Naši dodávatelia

  • Výrobcovia veterinárnych liekov a biopreparátov
  • Výrobcovia laboratórnej diagnostiky
  • Výrobcovia klinických diét a krmív pre spoločenské zvieratá
  • Výrobcovia API (účinné farmaceutické látky)
  • Výrobcovia doplnkov kŕmnych zmesí
Logo Mervue laboratories
Logo Orion Pharma