Gletvax 6

Balení:
50ml, 100ml
Léková forma:
Injekční suspenze
Aktivní látka:
E. coli: antigeny K88ab, K88ac, K99, 987P; Clostridium perfringens: Beta toxoid Typ B a Typ C, Epsilon toxoid Typ C a Typ D
Detail:
E. coli: antigeny K88ab, K88ac, K99, 987P; Clostridium perfringens: Beta toxoid Typ B a Typ C, Epsilon toxoid Typ C a Typ D
Popis:
Inaktivovaná bakteriální vakcína pro prasata
Skupina:
Veterinární produkty
Zvíře:
Prase

Příbalová informace

 

GLETVAX 6 injekční suspenze

 

Výrobce:

Pfizer Animal Health s.a., Laid Burniat 1, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgie.

 

Držitel registračního rozhodnutí:

Pfizer s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, Česká republika.

 

Složení:

1 dávka (5 ml) obsahuje:
E. coli: antigeny K88ab minimálně 100 jednotek, K88ac minimálně 100 jednotek, K99 minimálně 100 jednotek, 987P minimálně 100 jednotek.
Clostridium perfringens:
Beta toxoid Typ B a Typ C dohromady minimálně 300 IU.
Epsilon toxoid Typ C a Typ D minimálně 200 IU.

Pomocné látky: Adjuvans:Hydroxid hlinitý. Pomocné látky:Formaldehyd. Konzervační prostředek: Thiomersal.

 

Farmakoterapeutická skupina:

Veterinaria immunopreparata.

 

Cílový druh zvířat:

Prasata.

 

Indikace:

Ochrana proti neonatální kolibacilóze způsobené E. coli a nekrotické enteritidě novorozených selat vyvolané Cl. perfingens.

 

Kontraindikace:

Nejsou.

 

Nežádoucí účinky:

V ojedinělých případech se může v místě aplikace objevit dočasný otok.

Jako u všech vakcín je možnost vzniku ojedinělé hypersenzitivní reakce. V takových případech je nutné bez prodlení zahájit požadovanou léčbu. Tato představuje aplikaci adrenalinu.

Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.

 

Interakce:

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a proto tento veterinární léčivý přípravek nesmí být mísen s žádnými dalšími veterinárními léčivými přípravky.

Nejsou dostupné informace o bezpečnosti a účinnosti této vakcíny, pokud je podávána zároveň s jiným veterinárním léčivým přípravkem. Rozhodnutí o použití této vakcíny před nebo po jakémkoliv jiném veterinárním léčivém přípravku musí být provedeno na základě zvážení jednotlivých případů.

 

Těhotenství a laktace:

Lze použít během březosti.

 

Dávkování:

Aplikuje se 5 ml pro prasnici nebo prasničku.

Primovakcinace sestává ze dvou aplikací:

1. dávka při připuštění nebo v případě potřeby kdykoli více jak 6 týdnů před porodem;

2. dávka 2 týdny před předpokládaným porodem.

Následné použití přípravku:

U dříve vakcinovaných prasnic postačuje jedna dávka přípravku Gletvax TM 6 inj. 2 týdny před předpokládaným porodem.

 

Způsob použití:

Subkutánně nejlépe za ucho zvířete.

Před použitím protřepat.

 

Předávkování:

Přípravek je neškodný při aplikaci dvojnásobné dávky cílovým zvířatům.

 

Upozornění:

K aplikaci používejte pouze sterilní materiál a aplikaci provádějte přes suchou, čistou a asepticky ošetřenou kůži.

Vakcinujte klinicky zdravá zvířata.

V případě náhodného samopodání vyhledejte ihned lékařskou pomoc a ukažte příbalovou informaci nebo etiketu praktickému lékaři.

 

Uchovávání:

Uchovávejte v chladničce 2-8 st. C.

Chraňte před světlem. Chraňte před mrazem.

 

Varování:

Uchovávat mimo dosah dětí.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

Pouze pro zvířata.

Veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

Všechen nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

 

Balení:

50 ml, 100 ml pružná plastová láhev.

 

Ochranná lhůta:

Bez ochranných lhůt.

 

Použití, exspirace:

Po prvním otevření ihned spotřebujte.

 

Datum zpracování: 21.6.2010

Autor článku: ÚSKVBL, Brno.

 

Hledat produkt

Zrušit filtr