TULAVEN 100mg/ml, injekční roztok pro skot, prasata a ovce

NOVINKA v portfoliu přípravků pro hospodářská zvířata.

Přípravek TULAVEN 100mg/ml, injekční roztok pro skot, prasat a ovce.

 

Skot:  Léčba a metafylaxe bovinní respirační choroby (BRD) způsobené bakteriemi Mannheimia haemolytica, Pasteurella multocida, Histophilus somni a Mycoplasma bovis citlivými na
tulathromycin. Léčba infekční bovinní keratokonjunktivitidy (IBK) způsobené bakterií Moraxella bovis citlivou na tulathromycin.

 

Prasata: Léčba a metafylaxe respiračního onemocnění prasat (SRD) způsobeného bakteriemi Actinobacillus pleuropneumoniae, Pasteurella multocida, Mycoplasma hyopneumoniae, Haemophilus parasuis a Bordetella bronchiseptica citlivými na tulathromycin.

 

Ovce: Léčba počáteční fáze infekční pododermatitidy (nekrobacilóza prstů) způsobené virulentním Dichelobacter nodosus vyžadující systémovou léčbu.

 

 

Více informací o produktu naleznete ZDE.