceni přesunout sebe i své rodiny dále na západ země, v mnohých případech až za hranice Ukrajiny.

Těmto lidem se snažíme zajistit na našem území ubytování a poskytnout materiální, případně i jinou pomoc, kterou jejich situace vyžaduje.

 

Současně hledáme dostupné kanály pro dodání léčivých přípravků na území Ukrajiny. Lokálním logistickým partnerem nám často je nejvyšší management ukrajinské pobočky Cymedica, který osobně zajišťuje ochranu skladových zásob a rozvoz přípravků do chovů a dalších kritických míst, kam je ještě možné se dostat.

 

K 1. 3. 2022 Cymedica věnovala ukrajinské ambasádě finanční dar ve výši 500 000 Kč, také jednotliví zaměstnanci přispívají individuálně dle svých možností, finančně i materiálně.

 

Přejeme nejen našim ukrajinským kolegům a jejich rodinám, aby se mohli co nejdříve vrátit do svého domova tak, jak jej pamatují.